Krryshrrak

Krryshrrak byl bílý Wookie z Kashyyyku, mladší bratr Jakkubarra a příslušník rodu Nanwook.

Historie

Krryshrrak se narodil roku 28 BBY v Tyrvrarru a stejně jako rodiče i starší bratr měl bílou srst. Otec si pro něj přál zářnou budoucnost a hodlal ho poslat do nejlepších škol na Kashyyyku, ale pak začaly klonové války. Trandoshané si začali vyskakovat a malý Krryshrrak musel být stále ve střehu, aby ho někdo nelapil. S bratrem si mezi sebou i přes věkový rozdíl vytvořili silné pouto a modlili se k předkům, aby válka brzy skončila.
Roku 19 BBY byl lapen Zygerriany, kteří využili bitvy u Kachirha a zaútočili na Tyrvrarr. Krryshrrak i s rodiči skončili v jednom kontejneru, ve kterém je chtěli otrokáři odvést z planety. Bratr skončil v jiném. Před osudem otroka je však zachránil šaman s pomocí zbytků domobrany. Naneštěstí se otrokářům podařilo odletět s jedním nákladem, ve kterém byl právě Jakkubarr. Pro Kashyyyk navíc válka neskončila porážkou Konfederace, jen se změnil nepřítel z droidů na klony.
Ze strachu o Krryshrrakův život a smutku po ztrátě staršího syna se jeho rodiče pokusili uchýlit do exilu, ale jejich loď byla zajata dřív, než stihli uniknout ze soustavy. Protože byl otec strojní inženýr, poslali je do pracovního tábora na Alaris Prime, kde šroubovali tanky a měli se lépe, než kdyby skončili v Táboře 52. Roku 0 ABY je ale naložili a poslali přímo tam, aby dostali inhibiční čipy a pak byli posláni k Endoru.
K tomu ale nedošlo, neboť byl tábor osvobozen Šošonským králem a jak Krryshrrak, tak jeho rodiče se dostali do Pevnosti Boyarr. Když se o pár dní později ukázal i velitel odboje a po jeho boku byl i Jakkubarr, rodina si užila nejradostnějšího shledání za hodně dlouhou dobu.
Krryshrrak i jeho rodiče zůstali na základně a každý svým dílem pomáhali v úsilí osvobodit jejich lid.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License