Korrak

[„Tohle zabavujeme,“]
- Korrak u vyřazeného AT-PT

Korrak byla Wookiee z Kashyyyku, sestra Kerrchak, starší dcera Karrazina a Ferrmaty a tedy starší neteř náčelníka Churra. Její srst byla šedivá s černými konečky, chodila ozbrojená lehkým opakovacím blasterem a odívala se do těžké zbroje z wroshyrového dřeva, což jí občas usnadňovalo práci lovce odměn.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se v roce 188 BBY v Kachirhu a o jejím mládí není známo téměř nic, ale už kolem roku 100 BBY byla zkušenou lovkyní odměn se specializací na Trandoshany a dávala rady méně zkušené Kerrchak.1 Celkem pravidelně se sestrou navštěvovala Colosseus, ale pouze jako pasivní divačka, nikdy aktivně nesázela. V předvečer bitvy o její rodné město se vrátila na domovskou planetu, ale do bitvy jako takové zasáhnout nestihla, což jí nejspíš zachránilo život.
Když začaly klony pálit do chlupáčů, byla se sestrou teprve na cestě, rychle si daly věci dohromady a palbu bez větších skrupulí opětovaly. V následujících hodinách potkaly v Zemi stínů Simbaccu, vnuka jejich strýčka, a jeho kamarády, ale pozornost od možné příbuznosti odlákaly světelné meče, které zahlédly v jejich rukou.

Občanská válka

Prvních několik dní po nastolení Impéria strávila na Kashyyyku, kde se sestrou zásobovala oslabené vesnice nejrůznější republikovou technikou z druhé ruky a pomáhala zárodkům budoucího odboje, ale ještě před bitvou u Krákavé skály ji opustila a dobře udělala. Doprovodila Zaarubaccu na Nar Shaddaa a během občanské války ho sem tam v Morporku navštívila, aby mu donesla novinky a možná i něco víc.

d20

Soldier 6 / Elite Trooper 4
STR 16 / DEX 16 / CON 14 / INT 12 / WIS 10 / CHA 12
Intimidate +15, Climb +12, Sense Motive +10, Demolitions +10, Hide +8, Repair +8
Stamina, Point Blank Shot, Precise Shot, Rapid Shot, Multishot, Dodge, Known Enemy (Trandoshans), Weapon Focus (light repeater), Armor Familiarity

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License