Kubindi

Kubindi byla suchá, modrým obrem ozařovaná planeta v sektoru Calaron ve Vnějším okraji, domovina rasy Kubazů. Byla to pátá planeta v soustavě Ku'Bakai, měla tři měsíce a většina života se nacházela pod zemí. Hlavním předmětem dovozu byly exotické druhy krmných, ne nezbytně neinteligentních brouků, na vývoz naopak putoval kubazský hašiš.

Historie

Původně zalesněná planeta byla už v dávném pravěku ozářena působením modrého obra natolik, že byla většina jejího povrchu dlouhodobě těžko obyvatelná, a civilizace Kubazů se tedy vyvinula v chráněných jeskynních systémech a podzemních úlech. Kubazové si prošli krátkou érou občanských válek o jídlo, pak začali cíleně pěstovat brouky a díky novým zdrojům potravy se sjednotili.
Republikoví průzkumníci svět objevili již ve dvanáctém tisíciletí před bitvou o Yavin, ale začlenění Kubazů do galaktické společnosti se nezdařilo, neboť nebyli schopní akceptovat fakt, že některé druhy hmyzu jsou inteligentní a nepřísluší se je žrát. Po opakovaných incidentech byla nejen odmítnuta jejich žádost o členství v Republice, ale byl také přerušen projekt jejich seznámení s technologií hyperpohonu, díky čemuž byla celá planeta účinně izolována od zbytku vesmíru.
Poslední pokus Kubazů o získání hyperpohonu se uskutečnil v roce 3510 BBY, kdy chtěli technologii koupit za hašiš. Ani tento pokus však nevyšel, v následujících stoletích upadala planeta v zapomnění a pravidelně ji navštěvovali téměř výhradně pašeráci a obchodníci s drogami.
Až do začátku klonových válek byla planeta známá pouze jako zdroj kvalitního hašiše. Za zboží se platilo hlavně brouky, a to včetně těch inteligentních, ale vzácné nebyly ani případy falešného slibování doručení moderních technologií. Krátce před bitvou na Geonosis jeden z pašeráckých spolků infiltroval a zničil stín Rum Shi.
Kubazové vyvinuli vlastní hyperpohon teprve na začátku války klonů, ale stihli založit pouze jednu kolonii, než je sabotovalo a přes propagandu zotročilo Impérium.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License