Krant

Krant byla zalesněná planeta v bothanském prostoru Středního pásu galaxie. Měla dva měsíce a rostlo tam jmelí.

Historie

V roce 55 BBY tam byla založena papírna, která se o mnoho let později stala výhradním dodavatelem formulářů pro Impérium.
Roku 22 BBY tam generál Echuu Shen-Jon v rozhodujícím střetu porazil temnou akolytkou Sev'rance Tann a ukončil její tažení proti Republice.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License