Kouzelná školka

Kouzelná školka: 18. 6. - 9. 7. 1 ABY
Kdo se zúčastnil: Banana Brannigan, Emily, Fidorkka, Frodirr, Chlouppek, Laura Brannigan, Lizzie, Pirranhacca
Místo určení: Expanze, sektor Dona Laza, soustava Casune, Hekna

Úvod do děje

Chlouppek se po návratu z Pevnosti Boyarr, kde probouzel Wyrrgyho, na Jolly Jediovi snažil rozhodnout, jestli vybrat mezi pomoci Kanrymu nebo Zok’Tukovi, a protože to bylo rozhodování těžké, chtěl si uspořádat myšlenky někde na čerstvém vzduchu. Jako ideální se jevilo uspořádat výcvikový pobyt s omladinou nadanou v Síle, kde by ji seznámil s ideály duhových rytířů staré enklávy, naučil ji přežívat v divočině a při meditacích třeba našel odpověď na své dilema.

Detaily

18. 6. 1 ABY

08:01 Chlouppek vešel do Koktavé školnice, začal snídat a při konverzaci s Emily zjistil, že měla divné sny, v nichž vystupovaly neurčité postavy prosící o pomoc.
08:33 Na snídani se postupně dotrousili i další k Síle citliví členové posádky a vyšlo najevo, že Emily není se svým snem zdaleka jediná. Chlouppek měl tedy o důvod víc, aby je začal učit rozpoznávat znamení Síly.
09:12 V Koktavé školnici se konečně sešli všichni, kterým chtěl říct o svém plánu s výletem, a tak tak učinil.
09:21 Proti všeobecnému nadšení neměl nic ani přítomný Simbacca, který výlet povolil pod podmínkou, že budou s účastí dětí souhlasit jejich zákonní zástupci. Dwayne Breen na snídani nebyl, nicméně i přes jeho potenciál bylo rozhodnuto, že je v zájmu všech ho nechat na lodi.
09:22 Frodirr s Laurou sprintem vyběhli z baru, ostatní jej opustili rozvážněji. Cypískovi výlet povolil sám Chlouppek, pak šel s Lizzie přemlouvat Reku.
09:40 Bearr proti Frodirrově účasti rozhodně nic neměl, ani když se Kerrchak zeptala, jestli je to fakt bezpečné, a pouze synovi připomněl, že si má kromě srpu vzít i čutoru. Laura s pomocí Shavari kontaktovala svou adoptivní matku a dostala povolení také, pod podmínkou, že stihne pravidelnou návštěvu školy na Rylothu. Ani Reka neměla proti účasti své ratolesti námitek.
09:55 Všichni účastníci výletu se sešli v hangáru u Cocotte Minute a zkontrolovali si výbavu. Banana si tentokrát místo své pistole vzala světelný meč a plánovala ozkoušet novou past na medvědy, Fidorkka na lodi nechala všechnu nadstandardní výbavu a s sebou měla světelný meč, který jí při výcviku na Kompostárně na neurčito půjčil Champbacca. Podobně na tom byla i Emily, která nechala brnění větrat a vyrážela nalehko, pouze se svým světelným mečem. Chlouppek vzal ze skladiště na Švábivci 1 kyberkrystalovou pušku a světelný meč lorda Styxe. Frodirr byl vyzbrojen svým srpem, Cypísek bambitkou, Laura si vzala rozdělané banjo.
10:02 Chlouppek sedl k řízení lodi, Banana k navigaci, ostatní se se museli rozložit různě po lodi, protože místa tam nebylo nazbyt.
10:03 Cocotte Minute se vzdálila od Jolly Jedie a Banana vypočítala skok k planetě Hekna, kterou si Chlouppek vybral už dříve, protože byla poměrně blízko sektoru Hollan, kde se právě nacházel Jolly Jedi, a protože mu to podvědomě přišlo jako dobrý nápad. Cestou se při společenských hrách důkladněji seznamovali a cesta jim hezky utíkala.
13:15 Cocotte Minute vyskočila z hyperprostoru v soustavě Casune, Chlouppek ji navedl k vyhlédnuté planetě, Banana spustila sken, aby odhalila případné lodě nebo jinou pokročilou technologii, která by vyvrátila původní domněnku, že je to planeta zcela neobydlená.
13:21 V soustavě nebyly žádné lodě, planeta byla prostá detekovatelné techniky a nález ohlásily pouze senzory známek života, kterých bylo venku opravdu požehnaně.
13:24 Výprava opustila loď, Cypísek ji začal kamuflovat větvemi, jak to okoukal na Mrrku.
13:25 Ostatní děti mu s tím začaly pomáhat, starší účastníci výpravy zkoumali okolí, prohlíželi si stromy a přemýšleli o dalším postupu.
13:49 Cocotte Minute byla důkladně zamaskována, skupina si podle orientačních bodů zapamatovala její polohu a s vybavením včetně tábornického kotlíku vyrazila na sever, protože to je vždycky nejlepší. Cestou se děti učily, jak v neznámém prostředí najít vodu a že není dobré jíst houby.
14:16 Po několika zahlédnutých stopách spatřili účastníci zájezdu i jejich původce, místní druh spárkaté zvěře. Nebála se jich, ale zatím toho nijak nezneužívali.
14:44 Po pár kilometrech pochodu měli k dispozici tři potenciální tábořiště: skalní převis, ostrůvek uprostřed jezera a plácek na strategicky postaveném kopečku nad pramenem potůčku. Frodirr sice zuřivě prosazoval ostrov, protože ho našel a přišel mu mrtě hustý, ale byl přehlasován a za budoucí základnu byl zvolen kopeček.
14:50 Byl vytyčen prostor pro přístřeší a rozděleny úkoly. Majitelé světelných mečů začali kácet vhodné stromy a opracovávat klády, děti hlavně sbíraly pokrývku střechy, palivo a suchou podestýlku.
15:33 Hrubá kostra přístřešku stála, děti dostaly za úkol dokončit střechu a pak rozdělat oheň. Dospělí vyrazili na lov, protože hrozilo, že co nevidět zapadne slunce a nebudou mít večeři.
15:38 Fidorkka našla kousek od tábora stopy kopytnaté zvěře. Banana při výrobě oštěpu zahlédla ještě stopy jiné, větší, s drápy. Oboje mířily stejným směrem dál od tábora, lovci je následovali.
16:21 Děti měly střechu hotovou, většina se jich podle instrukcí pustila do výroby třecího pluhu, jen Laura paličatě setrvávala u způsobu, jakým oheň už tisíce let rozdělávali Dugové, a mlátila o sebe dvěma šutry. K její smůle k tomu nebyly vůbec vhodné a neměla nejmenší šanci vytřískat ani jiskřičku.
16:23 Chlouppek zavětřil pach krve, lovci před sebou zahlédli mrtvého kopytníka.
16:25 Protože vzduch byl až na jezevce kdesi pod zemí čistý, přiblížili se k mrtvole a rychle zjistili, že zvíře bylo zabito a částečně sežráno něčím s docela velkými zuby.
16:27 Po krátké poradě byla mršina zbourána, lovci vzali všechno maso, co pobrali, a s docela slušným nákladem se vraceli zpátky, než přijde noc.
17:21 Lizzie a Frodirr jako první rozdělali oheň a byli na sebe náležitě hrdí. Laura ještě stále zkoušela kameny, Cypískovi se nedařilo ani s pluhem, ač se velmi snažil.
17:29 Lovci se vrátili do tábora, složili maso a hned ho nechali opékat nad ohništěm. Chlouppek poslal děti nasbírat do potoka nějaké raky a nabrat vodu do kotlíku, ve kterém si z nich hodlali udělat polévku.
18:14 Děcka se vrátila s poměrně bohatým úlovkem. Zatímco se jim dělala večeře, rozdělili si hlídky, protože už se začalo stmívat a už měli i důkaz, že se po lese pohybují i predátoři.
18:30 Při jídle si popovídali, co za ten den zažili, a slíbili si, že druhý den bude ještě lepší.
18:40 Chlouppek vytáhl kytaru, Laura naladila banjo, Fidorkka si během chvíle vyrobila bubínek a začali dělat kulturu. Frodirr dostal čestný titul ohňové opice, měl za úkol přikládat, aby táborák nevyhasl, a bral to smrtelně vážně.
19:50 Táborníci byli vyhraní a vyzpívaní, a tak se uložili do hajan, jen Emily s Frodirrem zůstali vzhůru a drželi první hlídku.
22:00 Moc pěkně si pokecali, ale jinak se nic důležitého neudálo, a tak po vypršení lhůty vzbudili Chlouppka s Laurou, kteří převzali štafetu.

19. 6.

00:00 Ani během jejich hlídky se neudálo nic důležitého, a tak po vypršení lhůty vzbudili Bananu s Cypískem. Cypísek byl z Rraholce na hlídky zvyklý, a tak neměl ani moc strach, neboť měl po ruce svou věrnou bambitku a dětskou sekeru. Párkrát šel obnovit označkování jejich teritoria a noc jim celkem utíkala.
01:23 Cypísek zaslechl podezřelé křupnutí, zbystřil a upozornil na to Bananu. Ta se tím směrem podívala, ale v Síle nic neviděla. Možná by to byla odmávla jako jeho bujnou dětskou představivost, ale byla dost chytrá na to, aby malého loupežníka zcela neignorovala a v ostražitosti nepolevila.
01:25 Ze stínu se na hranici tábořiště, kam dopadalo světlo z ohniště, vynořila velká tlama se zuby a Banana už konečně viděla predátora, který jim ulovil večeři. Zavzpomínala na kiraxe a potlačila paniku.
01:26 Cypísek chtěl rovnou střílet, ale Banana mu řekla, ať vzbudí vedoucího, a tak letěl cloumat s Chlouppkem. Zacloumal i s Fidorkkou, která ho reflexivně chytla pod krkem, ale Tutattis stál při něm a přežil to.
01:27 Predátor s řevem vyběhl proti Bananě, která rychle uskočila za oheň, do nějž se zvířeti nechtělo a zabrzdilo před ním. Lizzie, Frodirr a Laura už byli vzhůru, báli se a tiskli se k sobě v rohu. Cypísek se přesunul zpět do první bojové řady.
01:28 Fidorkka vstala a šíleně zařvala. Vystrašená děcka začala řvát, ale s predátorem to nehnulo. Emily s Bananou koukly na pana vedoucího, jaký je plán, světelné meče připravené.
01:29 Chlouppek navrhl zkusit zvíře ještě jednou zahnat, každý si z ohniště vytáhl hořící klacek, začali s ním šíleně mávat a na tři zařvali všichni dohromady.
01:30 Chlouppkovi to připomnělo výlet na Mygeeto. Banana s Emily tomu daly vyšší tóny, z Fidorkky šel nefalšovaný děs a Cypísek do toho propašoval i krkanec, který z jeho řevu udělal nejděsivější zvuk hned po Fidorce. Ze stromů popadala nejrůznější drobná zvěř, predátor stáhl uši a s kňučením odpelášil, až za ním praskaly stromy.
01:37 Ještě chvíli obezřetně čekali, Banana potvrdila, že v Síle nevidí nic živého v okolí tří kilometrů, a zbytek pro jistotu rozšířil ohniště. Děti se uklidnily a pomalu se šlo zase spát. 02:00 Banana s Cypískem dokroutili svou hlídku a vystřídali se s Fidorkkou a Lizzie.
04:00 Během poslední hlídky už se opět nic zvláštního nestalo a krátce po rozbřesku i tato skupina ulehla vystřídaná pouze Chlouppkem, který využil čas k meditaci a hledání odpovědí, u duchů a Síly, na své palčivé otázky.
07:00 Budíček.
07:31 Táborníci dali vařit čaj z jehličí a začali krátkou rozcvičkou.
07:54 Po rozcvičce a snídani sestávající z pečeného masa a čaje zajistili oheň proti vyhasnutí či jiným nehodám a zamířili s meči k jezeru.
08:20 Skupina položila pár klád přes vodu, čímž vzniklo ideální místo na cvičné souboje. Děckám Chlouppek ukázal, jak si udělat cvičný meč z klacku, a dal jim úkol vytvořit si každý svůj. I Cypísek, který jako jediný nebyl dostatečně nadaný v Síle, ale tohle byl inkluzivní tábor.
08:25 Zatímco byl potěr zaměstnán, pan vedoucí vyskočil na kládu přes jezero, v rychlosti shrnul pravidla pro duely a rovnou vyzval Fidorkku na souboj.
08:26 Fidorkka se nenechala přemlouvat a chopila se příležitosti vrátit Chlouppkovi potupu z minulého společného duelu. Sotva to Banana odmávla, pár kroky se přiřítila až k soupeři. Kláda se při tom rozhoupala, až Chlouppek poskakoval a ztrácel kontakt nohou se dřevem, ale přesto ještě zkusil svou drahou protivnici shodit Silou do vody. Nenechala se tím ale rozhodit a obratem ho zaměstnala několika útoky, mezi něž se mu podařilo propašovat jeden protiútok, který se jí ale podařilo vykrýt.
08:27 Po krytu přišel ale jeho další rychlý útok, který by ji za jiných okolností přesekl v pase vejpůl. Čepel nastavená na cvičnou sílu ji místo toho kopla, Fidorkka ztratila rovnováhu a žuchla do vody, kterou ohodila omladinu. Chlouppek z klády koukal dolů, jestli je jeho milá v pořádku, ale místo odpovědi schytal pleskanec bahna přímo do ksichtu a sám skončil ve vodě.
08:28 Fidorkka byla na břehu a uražená, Chlouppek vyzval Bananu s Emily, ať se připraví, a Laura pomáhala Cypískovi dobře mířenými kopanci do zad vyklepat bahno z plic, kterého po Fidorčině vlně schytal největší příděl.
08:30 Děvčata byla připravená a Frodirr to odmávl, doufaje v co nejdelší a nejmokřejší chick fight. Banana se hned postavila do střehu, který jakoby vypadl z knížky o soresu, a vyčkávala, co její soupeř udělá. Emily se ji pokusila shodit Silou podobně jako prve Chlouppek Fidorkku, ale účinek to mělo stejný a Banana ji jenom ležérně vybídla, ať jde blíž.
08:31 Obě dívky čekaly, která z nich se chopí iniciativy. Když už Lizzie málem zívla, Emily vyrazila a zaútočila.
08:32 Banana neútočila, vykrývala jeden útok za druhým, ale nedařilo se jí najít vhodný okamžik k protiútoku.
08:33 Faleší si Emily navedla Bananinu čepel tam kam chtěla a dostala tak možnost seknout ji do ramene. Tuto příležitost využila. Banana padla do vody a drbající si sežehlé místo se vynořila.
08:34 Emily seskočila za ni, objala ji a pochválila její výkon, protože byly pořád ségry a aby ji to nebylo líto. Chlouppek se s Bananou podělil o jeho názor na to, že by mohla trochu přidat na útočnosti, a aby z toho nevypadla, rovnou ji poslal zpět na kládu a za ní i stále nakrklou Fidorkku.
08:36 Obě děvčata spolu již bojovala pod dohledem Champbaccy, takže se znala a věděla, že to bude rychlé. Start tentokrát ohlásila Laura.
08:37 Souboj začal podobně jako ten předchozí, Banana se v defenzivním střehu připravila na gladiátorčin náběh, Fidorkka však tentokrát neútočila bezhlavě, obezřetně se dostala do kontaktní vzdálenosti, zaútočila a houpáním rozhýbávala kládu.
08:38 Bananě se podařilo vykrýt útoky a ustát vlnící se kládu. Protože věděla, že protiútok nemá smysl, využila prostředí, pořádně se zhoupla a přeskočila na druhou kládu. Fidorkka už nestihla zastavit tělo v pohybu, promáchla mečem místem, kde před chvíli stála Banana, a setrvačnost ji poslala z klády do vody.
08:40 Banana, ještě stále vykulená z toho, že vyhrála nad Fidorkkou, uvolnila místo na kládě Emily, která se měla postavit Chlouppkovi.
08:41 Togrura se postavila do obranného střehu a soustředila se na svého soupeře. Ten si ji prohlížel jen chvíli a vyrazil na ni. Emily to stálo kus sil, aby to zvládla ustát, ale vyplatilo se. Udržela si klidnou hlavu a přes jiskření od sebe se odrážejících čepelí spatřila skulinu v Chlouppkově obraně a sekla. Mečem mu přejela pravé předloktí a stejně tak pravou nohu v koleni. Podrazilo ho to, padl zadkem na kládu, ale nespadl a kotoulem vzad se od ní vzdálil, aby ho nestihla dorazit. Bolela ho prdel, meč si přebral do levačky a stojící jen na jedné noze se nehodlal vzdát. Emily z adrenalinu hučelo v hlavě a nevnímala, jak ji obecenstvo fandí.
08:42 Chlouppek neočekávaně poskočil, přistál za Emily, na noze se otočil a jebnul ji mečem. Vykryla to,ale měla namále. Zkusila mu to vrátit, zařvala si u toho, po posledním seku mu podkopla nohu a on žuchnul do vody.
08:43 Uklonila se dětem, které ji podporovaly, žuchla do vody za Chlouppkem a společně doplavali na břeh, kde po těch výkonech chvíli odpočívali.
09:00 Všichni se přesunuli na ostrůvek, kde začala první lekce šermu u mrňat. Lekci vedl Chlouppek, ale zbytek zkušenějších šermířek dohlížel na omladinu a individuálně je zvládal upozorňovat na chyby.
10:00 Když už všechny bolely ze střehu nohy, ukončili výcvik a rozhodli se chvíli strávit koupáním v jezeře.
11:11 Po usušení přišel čas vrátit se do tábora, protože musel někdo uvařit oběd.

20. 6. - 8. 7.

V následujících dnech se děti učily všemu možnému, starší jedinci citliví k Síle pak hlavně jejímu užívání.
Frodirr se v lese marně snažil najít jmelí, aby uvařil kouzelný nápoj, a museli se tedy spokojit s čajem z jehličí a dalších bylin. Podobně marně nabaloval Bananu s Emily a už se vlastně docela těšil zpátky na loď, na Kerripirr a Kitkkatu a další. Banana obětovala trochu masa a po několika dnech opatrného oťukávání a uplácení si získala důvěru jezevce, který se od ní pak i nechal pohladit. Cypísek objevil kus od tábora opuštěnou jezevčí noru, kterou s Frodirrem prozkoumali, což bylo super, i když jim za to pak Chlouppek vynadal, protože kdyby se někde v hloubce šprajcli, museli by kvůli nim rozkopat celý kopec. Omladina si také vyrobila improvizované zbraně, především oštěpy a primitivní luky.

Během posledního červnového večera, kdy došlo k poklesu teploty, si všimli, že přibližně dvacet kilometrů od nich stoupá z lesa ze čtyř míst několik kilometrů od sebe kouř. Vyvodili z toho, že se tam pravděpodobně nachází nějací osadníci, kteří si na noc topí. Chlouppek všem připomněl, že tam jsou tajně, a doporučil, aby s nimi nenavazovali kontakt a hleděli si svého.

9. 7.

07:57 Během snídaně se nad táborem prohnal stín a bylo slyšet zvuk motorů lodi.
08:00 Táborníci se schovali, ačkoliv byl jejich přístřešek ze vzduchu jen těžko viditelný, a zahlédli další loď. I ta mířila směrem k dříve zahlédnutým známkám civilizace.
08:01 Banana zahlédla větší množství aur a vnímala, že rozhodně nejsou přátelské.
08:07 Konec bleskové porady. Bylo ujednáno, že děti zůstanou v táboře a v případě ohrožení se ozvou zašifrovaným komunikátorem, zatímco dospělí zaběhnou prověřit jednu z vesnic, kde zatím nic nepřistálo.
08:08 Dospělí popadli zbraně a vyrazili, Chlouppek se v lese snažil najít co nejrychlejší trasu a celkem se mu to dařilo.
09:58 Dorazili na dohled od vesnice, zkontrolovali děti a zahájili pozorování.
10:00 Viděli přistátý výsadkový transportér a kolem napočítali přibližně tucet ozbrojených dětí, které držely v šachu místní obyvatele a nakládaly jejich potomstvo. Zaznělo i několik výstřelů a viděli, že několik dospělých padlo na zem.
10:01 Protože nejtěžší kalibr nechal Chlouppek, jak bylo jeho dobrým zvykem už od zásahu v Kančím hnízdě, v základním táboře, rozhodli se na to jít potichu a obejít vesnici tak, aby byli kryti transportérem.
10:04 Hrdinové dokončili obchvat a zvolili si optimální úhel přiblížení. Banana vnímala, že uvnitř transportéru se nachází aura necvičeného uživatele Síly, a k tomu slušnou porci strachu.
10:05 Nepozorovaně se dostali až k domu na okraji vesnice, hned vedle transportéru, do nějž byly nakládány další a další děti.
10:06 Fidorkka šlápla na větev, jejíž křupnutí mohlo prozradit jejich příchod, a tak raději zaběhli za roh budovy.
10:07 Krátké vykouknutí odhalilo, že hlídka u vstupní rampy transportu si hluku skutečně všimla a přišla ho zkontrolovat, ale už se zase vracela na původní stanoviště. Hrdinové odjistili Fidorkku.
10:08 Fidorkka překvapivě tiše naběhla na trojici hlídkujících dětí, a přestože si jí jedno na poslední chvíli všimlo, neměla nejmenší problém je všechny během pár vteřin zpacifikovat. Těla s Chlouppkovou pomocí odtáhla zpátky za dům a zdálo se, že si toho nikdo nevšiml.
10:09 Skupina se pak bleskově přesunula za loď, přes kterou nebyli ze středu osady vidět, a hodlala pokračovat v postupném zneškodňování ozbrojené přesily. Fidorkka pokračovala k čumáku transportéru, kde stála dvojčlenná hlídka. Na druhém konci lodě, u rampy, situaci obhlížel Chlouppek a Emily hlídala Bananu, která zkoumala loď a snažila se najít způsob, jak ji co nejjednodušeji zneškodnit.
10:10 Na tři Banana řízla do lodi a Fidorkka vystoupila před hlídku, které se chtěla opět co nejtišeji zbavit. Než k nim ale udělala potřebné kroky, hlídka si jí všimla a začala bez okolků pálit.
10:11 Plasma proletěla těsně kolem Fidorkky, ta jednomu z děcek vytrhla zbraň, šlápla mu do úsměvu a puškou flákla druhé dítě po hlavě. Nechala se trochu unést a uražená hlava odletěla přes loď až kamsi na okraj osady, čímž upozornila zbytek, že se něco děje. Místní, kteří klečeli na zemi před hlavněmi zbraní ozbrojených dětí, byli i nadále ztuhlí šokem a nebyli sami. I zbytek pěti ozbrojenců potřeboval vyhodnotit, co za bestii má před očima a že právě jednou ranou předmětem k tomu neurčeným urazila palici jednoho z jejich kamarádů. Než se stihli vzpamatovat, Fidorkka na ně zařvala, a to tak, že se rozječeli hrůzou. To přimělo sígry v transportéru, aby popadli zbraně a začali vybíhat.
10:12 Chlouppek, Emily a Banana už na ně čekali a okamžitě se do nich pustili. Klečící dospělí se chopili příležitosti a vrhli se na pět strachem zamrzlých děti a začali je rubat pěstmi a vším, co měli po ruce. Emily odsekla jednomu mizerovi obě nohy, druhému ruku. Banana se rovněž snažila své dva protivníky pouze odzbrojit, ale ten první se nevzdal ani poté, co mu usekla obě ruce, a byla nakonec nucena ho přeseknout. Druhý byl rozumnější a jakmile mu zničila zbraň, vzdal se. Chlouppek se postaral o své dva tak, aby jim trvale neublížil, a pak vběhl do transportéru, kde blesky omráčil zbylé dvě děti, které ohrožovaly zbraněmi rukojmí. Následně se postaral i o pilota s kopilotem a vyhnal rukojmí ven z lodi.
10:13 Holky v rychlosti zkontrolovaly ztráty a začaly poskytovat první pomoc těm, u nichž to mělo smysl. K Síle citlivý mladý Nikto byl fyzicky v pořádku, ale pořádně otřesený, stejně jako spousta dalších místních dětí.
10:14 Chlouppek se zběžně seznámil s místní rasově pestrou komunitou a začal zjišťovat, zda jsou tu podobné nájezdy normální. Banana zatím zmizela v kabině lodi, monitorovala případnou komunikaci mezi výsadkáři a napojila se na navigační počítač, aby zjistila, odkud transportér přiletěl. Při tom z radaru zjistila, že tři transporty z ostatních osad už sice míří na oběžnou dráhu do své mateřské lodě, ale že se z ní také odděluje další transport a míří přímo na místo, kde měli tábořiště.
10:15 Banana vyběhla ven a informovala o této skutečnosti Chlouppka. Ten nechal diskuze s přeživšími, z níž vyrozuměl, že jsou to uprchlíci, co se tu skrývali před Impériem a nikdy dříve neměli podobné problémy, a použil vysílačku, aby zavolal dětem.
10:16 Lizzie zrovna uklidňovala svou mysl v meditaci, jak se to učila v předchozích dnech, když kus od ohniště zaslechla vyřvávat vysílačku. Zvedla to a zeptala se, co se děje. Vedoucí ji nezdržoval detaily, vyklopil, že na jejich pozici letí loď plná nepřátelských a ozbrojených syčáků, a nařídil, ať uhasí oheň a berou kramle směrem k nim. A ať si nehrají na hrdiny.
10:17 Lizzie hned svolala všechny ostatní, Lauru, Frodirra a Cypíska, klukům přikázala uhasit oheň a všichni se ozbrojili a seběhli kopec ve směru, kterým prve odešli dospěláci. Frodirr měl oštěp a za opaskem srp, Cypísek oštěp a bambitku a Lizzie se kromě vysílačky táhla taky s kyberkrystalovou puškou, kterou tam prostě nemohli nechat. Laura si na záda hodila luk a nezapomněla vzít ani Bananinu past na medvědy.
10:18 Chlouppek ponoukl přeživší v osadě, aby se utíkali někam ukrýt, že je pak vyzvednou, a jakmile mu popsali cestu, utíkal i s Fidorkkou, Emily a Bananou naproti dětem.
10:25 Děti překonaly asi tři sta metrů a schovaly se za spadlým kmenem stoletého buku. Frodirr si vzal od Laury past a šel ji nastražit na vyloženě ideální místo, Cypísek okusoval větev a když se Frodo vrátil, chvíli vyčkávali.
10:29 Cypísek zaslechl zvuk repulzorů nad hlavami nad korunami stromů a kroky přinejmenším tří osob. Lizzie zavelela, aby se ještě stáhli dál, s čímž ostatní souhlasili.
10:31 Laura naneštěstí zakopla o kořen a Lizzie při ohlížení přes rameno narazila do stromu, takže na sebe hlukem upozornily své pronásledovatele, kteří začali od boku pálit jejich směrem. Kluci neměli ani čas se plácnout do čela.
10:32 Všichni čtyři prchali přilepení k zemi, plasma jim létala nad hlavami a jen zázrakem to nikdo nekoupil. Ve spěchu zaslechli cvaknutí kovu a výkřik bolesti, ale neměli čas se nad úspěchem pasti radovat.
10:34 Zastavili se až po dvou minutách, a to zrovna v místech známé jezevčí nory. Sice si pamatovali, jak je Chlouppek za její průzkum seřval a zakázal jim do ní znovu lézt, ale vyhodnotili, že teď jde o život, a zmizeli v ní všichni čtyři. Jako první dovnitř nahnali Lauru s Lizzie, přičemž ještěrka spekulovala, že by je ta hlína mohla docela pěkně maskovat před lodními senzory. Experimentálně si také ověřila, že vysílačka nemá signál.
10:35 Jako poslední dovnitř vběhl Cypísek, který tak mohl mířit kyberpuškou ven. Zůstával připravený s tím, že v případě nutnosti zmáčkne kohoutek a nechá to na Tutattisovi. Hned za zády měl Frodirra, holky byly ještě kousek hlouběji, v místech, kde se nora docela pohodlně rozšiřovala.
10:36 Frodirra napadlo, že by mohl vykouzlit iluzorní špunt, a dal se do díla.
10:37 Iluze se povedla tak dobře, že ošálila i Cypíska, který chvíli jančil, že je to zavalilo.
10:38 Kluci uslyšeli kroky a napjatě čekali, jestli iluze pomůže.
10:39 Frodirr už neměl sílu udržovat iluzi, ale to už stejně nebylo třeba. Cypísek spatřil už jen jedny záda v dálce, které v okamžiku zmizely v porostu.
12:31 Po skoro dvou hodinách čekání se k nim na dosah konečně dostali dospělí, kteří je našli díky Bananě, která viděla jejich aury.
12:32 Chlouppek na ně houkl, že jsou tam. Cypísek se leknul, zmáčkl spoušť a z nory vyšlehl záblesk, který proletěl sedmi stoletými borovicemi a skončil až o půl kilometru dál v masivním dubu, kterému explodoval kmen a obrovský strom padl k zemi. Otřesy země cítily holky i v noře, krátce nato je následovali Frodirr a Cypísek, které jim zpětný ráz oba přihrál do zad.
12:33 Dřív než Chlouppek koukl do nory, přikázal Cypískovi, aby pušku vyhodil ven, a ještě teplou mu ji zabavil.
12:34 Děcka vylezla z nory, oklepala ze sebe hlínu a přivítala se s ostatními.
12:36 Dospělí byli rádi, že jsou všichni v pořádku, a v rychlosti seznámili omladinu se situací v osadě. Společně rychle vyrazili do tábora, sbalit se.
12:39 Míjeli zničenou past na medvědy, Banana ji v rychlosti pohřbila.
12:50 Dorazili do tábora, začalo balení a loučení s provizorním domovem, který si stihli docela oblíbit.
13:10 Měli sbaleno, ohniště bylo důkladněji zajištěno a jejich přístřeší ponecháno divé zvěři. Vyrazili ke Cocotte Minute.
14:01 Byli u lodi, odházeli prvních pár větví a Banana vlezla dovnitř, kde spustila předletovou diagnostiku. Chlouppek uložil kyberpušku dál od dětí a pro jistotu z ní vyndal i světelný meč, aby z ní nešlo střílet, ostatní odklízeli zbývající maskovací větve.
14:05 Banana zkontrolovala radar, který už v okolí neukazoval žádné lodě, a tak se Chlouppek s frachťákem odlepil od země a vyrazil do míst, kde se měli schovávat přeživší z osady.
14:11 Přistáli kousek od jeskyní, motory nechali pro jistotu běžet a Banana dál monitorovala senzory.
14:17 Chlouppek, Fidorkka a Emily se setkali s přeživšími, zjistili, že si se zajatými dětmi nějak poradili a že od nich i získali nějaké kusé informace: podle všeho šlo o děti z několika planet v sektoru Mytaranor, které v raném věku unesli od rodin a pak je využívali k přepadům dalších malých komunit v oblasti. Díky tomu bylo rozhodnuto, že bude lepší, když místní svou utečeneckou kolonii přesunou někam dál, ale hrdinové na to momentálně neměli kapacity, protože do Cocotte Minute se sotva vešli sami.
14:18 Chlouppek tedy vymyslel, že o stěhování malé kolonie poprosí Deeka, a když se ujistil, že kolonisté již nic dalšího nepotřebují, rozloučili se. Banana mezitím prohlédla loď, jestli ji náhodou v lese přeci jen někdo nenašel a něco jim na ni nepřidělal.
14:23 Cocotte Minute zamířila ven z atmosféry a Banana začala počítat hyperprostorový skok.
14:28 Loď bezpečně skočila do hyperprostoru a vyrazila k Jolly Jediovi.

Následky

Vysvětlilo se, co znamenaly ony záhadné sny, a účastníci zájezdu se nejen mnohé naučili, ale taky pak mohli zase nějaký čas klidně spát.
Krokodýl nezískal tolik dětí k převýchově, kolik chtěl, a navíc ztratil jednu loď s posádkou, ale byl si jistý, že PogonaCorps to nepoloží.
Povedlo se otestovat kyberkrystalovou pušku, výsledek testu předčil všechna očekávání.
Banana svým mečem poprvé někoho kuchla, nicméně se hodlala i nadále držet hlavně blasteru.
Přeživší kolonisté byli o pár dní později lodí Tetragonu převezeni na obyvatelnou planetu v sektoru Farstey, kde mohli zase nějaký čas žít v klidu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License