Královská kniha vtipů

Královská kniha vtipů byl sborník galaktických anekdot, jehož aktualizovaná vydání vycházela přinejmenším od roku 1000 BBY.

Historie

Jeden výtisk si koupil Vooj-tae během školního výletu na Bespin, kde ho zanechalo neznámé individuum, které nemělo na zaplacení útraty.1 Po pár letech čtení (a spaní s knihou pod polštářem)2 ten samý výtisk věnoval k narozeninám velmistru Champbaccovi, který se s ním tuze nasmál3 a nechal si ho i po odletu z enklávy. V roce 14 BBY na něm trénoval čtení pomocí Síly a roku 0 ABY ho věnoval Gurrce.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License