krokopír

Krokopír byl nebezpečný savec z Oarligu, vrcholový predátor tamních bažin. Měl mohutné tělo porostlé krátkou černobílou srstí a protáhlou tlamu plnou ostrých zubů. Lovil menší zvířata, někdy i kance, a to tak, že si na ně počíhal ponořený do vody a ve vhodnou chvíli vystartoval.

Historie

Populace krokopírů nebyla nikdy velká, ale poté, co planetu objevili Huttové, v důsledku sportovního lovu ještě klesla, jen těsně nad hranici životaschopnosti.
20. 4. 1 ABY jeden větší kousek málem sežral Pishtu s Fishtou, ale zavčas ho ranou pěstí zabila Fidorkka.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License