Krobarr

Lord Krobarr byl Wookiee z Kashyyyku, kovář a později člen posádky Jolly Jedie. Neměl ženu ani vlastní děti a většinu života sice koval sekery a další nástroje, ale uměl i parádní meče a nože, když sehnal odběratele. Používal výhradně rudu z Chenachochanu a zničení městečka v roce 19 BBY ho tedy dost namíchlo. Navzdory pokročilému věku to byl ještě během války klonů svalnatý chodící koberec, jehož zdraví zlomilo až totální nasazení v imperiálním koncentračním táboře.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 423 BBY v Karrambaculleku, a to kováři Kromwellovi a jeho ženě Kellebramboře, rovněž kovářce. Ti ho pak v mládí trochu rozmazlovali a snažili se ho vést k pokračování v jejich řemesle, ač na to neměl zdaleka takový talent, a on toho nezřídka trochu využíval. Než se z něj však stačil stát rozmazlený diletant, v roce 411 BBY přišel o oba rodiče při otrokářském nájezdu a rychle vystřízlivěl. Šel do sebe,1 většinu dědictví po mrtvém otci utratil v marné snaze lokalizovat a osvobodit pohřešovanou matku a zbytek investoval do kovárny, kde začal dřít jako mezek, aby zapomněl a aby dohnal proflákané roky. Pro nezlomnou píli si ho pak rychle oblíbil tehdejší náčelník Hurrdurr, který mu byl po zbytek dospívání otcovskou figurou a jehož synovi po splnění zkoušky dospělosti ukoval unikátní mačetu. V následujících letech žil spořádaným životem, jen pracoval až nezdravě moc a ostatní o něj mnohdy měli až starost.
V roce 186 BBY si na náčelníkův příkaz vzal dovolenou, svou první v životě, a navštívil Tyrvrarr, rodné město své matky. Ač chtěl původně jen navštívit hroby prarodičů, nakonec se mu tam moc líbilo, zejména tyry a rum,2 a výlet mu celkově náramně prospěl.
I v dalších letech koval pro vesničany kde co a v roce 75 BBY se ujal osiřelé Bazuccy, které se pokoušel předat svoje dovednosti, ačkoliv to byla holka. V pokročilejším věku trávil hodně času na Růžku, a to nejen s Karboorrou a Chacharem, ovšem pil jen minimálně a hlavně šiškovou limonádu.
Roku 29 BBY se ráno po oslavách Dne života účastnil vyhánění dvou přespolních rytířů Jedi a trefil Jessicu Karnis oštěpem do břicha, za což ho následně Rradcara profackovala tak, že se nezmohl na reakci.
V roce 22 BBY tedy proti jejich opětovné návštěvě vůbec nic neměl, zejména proto, že byl byl Champbaccou a Jessicou zachráněn před nájezdem zygerriánských otrokářů, stejně jako Churr a celá vesnice. Když se pak náčelník na přivandrovalého mistra Jedi vrhnul a chtěl ho zabít, Krobarr byl jedním z čumilů a fandil mu, nicméně se nejdřív důkladně přesvědčil, že Rradcara není nikde v dosahu.

Občanská válka

V roce 19 BBY, několik hodin po vyhlášení rozkazu 66, pomohl Champbaccovi a jeho kumpánům se stavbou samohybu, aby rychleji překonali vzdálenost mezi Karrambacullekem a Tyrvrarrem. Churrův vnuk Simbacca mu za to slíbil povýšení do šlechtického stavu, až bude náčelník.
Krobarr ale musel nejdřív přežít osmnáct let imperiální okupace, po němž následoval odchyt otrokáři, očipování a nasazení v Táboře 52, kde musel okopávat kashyyycký chmel. Jako starší Wookiee tím dost trpěl, ale přežil dost dlouho na to, aby byl během akce kashyyyckého odboje zachráněn společně s Bazuccou a spoustou dalších Wookiů z okolí a z Alaris Prime. Chvíli byl z rychlého sledu událostí zmatený, ale když se pak dozvěděl, že náčelník Churr zemřel a že Simbacca bere většinu přeživších z Pevnosti Boyarr na svou novou loď, bojovat proti Impériu, bez váhání se přidal.
Během oslav mu byl slavnostně udělen titul lorda,3 což sice vzhledem k době a okolnostem vůbec nic neznamenalo, ale Krobarr si toho velmi vážil. Když se pak Bazucce nepodařila extrakce inhibičního čipu a ona byla upoutána na lůžko, pevně věřil, že se z toho dříve nebo později vyhrabe, a denně ji na marodce navštěvoval. V následujících týdnech si na palubě otevřel kovárnu.
Ve volném čase vylepšil Champbaccovu slepeckou hůl, vyrobil Frodirrovi pravý druidský srp, po závodech na Raxusu Prime dal svůj hlas ve volbách Churrově sestře Ferrmatě a krátce po zahájení operace Trebuchet sestavil Roccovi nové brnění.
Ačkoliv už začátkem roku 1 ABY viditelně scházel a trápil ho šedý zákal, který se snažil léčit konopím, tvořit nepřestal a nadále poskytoval svoje služby posádce. Viditelně pookřál ve chvíli, kdy se Bazucca konečně probrala, a ještě víc o pár týdnů později, kdy v kovárně načapal Pazderru. V něm totiž záhy objevil svého kýženého potenciálního nástupce, okamžitě ho začal učit všemu, co znal, a doufal, že to stihne.
Dokud se Champbacca domníval, že si jeho syn bere Panchah, nechal pro ně u Krobarra ukovat dvě berserkeří čepele jako svatební dar, nicméně sám kovář ho z omylu vyvedl, dostal osvědčený lék a první čepel, nazvanou Etiketa, pak vyrobil spíš ze setrvačnosti a zvědavosti, jestli to ještě vůbec dokáže. Dokázal, nicméně výrobu té druhé prozatím odložil. Prakticky nevytáhl paty z kovárny a s potěšením sledoval, jak se Bazucca odhodlává malého kováře adoptovat.
O něco později pak s Pazderrovou pomocí vyráběl epesní bajonet pro Petůnii a tvrdil sice, že blecherovka zabírá, ale objektivně vzato se nic nezměnilo.

d20

Fringer 2 / Tech Specialist 8
STR 16 / DEX 12 / CON 14 / INT 16 / WIS 10 / CHA 12
Repair +20, Craft (tools, melee weapons) +15, Knowledge (engineering, metallurgy, melee weapons) +15, Profession (smith) +10, Search +10, Appraise +9
Merchant Trader, Technical Wizard, Skill Emphasis (Repair), Kit-Bashing, Armor Proficiency (light), Living History
Scrounging, Fixer-Upper, Instant Mastery (Profession (smith)), Stroke of Genius, Tech Specialty (Mastercraft melee weapons +2)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License