Korrak

[„Tohle zabavujeme,“]
- Korrak u vyřazeného AT-PT

Korrak byla Wookiee z Kashyyyku, sestra Kerrchak, starší dcera Karrazina a Ferrmaty a tedy starší neteř náčelníka Churra. Její srst byla šedivá s černými konečky, chodila ozbrojená lehkým opakovacím blasterem a odívala se do těžké zbroje z wroshyrového dřeva, což jí občas usnadňovalo práci lovce odměn. V žilách jí po matce kolovala krev severského rodu Nanwooků, ale i když to věděla, nijak se tím nechlubila, protože to neměla v povaze.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se v roce 188 BBY v Kachirhu do poněkud chladného manželství matematické analytičky a dragouna, ale do společnosti se zapojila zcela normálně. Už na základní škole měla trochu problém s učením, ale přesto na matčino naléhání zkusila chemickou průmyslovku a až tam po několika explozích všichni pochopili, že to vážně nemá cenu. Korrak se dala k armádě, z čehož měl otec velkou radost, prošla si základním i dalším výcvikem a dlouho sloužila u obranných složek města.
V roce 121 BBY došla k závěru, že pořád se jenom bránit je pěkně na hovno, z armády odešla a vydala se do vesmíru, kde se snažila škodit otrokářům všeho druhu. Během let si osvojila praktickou sadu dovedností a už kolem roku 100 BBY byla zkušenou lovkyní odměn se specializací na Trandoshany, v čemž zaučovala i méně zkušenou Kerrchak.1 Celkem pravidelně se sestrou navštěvovala nejen domovskou planetu, ale také Colosseus, ovšem pouze jako pasivní divačka, která nikdy aktivně nesázela. V předvečer bitvy o její rodné město se vrátila na domovskou planetu, ale do bitvy jako takové zasáhnout nestihla, což jí nejspíš zachránilo život.
Když začaly klony pálit do chlupáčů, byla se sestrou teprve na cestě, rychle si daly věci dohromady a palbu bez větších skrupulí opětovaly. V následujících hodinách potkaly v Zemi stínů Simbaccu, vnuka jejich strýčka, a jeho kamarády, ale na odhalování příbuzenských vztahů nebyl čas a obě skupiny si po krátké konverzaci šly z cesty.

Občanská válka

Prvních několik dní po nastolení Impéria strávila na Kashyyyku, kde se sestrou zásobovala oslabené vesnice nejrůznější republikovou technikou z druhé ruky a pomáhala zárodkům budoucího odboje, ale ještě před bitvou u Krákavé skály planetu opustila a dobře udělala. Doprovodila Zaarubaccu na Nar Shaddaa, kde ho ukryly v Morporku a nedaleko jeho útočiště si pronajaly byt jako operační základnu, a v následujících letech na Kashyyyk prakticky zapomněla. Zásobovala ale Zaarubaccu novinkami a profesi lovce odměn se věnovala i nadále, na pašeráckém měsíci.
V červenci roku 0 ABY aktivně odrazovala sestru od přijetí výzvy neznámého diskusního trolla, což dál zhoršilo jejich vztah. Zatímco Kerrchak se rozhodla začít pracovat na vlastní pěst a spojila síly s Lazslem, Korrak trávila více času hlavně se Zaarubaccou. Fotbal ji sice vůbec nezajímal, ale jinak měli hodně společného a strávili spolu několik dlouhých nocí.
Začátkem dubna roku 1 ABY se ze zvědavosti přijala pozvánku na svatbu Simbaccy a Merumeccu, načež ji sestra vyzvedla a společně navštívily Kashyyyk kvůli svatebnímu daru, řízku z wroshyru v Llullaillaco. Na palubě Jolly Jedie pak potkala kromě spousty jiných chlupáčů také dlouho neviděné rodiče a ničeho nelitovala. S každým zvlášť se dojemně přivítala, na svatbě plakala a po návratu do Morporku začala před svým odborníkem na fotbal nenápadně trousit poznámky, že už na to má taky věk.

d20

Soldier 6 / Elite Trooper 4
STR 16 / DEX 16 / CON 16 / INT 12 / WIS 10 / CHA 12
Intimidate +15, Climb +12, Sense Motive +10, Demolitions +10, Hide +8, Repair +8, Craft (grenades) +7, Knowledge (chemistry, Trandoshans) +7, Profession (bounty hunter) +7
Stamina, Point Blank Shot, Precise Shot, Rapid Shot, Multishot, Dodge, Known Enemy (Trandoshans), Weapon Focus (light repeater), Armor Familiarity

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License