Krobarr

Lord Krobarr byl Wookiee z Kashyyyku, karrambacullecký kovář a později člen posádky Jolly Jedie. Neměl ženu ani vlastní děti a většinu života sice koval sekery a další nástroje, ale uměl i parádní meče a nože, když sehnal odběratele. Používal výhradně rudu z Chenachochanu a zničení městečka v roce 19 BBY ho tedy dost namíchlo. Navzdory pokročilému věku to byl ještě během války klonů svalnatý chodící koberec, jehož zdraví zlomilo až totální nasazení v imperiálním koncentračním táboře.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se v roce 439 BBY bývalému kováři Kromwellovi a jeho ženě Kellebramboře, rovněž kovářce, ale v relativně mladém věku po otrokářském nájezdu osiřel. Pro nezlomnou píli si ho ale rychle oblíbil tehdejší náčelník Hurrdurr, který mu byl otcovskou figurou a jehož synovi po splnění zkoušky dospělosti ukoval unikátní mačetu. V následujících letech žil spořádaným životem, koval pro vesničany kde co a v roce 75 BBY se ujal osiřelé Bazuccy, které se pokoušel předat svoje dovednosti. V pokročilejším věku trávil hodně času na Růžku, a to nejen s Karboorrou a Chacharem.
Roku 29 BBY se ráno po oslavách Dne života účastnil vyhánění dvou přespolních rytířů Jedi a trefil Jessicu Karnis oštěpem do břicha.
V roce 22 BBY si tento parádní kousek málem zopakoval, ale nejdřív byl Champbaccou a Jessicou zachráněn před nájezdem zygerriánských otrokářů, stejně jako Churr a celá vesnice.

Občanská válka

V roce 19 BBY, několik hodin po vyhlášení rozkazu 66, pomohl Champbaccovi a jeho kumpánům se stavbou samohybu, aby rychleji překonali vzdálenost mezi Karrambacullekem a Tyrvrarrem. Simbacca mu za to slíbil povýšení do šlechtického stavu, až bude náčelník.
Krobarr ale musel nejdřív přežít osmnáct let imperiální okupace, po němž následoval odchyt otrokáři, očipování a nasazení v Táboře 52, kde musel okopávat kashyyycký chmel. Jako starší Wookiee tím dost trpěl, ale přežil dost dlouho na to, aby byl během akce kashyyyckého odboje zachráněn společně s Bazuccou a spoustou dalších Wookiů z okolí a z Alaris Prime. Chvíli byl z rychlého sledu událostí zmatený, ale když se pak dozvěděl, že náčelník Churr zemřel a že Simbacca, jeho vnuk, bere většinu přeživších na svou novou loď, bojovat proti Impériu, bez váhání se přidal.
Během oslav mu byl slavnostně udělen titul lorda,1 což sice vzhledem k době a okolnostem vůbec nic neznamenalo, ale Krobarr si toho velmi vážil. Když se pak Bazucce nepodařila extrakce inhibičního čipu a ona byla upoutána na lůžko, pevně věřil, že se z toho dříve nebo později vyhrabe, a denně ji na marodce navštěvoval.
Ve volném čase vylepšil Champbaccovu slepeckou hůl, vyrobil Frodirrovi pravý druidský srp, po závodech na Raxusu Prime dal svůj hlas ve volbách Churrově sestře Ferrmatě a krátce po zahájení operace Trebuchet sestavil Roccovi nové brnění.
Ačkoliv už začátkem roku 1 ABY viditelně scházel a trápil ho šedý zákal, který se snažil léčit konopím, tvořit nepřestal a nadále poskytoval svoje služby posádce. Viditelně pookřál ve chvíli, kdy se Bazucca konečně probrala, ale dlouho mu to nevydrželo. Dokud se Champbacca domníval, že si jeho syn bere Panchah, nechal pro ně u Krobarra ukovat dvě berserkeří čepele jako svatební dar, nicméně sám kovář ho z omylu vyvedl, dostal osvědčený lék a čepele pak vyrobil spíš ze zvědavosti, jestli to ještě vůbec dokáže. O něco později pak pro Petůnii vyráběl epesní bajonet a tvrdil sice, že blecherovka zabírá, ale objektivně vzato se nic nezměnilo.

d20

Fringer 2 / Tech Specialist 8
STR 16 / DEX 12 / CON 14 / INT 16 / WIS 10 / CHA 12
Repair +20, Craft (tools, melee weapons) +15, Knowledge (engineering, metallurgy, melee weapons) +15, Profession (smith) +10, Search +10, Appraise +9
Merchant Trader, Technical Wizard, Skill Emphasis (Repair), Kit-Bashing, Armor Proficiency (light), Living History
Scrounging, Fixer-Upper, Instant Mastery (Profession (smith)), Stroke of Genius, Tech Specialty (Mastercraft melee weapons +2)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License