Kuahtemock

Kuahtemock byl Wookiee z Kashyyyku, berserker z rodu Chimalli a mladší bratr Kichinally. Měl velmi tmavou hnědou srst a kromě tradičních berserkerských ryyků se uměl znamenitě ohánět i s dvoubřitou mačetou. V dobách míru byl noblesním chlupáčem, jenž se později stal velkým vzorem pro Panchah, která ho ovšem znala jenom z vyprávění.

Historie

Narodil se roku 401 BBY v Ittummi a jako mladší syn tehdejšího náčelníka neměl nikdy ambice převzít po něm trůn. Ochotně tuto výsadu přenechal staršímu bratrovi a sám se věnoval výcviku na berserkera, kde využil svoje nemalé vlohy. Kromě jiných mistrů ho osobně cvičil i Snorrir.
V roce 82 BBY byl součástí výsadku, který letěl s rytířem Dooku prověřit ruiny akademie nedaleko města, ale nijak zásadněji se neprojevoval. S drtivou většinou tehdy aktivních berserkerů vycházel velmi dobře, mezi jeho přátele patřil například Solfernus, kterému šel v roce 70 BBY za svědka.
Účastnil se koloniální války o Alaris Prime, podle očitých svědectví v rozhodující bitvě bez jakékoliv podpory rozkousal AAT, ale pak se vrátil do rodného města a pomáhal ho bratrovi bránit před příliš drzými otrokáři. Rovněž pomáhal s výcvikem mladších generací, a to tak svědomitě, že zanedbával osobní život, nikdy se neoženil a neměl děti.
Když se v roce 19 BBY schylovalo k bitvě o Kachirho, byl pro svůj urozený původ a relativně bohaté zkušenosti zvolen velitelem záloh, zůstal v Ittummi a přežil díky tomu rozkaz 66 a následnou zradu klonů. Když o měsíc později přišla výzva náčelníka Snurrka, sebral většinu přeživších berserků a vyrazili mu ke Krákavé skále na pomoc, ovšem následnou bitvu nepřežil ani jediný.
Kuahtemocka konkrétně rozmetala protitanková raketa poté, co prošpikován palbou pěchotních blasterů stále ještě odmítal umřít a pokračoval v trhání klonů vejpůl.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License