Krákavá skála

Krákavá skála byl pahorek nedaleko Tyrvrarru na Kashyyyku, který se krátce po zahájení imperiální okupace planety stal významným bojištěm.

Historie

Do války klonů se jednalo pouze o významný orientační bod pro kupce putující po planetě.
18. 8. 19 BBY tam došlo k bitvě, v níž vymřel náčelnický rod z Tyrvrarru a byl ztracen Snurrkův palcát. Padlo tam 411 Wookiů a přes 2500 klonů s Trandoshany.
Později k němu putovalo jako k poutnímu místu mnoho Wookiů, kteří ho považovali za symbol vzdoru vůči neodvratnému, což později vedlo imperiální úřady k vymýcení okolního lesa. Na vzniklém prostranství vznikl Tábor 52, kde zotročení Wookiové zahradničili na hrobech svých válečníků, a poutě ke Krákavé skále ustaly.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License