Krassus Destriel

Krassus Destriel, mezi přáteli známý jako Čert, byl Devaronian a člen povstalecké buňky kapitána Simbaccy. Užvaněný sangvinik, který už od dětství snil o poznávání galaxie a šíření těch nejšťavnatějších drbů, nicméně dlouho se k tomu nemohl rozhoupat. Ačkoliv občas žvanil fakt moc a s vtipy na tvoji mámu to trochu přeháněl, patřil ke zdravému jádru skupiny. Vlastnil otřískaný frachťák Dvacet deka šunky, střílel z těžké pistole a jako správný pirát miloval looting1.

Historie

Narodil se roku 28 BBY na Devaronu a už tehdy ho bylo všude plno. V šestnácti na úřadu práce potkal Joyu Brannigan, kterou se nechal inspirovat k práci pro Satanica Exports, která jeho sny podporovala a kterou o dva roky později opět nezaměstnaný následoval na Ryloth. Tam se na chvíli přidal k pašerákům, sehnal nějaké konexe na krantský černý trh a pracoval pro Odullu Hutt, ale šťastný nebyl, a tak mu Joyce doporučila alternativu - posílit odboj.
Krassus souhlasil, v roce 7 BBY se přesunul na Jolly Jedie a stal se parťákem Williama Wayuuna, s nímž pro povstalce nakupoval zásoby a hlavně zjišťoval informace v terénu. Ve volném čase rád šmejdil po palubě křižníku, což se mu jednou málem šeredně nevyplatilo2.

  • Pár dní po bitvě o Yavin nakupoval zásoby pro povstaleckou buňku na Tekillo III, které nakonec zůstaly na palubě.

d20

Scoundrel 2 / Noble 4 / Black Marketeer 3
STR 8 / DEX 14 / CON 10 / INT 16 / WIS 10 / CHA 16
Gather Information +18, Appraise +16, Diplomacy +16, Bluff +15, Sense Motive +12, Knowledge (streetwise, black market) +10, Search +10
Street Smart, Shady Merchant, Urban Tracking, Merchant Trader, Low Profile, Quick Draw
Contact, Blackmail, Inspire Trust, Black Market Specialization (Fence)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License