korýšovice

Korýšovice byla pálenka z korýšů. Vyráběla se zejména na Manaanu, ale i na jiných světech, kde bylo dost krevet, garnátů, langust, raků, krabů nebo krilu.

Historie

Pálenka z krilu se na Manaanu začala vyrábět až relativně pozdě, někdy po odletu Archy, a ve vnější galaxii moc populární nebyla.
Od června 0 ABY probíhaly první pokusy o její výrobu i na palubě Jolly Jedie, kde manaanské krevety pěstoval Warrbrug. Pokusy se povedly a v Koktavé školnici ji zprvu rozlévala Matlarra, protože Emily byla ještě před zkušební várkou zajata Inkvizicí. Velmi si ji pochvaloval zejména Champbacca, který si ji vzal i na výjezd, během nějž jí uplatil bezdomovce.
V dubnu se korýšovicí jakožto nejdostupnější pálenkou zapíjela první vlna dětí a taky se po ní ožrala a poblila Kerberra.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License