L-2PO

L-2PO byl protokolární droid série 2PO, který sloužil jako tlumočník náčelníku Kichinallovi z Ittummi.

Historie

Z továrního pásu sjel v roce 111 BBY a byl součástí dodávky pro loděnice Rakhuuunu, kde však dlouho ležel ve skladu, protože shyriiwooku rozumělo mnohem víc lidí, než se marketingové oddělení domnívalo.
Roku 103 BBY ho odkoupila manželka čerstvě zesnulého náčelníka Ittummi a darovala ho svému synovi, aby měl jakožto nový náčelník trochu snazší práci.
V roce 82 BBY přivítal L-2PO ve městě rytíře Dooku. Vysvětlil mu, jak se to má s nedalekými ruinami, překládal náčelníkova slova a následně doprovázel výsadek, ovšem zůstal s nimi v hangáru.
V následujících desetiletích dál věrně sloužil náčelníkovi, ale po vydání rozkazu 66 klesla jeho užitečnost prakticky na nulu, protože město již nenavštěvovali žádní cizinci, co by si chtěli povídat. L-2PO tak trávil většinu času vypnutý v kumbále náčelníkova sídla, kde zůstal i poté, co byla většina města včetně jeho pána při zátahu v roce 1 BBY zajata.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License