Korporátní sektor

Korporátní sektor byl sektor ve Vnějším okraji, kam se kolem roku 490 BBY přesunuly některé společnosti, které se chtěly vyhnout komplikované byrokracii na členských světech Republiky. V budoucím Korporátním sektoru si legálně koupily celé soustavy a směly na nich podnikat podle vlastních zákonů, pod podmínkou, že budou Republice odvádět plošnou daň. Systém se osvědčil, sektor byl jedním z nejrychleji se rozvíjejících koutů galaxie a svou autonomii si částečně zachoval i za Impéria, výměnou za podporu jeho aktivit. Nějakou dobu před bitvou o Endor si tam Císař nechal postavit luxusní palác.

Soustavy

  • Lythos, se čtrnácti obývanými planetami včetně Lythosu X
  • Matra, s planetami Matra III a Matra VI
  • Royac, s planetou Royac
  • dalších přibližně 30 000 soustav
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License