Kyteh

Kyteh byl zygerriánský otrokář, syn Fajeha a bratr Gatta. Byl to trochu škudlil, který však přesto rád navštěvoval tržnici na Sarininu1 a ještě radši si dopřával kvalitní manikúru. Už v mládí přišel o nohu a nechal si ji nahradit kybernetickou protézou.
Při jedné zastávce na Bespinu se dal dohromady s Mrsckem, příhodně nezaměstnaným trandoshanským lovcem, a v následujících letech pracovali společně. Krátce po bitvě o Yavin přijali zakázku Kel-Morijského těžebního syndikátu na vystopování neznámých zlodějů, což se jim zpočátku moc nedařilo, ale již velmi brzy se na ně usmálo štěstí a oni získali podobizny tří rebelek, které obratem vyslídili během jejich pobytu na Telero. Najali posily, zničili tamní povstaleckou buňku, kterou trojice cvičila, a napíchli jim loď, kterou následně sledovali na Nar Shaddaa a napráskali Inkvizici, aby měli snazší práci.
Operace neproběhla tak docela podle jeho představ. Ač měli brutální přesilu, hned dvakrát se ocitl v účinném dosahu vybuchujícího granátu a dost mu to rozhodilo mušku, takže nejen trochu sípal, ale taky trefil Emily sítí až na druhý pokus. Vysvobodila se sice, ale jedna inkvizitorská souputnice ji nakonec dostala, a tak se mohl Kyteh napumpovat bactou a jít vyzvednout Mrscka, který tou dobou visel na hromosvodu.
Společně pak kontaktovali syndikát, nechali si zaplatit za odstranění jedné škodné, šábli se a šli to zapít někam, kde nevybuchovaly granáty.

d20

Soldier 4 / Scout 1 / Slaver 2
STR 14 / DEX 14 / CON 12 / INT 12 / WIS 14 / CHA 15
Intimidate +10, Profession (slaver) +10, Sense Motive +8, Survival +8, Treat Injury +7
Dodge, Razor Claws, Point Blank Shot, Precise Shot, Track, Improved Martial Arts, Mobility

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License