Kyteh

Kyteh byl zygerriánský otrokář. Byl to trochu škudlil, který však přesto rád navštěvoval tržnici na Sarininu1 a ještě radši si dopřával kvalitní manikúru. Už v mládí přišel o nohu a nechal si ji nahradit kybernetickou protézou.
Při jedné zastávce na Bespinu se dal dohromady s Mrsckem, příhodně nezaměstnaným trandoshanským lovcem, a v následujících letech pracovali společně. Krátce po bitvě o Yavin přijali zakázku Kel-Morijského těžebního syndikátu na vystopování neznámých zlodějů.

d20

Soldier 4 / Scout 1 / Slaver 2
STR 14 / DEX 14 / CON 12 / INT 12 / WIS 14 / CHA 15
Intimidate +10, Profession (slaver) +10, Sense Motive +8, Survival +8, Treat Injury +7
Dodge, Razor Claws, Point Blank Shot, Precise Shot, Track, Improved Martial Arts, Mobility

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License