Kromwell

[„Co je tohle? Šupiny z nějaké nestvůry? Tož to jdu roztopit výheň, z těch bude parádní brnění…“]
- Kromwell, mistr zbrojíř

Kromwell byl Wookiee z Kashyyyku, známý a velmi talentovaný kovář se zálibou ve vyrábění zbrojí z nejrůznějších exotických materiálů. Na výšku měl jenom něco málo přes metr padesát, ale jeho sláva se téměř hvězd dotýkala. S manželkou Kellebramborou měl syna Krobarra.

Historie

Narodil se roku 668 BBY v Karrambaculleku a byl potomkem první generace chlupáčů narozených po založení vesnice. Jeho talent na kovařinu se projevil už v raném věku a zanedlouho chtěl od něj nějakou tu zbroj úplně každý. Kromwell si tedy na nedostatek zakázek rozhodně nemohl stěžovat, sem tam si vyhradil i čas na nějaké ty pokusy s netradičními ochrannými prostředky a těšil se značné úctě.
V roce 501 BBY potkal na tržišti Kellebramboru, kovářku z Tyrvrarru, a ačkoliv byl o pár hlav menší, přeskočila mezi nimi taková jiskra, že to div nezapálilo celou vesnici. Ještě téhož roku se vzali, ona se přestěhovala do Karrambaculleku a začali kovat spolu.
Jedním z výsledků tohoto společného úsilí byl roku 420 BBY Snurrkův palcát a v roce 423 BBY syn Krobarr, který ale podědil jen část talentu obou rodičů.
V roce 411 BBY byli Kromwell a jeho žena při chytání mravenců woora na unikátní brnění z jejich tělíček napadeni otrokáři a on byl v přestřelce zabit.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License