Krafubacca

Krafubacca byl Wookiee z Kashyyyku, člen Churrovy osobní stráže. Práce pro něj byla vším, nikdy se neoženil ani neměl děti a měl tendenci zůstávat na stráži moc dlouho, takže jeho pozornost pak značně upadala.

Historie

Narodil se roku 89 BBY v Karrambaculleku a v pěti letech přišel o otce, kterého při lovu v okolí vesnice uštkla kobra svízelná. Matka ho vychovávala svědomitě, ale v dost chudých poměrech, a Krafubacca se tak už od raného věku snažil sehnat nějakou práci. Zprvu doprovázel lovce na výpravy a nosil jim výstroj, v roce 66 BBY ale dostal nabídku stát se jedním ze strážců nového náčelníka Churra, kterou bez váhání přijal. Svou práci vykonával svědomitě, ve volném čase piloval střelbu a náčelníkovi byl za tu možnost náležitě vděčný.
Po posledním nájezdu otrokářů před pádem Republiky hlídal náčelníkovo sídlo opět až moc dlouho a byl z dřímání vyrušen Simbaccou. Situace se naštěstí rychle vyjasnila, následník trůnu vypnul světelný meč a Krafubacca ho pustil za dědou.
Během imperiální okupace se snažil přispět k lepšímu životu ve vesnici, ale v roce 3 BBY byl zajat, odveden do Tábora 52 a tam upracován k smrti.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License