Krafubacca

Krafubacca byl Wookiee z Karrambaculleku, člen Churrovy osobní stráže.
Po posledním nájezdu otrokářů před pádem Republiky hlídal náčelníkovo sídlo a byl z dřímání vyrušen Simbaccou. Situace se naštěstí rychle vyjasnila, on ho pustil za dědou a následník trůnu nepráskl ono polevení v ostražitosti.
Krafubacca byl později během imperiální okupace zajat, odveden do Tábora 52 a tam upracován k smrti.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License