kyberkrystalová puška

Kyberkrystalová puška byla jedijská střelná energetická zbraň z dob dávno minulých, která svou sílu brala z krystalů kyber. Šlo o zbraň s dlouhou hlavní a pažbou pro zapření o rameno. Nabíjela se speciálními zásobníky vytvořenými z diatiové baterie a krystalů. Jeden takový zásobník vydržel pět výstřelů, než se baterie vybila a bylo třeba vyměnit zásobník. Vybité zásobníky šlo opět dobít. V případě nouze šlo do pušky založit i světelný meč, pokud měl vyhovující rozměry. Nevýhoda byla v tom, že světelné meče k takovému účelu nebyly konstruovány a hrozilo, že se tělo meče rozteče.
Zásah takovou zbraní byl naprosto zničující a jednotka vyzbrojená těmito puškami se blížila síle zbraní hromadného ničení.
Po sithských válkách ji Řád přestal vyrábět a aby podtrhli svou pozici ochránců a mírotvůrců v galaxii, začali s postupnou likvidací zásob těchto zbraní.

Historie

Poprvé byly použity v nových sithských válkách. Znalost výroby těchto zbraní se postupně vytratila a přeživší exempláře se staly velice drahými sběratelskými předměty.
Roku 19 BBY použila jednu z archivovaných pušek mistryně Nu v boji proti Darth Vaderovi.
Jeden exemplář se později nacházel i ve skladišti Citadely na Karafutu. Dne 28. 8. 0 ABY byla zrekvírována a převezena na Jolly Jedie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License