Křupkový odboj

Křupkový odboj, oficiálně Kaadu Squad, byla povstalecká buňka vzniklá na Rori, které velel kapitán Simbacca. Základna se nacházela na palubě stařičkého republikového venatoru Jolly Jedi a byla tedy nejen mobilní, ale díky tamním zahradám i relativně soběstačná. Úzce spolupracovala s letkou Magorů a agenty Celestií, Lunou, Rainbow, Rarity, Sparkle, Spikem a Twilight a v začátcích i s agentem Fulcrum. Ačkoliv měla relativně dobré vztahy s Partizány Sawa Gerrery, kapitán trval na tom, že oni budou vždycky ti hodní.

Historie

Vznikla z mikrobuňky, kterou před rokem 8 BBY založil Jameen Hassan a kterou Simbacca nějakou chvíli jenom vozil. Když pak Jameen zemřel, ujal se Simbacca velení, začal budovat jednotku novou a 2. 3. 6 BBY se oficiálně přidali k rostoucímu hnutí povstalců, kde díky lodi získal hodnost kapitána. Rok nato zavřelo Impérium jeho oblíbenou továrnu na exturdovanou kukuřičnou pochutinu na Reytě a on jim vyhlásil válku, čímž získal přezdívku jak sobě, tak celé skupině.1
Začátkem roku 4 BBY byla ke skupině převelena major Shavari, která sice Simbaccu hodností převyšovala, ale která se i přesto ochotně situovala do pozice zástupce velitele, konzultanta a styčného důstojníka se zbytkem mladičkého hnutí povstalců.
2. 8. 4 BBY se buňka účastnila nájezdu na Torix, velkou část roku 1 BBY zasvětila snahám najít vhodnou planetu pro základnu Aliance a povedlo se jí i získat palivo z čerpací stanice na Sulonu.
Až do konce března 0 ABY to nebyla velká buňka a nejstaršímu členovi bylo v den bitvy o Yavin 41 let, ale 1. 4. ji posílilo cca 300 Wookiů zachráněných z Tábora 52.

Členové

Jádro

Přechodní, dočasní, zesnulí nebo jinak zvláštní členové

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License