Královská kniha vtipů

Královská kniha vtipů byl sborník anekdot, jehož výtisk koupil Vooj-tae během školního výletu na Bespin, kde ho zanechalo neznámé individuum, které nemělo na zaplacení útraty1. Po pár letech čtení ten samý výtisk věnoval k narozeninám velmistru Champbaccovi, který se s ním tuze nasmál2. Ten si ji nechal i po odletu z enklávy, ze začátku na ní trénoval čtení pomocí Síly a roku 0 ABY ji věnoval Gurrce.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License