Kuma Nai

Kuma Nai byla kaminoanská vědkyně, tajná separatistka, která se v prvním roce války klonů pokusila infikovat klonovací zařízení na Kaminu nano-virem vlastní výroby.

Historie

Už před vypuknutím války klonů byla nespokojena se stavem kaminské ekonomiky a trochu zahořklá vůči Republice, která si jejich práce vůbec nevážila, ale teprve po bitvě o Geonosis se rozhoupala k akci. Opustila planetu a potajmu se přidala k separatistům, v čemž následovala další tři Kaminoany: kolegyně Hinu La a Kunpi Tai a jejího partnera Kuda. Protože věřili, že společnými silami dokážou vyvinout selektivní prostředek na boj proti klonům, a přesvědčili o tom i politické špičky Konfederace, dostali k dispozici loď Pla'akrat a značné finanční prostředky. Ukryli se v soustavě Frikk a začali s bádáním.
Během výzkumu však došlo k dalšímu schizmatu, kdy Kuma Nai nesouhlasila s příliš otevřeným vystupováním proti Republice a selektivnost viru považovala za zbytečný luxus, takže se vrátila na Kamino a tvrdila, že byla unesena. Potajmu však pokračovala na vlastním projektu a i jí se podařilo vyvinout virus, který dokázal zabíjet klony po masách. Krátce po prvních testech však její pokus o nakažení všech nádrží na planetě zmařili Kit Fisto a Aayla Secura, kteří si všimli hromady mrtvol a následně zrádkyni odhalili. Ta se sice pokusila je zabít, ale po krátké potyčce se sama infikovala nano-virem a zahynula strašlivou smrtí, protože selektivnost nebyla její prioritou.
Všechny klony Velké armády pak byly proti jejímu viru očkovány.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License