KR-tech 500

[„Haha, Krtek, tak toho bereme i s lopatičkama.“]
„Ve skutečnosti se to čte Ká Er Tech.“
[„Ne ten, co ho kupuju já.“]
- Champbacca a azoamský obchodník

KR-tech 500 byl jediný model vozu železniční dopravy vyráběný v Kovodílnách Rultu na Azoamu. Lokomotiva byla čtrnáct metrů dlouhá, s otevřenými kabinami na obou stranách a modulárním nákladovým prostorem uprostřed. Standardní varianta byla stavěná na kolejnice o rozchodu 1400 mm, ale podvozek se dal snadno upravit, lokomotiva měla extrémně jednoduché ovládání a dal se do ní snadno zamontovat buď přímo autopilot,1 nebo alespoň asistent řízení v podobě astromechanického droida. Výhodami byla robustní konstrukce slibující i při minimální údržbě maximální životnost, nevýhodou naopak značná spotřeba.2

Historie

První stroj tohoto typu opustil fabriku v roce 120 BBY a ve své době patřil k nejambicióznějším projektům firmy, která se jinak specializovala na výrobu zemědělských strojů, především kombajnů. Po objevení několika podzemních ložisek rudy však na planetě vyvstala i poptávka po kvalitních prostředcích podzemní důlní dopravy, a tak se inženýři vytasili s modelem 500. Pro místní doly jich bylo vyrobeno něco málo přes tucet a jeden z nich se málem dostal až na Kashyyyk, kde ho v jedné vesnici chtěli používat jako lokomotivu plánované podzemky.
Navzdory nesporné kvalitě provedení se však jednalo o projekt ztrátový, souběžně se začátkem války klonů už byl dávno považován za inženýrskou kuriozitu a i když se podobné stroje vyráběly například i na Alderaanu, jednalo se zpravidla o levnější produkty konkurenčních společností.
V roce 22 BBY koupil jeden ze strojů z vytěženého dolu velmistr Champbacca, který na něj dokonce dostal slevu za předchozí osvobození planety od Obchodní federace, a přepravil ho na Miu Leptonis IV, kde fungoval jako podzemní dráha mezi stanicemi Ecliptica Střed a Bar Hlavní nádraží. Tento exemplář byl navzdory silné vrstvě prachu a jedinému použití od evakuace enklávy pojízdný i po dalších čtrnácti letech bez jakékoliv údržby a výprava do základny ho nerozchodila jen proto, že Moz'Gojo byl na opravování matlák.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License