Krobarr

Lord Krobarr byl Wookiee z Kashyyyku, karrambacullecký kovář a později člen posádky Jolly Jedie. Neměl ženu ani děti a většinu života sice koval sekery a další nástroje, ale uměl i parádní meče a nože, když sehnal odběratele. Používal výhradně rudu z Chenachochanu a zničení městečka v roce 19 BBY ho tedy dost namíchlo. Navzdory pokročilému věku to byl ještě během války klonů svalnatý chodící koberec, jehož zdraví zlomilo až totální nasazení v imperiálním koncentračním táboře.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se v roce 439 BBY bývalému kováři Kromwellovi a jeho ženě Kellebramboře, rovněž kovářce, ale v relativně mladém věku po otrokářském nájezdu osiřel. Pro nezlomnou píli si ho ale rychle oblíbil tehdejší náčelník Hurrdurr, který mu byl otcovskou figurou a jehož synovi po splnění zkoušky dospělosti ukoval unikátní mačetu.
Roku 29 BBY se ráno po oslavách Dne života účastnil vyhánění dvou přespolních rytířů Jedi a trefil Jessicu Karnis oštěpem do břicha.
V roce 22 BBY si tento parádní kousek málem zopakoval, ale nejdřív byl Champbaccou a Jessicou zachráněn před nájezdem zygerriánských otrokářů, stejně jako Churr a celá vesnice.

Občanská válka

V roce 19 BBY, několik hodin po vyhlášení rozkazu 66, pomohl Champbaccovi a jeho kumpánům se stavbou samohybu, aby rychleji překonali vzdálenost mezi Karrambacullekem a Tyrvrarrem. Simbacca mu za to slíbil povýšení do šlechtického stavu, až bude náčelník, a o devatenáct let později to splnil.
Krobarr ale musel nejdřív přežít imperiální okupaci, očipování a nasazení v Táboře 52, kde musel okopávat kashyyycký chmel. Jako starší Wookiee tím dost trpěl, ale přežil dost dlouho na to, aby byl během akce kashyyyckého odboje zachráněn společně se spoustou dalších Wookiů z okolí a z Alaris Prime. Chvíli byl z rychlého sledu událostí zmatený, ale když se pak dozvěděl, že náčelník Churr zemřel a že Simbacca, jeho vnuk, bere většinu přeživších na svou novou loď, bojovat proti Impériu, bez váhání se přidal.
Během oslav mu byl slavnostně udělen titul lorda, což sice vzhledem k době a okolnostem vůbec nic neznamenalo, ale Krobarr si toho velmi vážil. O něco později pak vylepšil Champbaccovu slepeckou hůl a vyrobil Frodirrovi pravý druidský srp.

Potenciália

Chvíli bude pokračovat v kování zbraní pro Křupkový odboj, ale pak už bude spíš předávat svoje znalosti a pokojně umře stářím.

d20

Fringer 2 / Tech Specialist 8
STR 16 / DEX 12 / CON 12 / INT 16 / WIS 10 / CHA 10
Repair +20, Craft (tools, melee weapons) +15, Knowledge (engineering, metallurgy, melee weapons) +15, Profession (smith) +10, Search +10, Appraise +9
Merchant Trader, Technical Wizard, Skill Emphasis (Repair), Kit-Bashing, Armor Proficiency (light), Living History
Scrounging, Fixer-Upper, Instant Mastery (Profession (smith)), Stroke of Genius, Tech Specialty (Mastercraft melee weapons +2)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License