Kuat

Kuat byla bohatá planeta ve stejnojmenném sektoru v Jádru, sídlo slavných prstencových loděnic Kuat Drive Yards. Měla dva měsíce, Bador a Ronay.

Historie

Kuat byl kolonizován lidmi z Coruscantu, a to už kolem roku 27 500 BBY. Později odtamtud odlétly další kolonizační lodi a planeta se stala jedním ze zakládajících členů Republiky. V následujících tisíciletích se tam prohlubovala propast mezi bohatou aristokracií, která vydělávala na provozu doků, a chudými, takřka primitivními obyvateli necivilizovaných oblastí.
V roce 23 BBY tam na diplomatickou misi vyrazili Artarris Vassh se svým padawanem a s nimi, ovšem s jiným úkolem, stín Ruuki Arssadri. Krátce po pádu Republiky tam vzniklo sídlo oblastní sekce ISB.
Roku 15 BBY tam byli Inkvizicí dopadeni a zabiti Neva Habili a Rahm Maawr a inkvizitor Hazzar díky tomu později zajal velmistra Champbaccu.
V roce 12 BBY tam Sadin Sax vyloupil jednu z bank.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License