Kuat

Kuat byla bohatá planeta v Jádru, sídlo slavných loděnic Kuat Drive Yards. Měla dva měsíce, Bador a Ronay. Tamní obyvatelé, pestrá směska lidí od aristokratů po téměř primitivní kmeny, od začátku podporovali Republiku a později Impérium, a proto tam byla krátce po převratu zbudována jedna z regionálních centrál ISB.

Historie

Nějakou dobu před bitvou o Geonosis tam na diplomatickou misi vyrazili Artarris Vassh se svým padawanem a s nimi, ovšem s jiným úkolem, stín Ruuki Arssadri.
V roce 15 BBY tam byli Inkvizicí dopadeni a zabiti Neva Habili a Rahm Maawr a inkvizitor Hazzar tam později zajal velmistra Champbaccu.
Roku 14 BBY se na jeho měsíci Badoru usadili čtyři uprchlíci z enklávy na Miu Leptonis IV, Mia Mahariel, Jeff Breen, Nina Michaelis a Dwayne Breen, společně s varactylem Adélkou. Mia si tam otevřela servis lodí, zbylí tři u ní tak nějak bivakovali1, dokud se nerozešli.
V roce 12 BBY tam Sadin Sax vyloupil jednu z bank.

Rodáci:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License