korýšovice

Korýšovice byla pálenka z korýšů. Vyráběla se zejména na Manaanu, ale i na jiných světech, kde bylo dost krevet, garnátů, langust, raků, krabů nebo krilu.
Vyráběla se i na palubě Jolly Jedie, kde manaanské korýše od června 0 ABY pěstoval Warrbrug. V Koktavé školnici ji rozlévala Matlarra, protože Emily byla ještě před zkušební várkou zajata Inkvizicí.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License