Krant

Krant byla zalesněná planeta v Bothanském prostoru ve Středním pásu. Měla dva měsíce, status hlavního města volně přecházel mezi Peche a Theenes, což bylo v podstatě jedno město rozdělené řekou, a rostlo tam jmelí. Ač šlo o bothanskou kolonii, kromě Bothanů tam žila nemalá populace původních Kranťanů, což byli takoví menší upištění humanoidé.

Historie

Kranťané, potomci dávných lidských kolonistů, obývali planetu už tisíce let před příchodem Bothanů, ale nikdy se technologicky nedostali přes průmyslovou revoluci a jejich nevelká populace se živila téměř výhradně farmařením.
Bothany byl Krant osídlen relativně pozdě, až kolem roku 350 BBY, ale o to víc se zasadili o technický pokrok a osvětu domorodců. Rychlý rozvoj zaznamenal hlavně dřevozpracující průmysl, ale pozadu nezůstala ani výroba koňaku, neboť tamní začínající pěstitele hroznů a paliče ještě v zárodku skoupil Arman Kay'lya a prostřednictvím své společnosti značně pozvedl jejich úroveň a výnosnost.
V roce 55 BBY tam byla založena papírna, která se o mnoho let později stala výhradním dodavatelem formulářů pro Impérium.
Roku 22 BBY tam generál Echuu Shen-Jon v rozhodujícím střetu porazil temnou akolytkou Sev'rance Tann a ukončil její tažení proti Republice. Protože se však při souboji poddal temné straně, obratem odešel do exilu v lesní chaloupce nedaleko malé vesničky a zůstal tam až do chvíle, kdy mu Síla krátce před bitvou o Yavin přihrála do cesty princeznu Leiu.
Koncem listopadu 0 ABY si tam chvíli pobyl Champbacca, který potřeboval někde v klidu rozchodit zjištění, že bude mít další dítě.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License