Kyselý dech

Kyselý dech byla hospoda v Glastru na Bimmisaari. Stála na sídlišti daleko od turisticky atraktivního centra, na čepu tam byl k dostání Chlupatec, pro mlsné měl hospodský i pár lahví něčeho ostřejšího a zevnitř se nezřídka ozýval zpěv nejrůznějších lidových písní. Ačkoliv byl podnik značně konzervativní a hostinský byl staromilec, jeden ze štamgastů se mu aktivně staral o stránku na planetární sociální síti a propagaci tak měl pokrytou slušně.

Historie

Kyselý dech otevřel v roce 30 BBY Bimm Tonda, kterému zavřeli oblíbený Růžek a který většinu pořizovacích nákladů financoval z vrácených lahví.
Lokál si pro jeho jedinečnou atmosféru rychle oblíbil kolektiv místních strýců, který Tondovi mentalitou náramně sedl a do kterého patřil i Ritor Maas, kurátor z městského muzea.
3. 5. 1 ABY do lokálu nakráčeli Nick Connors se dvěma kamarády, Banana Brannigan, Emily, Štěkna a Karen. Štamgasti je zpočátku měli za turisty, co zabloudili při tahu městem, ale dali jim šanci a nelitovali toho. Toho večera padlo mnoho panáků a bylo zkrvaveno několik zad, takže když se skupina ráno vytratila a už se nevrátila, místní na ni ještě dlouho vzpomínali.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License