Korrak

[„Tohle zabavujeme,“]
- Korrak u vyřazeného AT-PT

Korrak se jako skoro každý Wookiee narodila na Kashyyyku, konkrétně v roce 167 BBY. Byla to sestra Kerrchak, starší dcera Karrazina a Ferrmaty a tedy starší neteř náčelníka Churra. Její srst byla šedivá s černými konečky, chodila ozbrojená lehkým opakovacím blasterem a odívala se do těžké zbroje z wroshyrového dřeva, což jí občas usnadňovalo práci lovce odměn.
Prvních několik dní po nastolení Impéria strávila na Kashyyyku, kde se sestrou zásobovala oslabené vesnice nejrůznější republikovou technikou z druhé ruky, ale záhy planetu opustila a dobře udělala.

d20

Soldier 6 / Elite Trooper 4
STR 16 / DEX 16 / CON 14 / INT 12 / WIS 10 / CHA 12
Intimidate +15, Climb +12, Sense Motive +10, Demolitions +10, Hide +8, Repair +8
Stamina, Point Blank Shot, Precise Shot, Rapid Shot, Multishot, Dodge, Known Enemy (Trandoshans), Weapon Focus: Light Repeater, Armor Familiarity

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License