kubazský hašiš

Kubazský hašiš byla látka získávaná z pryskyřici podobné substance vylučované na zádech kubazských blech, žijících pouze na Kubindi. Získání čistého kubazského haše byla poměrně pracná věc, a proto patřil k těm lepším, dražším drogám, které se daly na trhu sehnat. Jako u ostatních hašišů, i zde bylo účinnou látkou THC. Nejčastěji se kubazský hašiš kouřil čistý v dýmce, případně se míchal s něčím, co obsahovalo tuky, a následně se aplikoval orálně. Po několika vteřinách se dostavovaly první účinky, které silně závisely na náladě a okolí, ve kterém se dotyčný nacházel. Obecně vzato se ale u všech projevovala euforie, pokřivené vnímání reality, zvýšení empatie a uvolnění.

Historie

Účinky drogy byly známy již pravěkým Kubazům, do galaktického povědomí se hašiš dostal až po roce 3510 BBY, kdy za něj chtěli od Republiky koupit technologii hyperpohonu. Ačkoliv se obchod nikdy neuskutečnil, dostal se tenkrát vzorek látky ven z planety a rychle upoutal pozornost černého trhu. Hašiš se tak záhy stal hlavním vývozním artiklem jinak veskrze nezajímavé planety a nejedna zločinecká banda za něj domorodcům dovážela velké hromady brouků. Většina produkce končila v doupatech v Huttském prostoru, dostal se ale i na Coruscant, kde byl k dostání například v Diagonálním řezu. Právě od uživatelů kubazského hašiše se po galaxii rozšířilo pořekadlo „šťastnej jako blecha", což mělo v jistých kruzích stejný význam jako „spálenej jak kacíř".
Za Impéria byl vzhledem k okupaci planety vysoce nedostatkovým zbožím.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License