Krrupka

[„A v noci jsme nijak nemohli usnout, snili jsme o mohutných dělnických demonstracích, jichž se jednou zúčastníme…“]
- Krrupka vzpomíná na Marrxe

Krrupka byla Wookiee z Kashyyyku, revolucionářka a dlouhodobá družka prasoudruha Marrxe.

Historie

Narodila se roku 1532 BBY ve Rwookrrorro a se svým pozdějším vzorem a manželem se potkala už na základní škole, kde jí jeho snahy o vyprovokování revoluce proletariátu přišly převelice roztomilé. Zpočátku ho jenom poslouchala a chodila se koukat, jak vyjednává za Roztoče, později mu začala pomáhat s proslovy a v pozdějším věku se společně začali radikalizovat. Útočili na členy bohaté aristokracie z řad příslušníků rodů Appachi a Cherwook, svými snahami svrhnout vládnoucí třídu si nadělali spoustu vlivných nepřátel a Krrupku rodiče vyhodili z domu.
Nenechala se ale odradit a v roce 1461 BBY se společně s několika nejvěrnějšími revolucionáři, mezi nimiž byli i Lotrrando a jeho družka, pokusili o převrat v hlavním městě. Z náčelnického paláce však byli vypráskáni appachskými loajalisty a jediné, čeho dosáhli, bylo že společně s nimi muselo město pod trestem smrti opustit i několik málo Appachi, kteří se v zápalu boje uchýlili k použití drápů. Marrx sebral své následovníky, proklel zbývající Appachi, vyhlásil jim za tu zradu doživotní válku a odtáhl na východ, neboť mu ten směr přišel jaksi plný optimismu. Cestou chtěl názorně ukázat, že návrat k tradičnímu způsobu života je možný i v moderních podmínkách, sepsal některé svoje myšlenky a vysloužil si titul prasoudruha, po vzoru praotců z dávných dob, kteří rovněž vedli své kmeny v těžkých časech. Krrupka mu s tím pomáhala a jejich vztah se dále utužoval.
Jejich cesta vedla křížem krážem celým kontinentem, trvala celých 349 let a poznamenalo ji několik neštěstí, mezi nimi nutnost vyhnat Lotrranda do lesa, neboť neprokázal dostatečnou ideologickou uvědomělost. Nakonec se dokonce rozhodli zastavit a místo socialistického kočování zkusit stálou socialistickou komunitu. Založil vesnici Chenachochan, kde se Marrx stal prvním soudruhem náčelníkem a kde se konečně vzali.
Krrupka se tam stala Marrxovou pravou rukou, politickou pracovnicí, pedagožkou a organizátorkou marrxistického školství. Zpracovala otázky polytechnického vzdělání a spojení výchovy a vyučování s výrobní praxí. Navzdory velkému pracovnímu vytížení a oddanosti straně se jim pak povedlo i počít a Krrupka vychovávala Marrxova syna, prvního narozeného příslušníka rodu Kommanch, za což dostala řád práce. Celý zbytek života pak zasvětila vzdělávání mladších generací, mezi nimi později i svých vnoučat. V roce 1012 BBY byla hlavní odpůrkyní přejmenování Chenachochanu na Marrxstadt, protože to považovala za nevkusné, a své cesty s Marrxem pak zvěčnila v několika memoárech.
Svého manžela přežila o celých sto let, zemřela ve spánku roku 912 BBY.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License