kraytský drak

Kraytský drak byl nebezpečný plaz z Tatooine. Pro svou sílu a zuřivost byl vyhledávanou kořistí lovců, kteří si potřebovali nahonit ego podobně jako například lord Glimforg.
Krátce po bitvě o Yavin pašoval Byorn Im'jia kraslice z vajec kraytského draka z Tatooine na Ryloth, pro Odullu, která za ně jako za předmět nesmírné umělecké hodnoty byla ochotná zaplatit nehoráznou sumu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License