Kudo Tai

„Nebylo by efektivnější a praktičtější aktivovat ve vašich ovariích partenogenezi?“
- Kudo Tai marně navrhuje jednodušší řešení

Kudo Tai byl kaminoanský klonovač. Měl pověst nekompromisního vědce, který při odhalování neznáma nehledí na morálku, a většina jeho kolegů ho považovala za nebezpečného šílence.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se na Kaminu v roce 80 BBY jako příslušník odborné kasty a jakmile mohl, začal pracovat v klonovacích zařízeních, kde později došlo k výrobě klonů Velké armády Republiky. Bez námitek přijal počítačem vybranou partnerku Kunpi, ale potomstvo prozatím neplánovali.
Už před vypuknutím války klonů byl nespokojený s kaminskou politikou, neboť mu vláda zamítla několik revolučních úprav v procesu výroby vojáků nejen pro Republiku, ale teprve po bitvě o Geonosis se rozhoupal k akci. Opustil Kamino a přidal se k separatistům, v čemž ho napodobili další tři Kaminoané: kolegyně Kuma Nai a Hina La a jeho partnerka Kunpi. Protože věřili, že společnými silami dokážou vyvinout selektivní prostředek na boj proti klonům, a přesvědčili o tom i politické špičky Konfederace, dostali k dispozici loď Pla'akrat a značné finanční prostředky. Ukryli se v soustavě Frikk, jejíž mrazivost Kuda nijak závratně nedojala,1 a začali s bádáním.
Kuma Nai je sice záhy opustila, ale Kudo úspěšně zavedl do provozu některá ze svých vylepšení a záhy klonoval pokusné subjekty na testování nanoviru, takže měli brzy hotový první prototyp, se kterým Kunpi vyrazila k Azoamu. Tam však byla zadržena Jessicou Karnis a jejím padawanem, kteří ji vydali spravedlnosti, načež skončila v republikovém vězení s maximální ostrahou na Coruscantu.
Kudo ji chtěl přesně podle plánu zachránit, ale velení separatistů provedlo po zdánlivém neúspěchu nanoviru značné finanční škrty, odmítalo uvolnit potřebnou částku a dokonce začalo vědcům loď pronajímat, neboť byli degradováni ze zaměstnanců na pouhé subdodavatele technologických prostředků. Kaminoané tak potřebovali peníze, pročež nabídli několika vlivným a morálně nevázaným klientům, že jim vyrobí pár exkluzivních klonů. Zájemců bylo jen málo a nebyli zdaleka tak bohatí, jak si Kudo představoval, ale objevila se i Algernnon de Bray, jejíž nabídku už přijal.2 Protože však byl její požadavek extrémně náročný, a někteří by ho jistě rovnou odmítli jako nemožný, pracoval na něm ještě několik let a souběžně s tím klonoval jiné, méně náročné subjekty, které obratem posílal osvobodit Kunpi. Žádný neuspěl, asi že předlohou žádného z nich nebyl Cad Bane.

Občanská válka

Protože už během války fungoval vesměs nezávisle na Konfederaci, kapitulace spojená s porážkou separatistů se ho jako taková vesměs nedotkla. Obdržel však zprávu, že Kunpi se v cele na Coruscantu oběsila, čímž jeho pokusy o její osvobození definitivně ztratily smysl. Upnul se tedy k projektu pro Algernnon, který mu i jeho kolegům sliboval přinejmenším finanční zajištěnost, a v roce 18 BBY se mu podařil první pořádný průlom: klonovací válec úspěšně opustil Woallc Con-Deniz, klon mistra Con-Denyzze, kterého Kudo vyrobil z genetického materiálu dodaného Algernnon krátce předtím, než jí ho z Vogastisu ukradli jeho kumpáni. Klon vykazoval citlivost na Sílu a jen minimální příznaky šílenství, a tak byl u něj kolem roku 15 BBY zahájen výcvik na loajálního strážce samozvané lady ze Sithu, přesně tak, jak si to přála.
Kudo se mohl věnovat druhé fázi, projektu ještě podivnějšímu, během nějž sice zákaznici brutálně zabili dva chlupatí teroristé, ale on měl rozkazy pokračovat, což by vzhledem k profesní hrdosti nejspíš stejně udělal. Na úspěch si musel počkat skoro pět let, až kolem roku 10 BBY se mu úspěšně podařilo překonat poslední problémy a výsledek jeho snažení, Algernon de Bray, se měl docela k světu.
V roce 6 BBY přesně podle instrukcí mrtvé Algernnon de Bray kontaktoval její dceru, poslal jí Con-Denize jako dárek k patnáctinám a obeznámil ji s výsledky projektu druhého, který měl mít pro budoucnost jejího rodu velký význam.
V následujících letech pak kul pikle, hrál si s klony a do roku 0 ABY se nějak zabavil, ale pak se přihodilo několik nemilých věcí. Předně se na Pla'akrat vrátil Algernon, přiškrcený, pořezaný a popálený, a následně byla zničena Citadela, s níž zahynul i zdroj Kudových příjmů. Přemýšlel, co dál, a když se vyléčený Algernon začal dušovat, že svou paní a předlohu nadále cítí, nevěnoval tomu nejdřív velkou pozornost. Hina však potvrdila, že klon má mozek v pořádku, a on mu tedy slíbil pomoc s jejím hledáním, protože to ostatně bylo i v jeho nejlepším zájmu. Algernon sedl na loď, vyrazil ke hvězdám a Kaminoané měli být připraveni přijmout nejdůležitějšího pacienta ve vesmíru.
Koncem roku 0 ABY se však vrátil s nepořízenou a vědomím, že Algernnon je již zcela určitě mrtvá. Kudo tušil, že to bude problém, přesto nestihl reagovat dost rychle a jakmile mu Con-Deniz na Algernonův příkaz položil světelný meč ke krku, nezbylo mu než souhlasit, že teď budou pracovat pro ně.
V následujících měsících pracoval na plánu B: domníval se totiž, že zatímco Algernon propadl temné straně a klonovému šílenství, Con-Deniz je zatím stále ještě příčetný a mohl by být schopen rozumné diskuse. Podporoval ho tedy v sebepoznávání a doufal, že pokud se psychikou aspoň trochu přiblíží své předloze, mohl by je osvobodit.

d20

Tech Specialist 4 / Scientist 4
STR 8 / DEX 14 / CON 10 / INT 18 / WIS 14 / CHA 14
Craft (clones) +18, Knowledge (cloning, genetics) +18, Craft (lab equipment) +15, Knowledge (chemistry, biology) +15, Appraise +10, Computer Use +10, Repair +10, Search +10, Treat Injury +8
Headstrong, Skill Emphasis (Craft (clones), Knowledge (cloning)), Low Profile, Perfect Memory, Surgery
Instant Mastery (Craft (clones)), Tech Specialty (Mastercraft lab equipment), Area of Expertise (Geneticist, Theoretical Scientis (cloning))

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License