Koro Koon

„Zas mistr žáka svého zří (tím mistrem Koro z rodu Koon a učeň, co má rusý vlas), kde rudý roste mnohý strom a čáry, kouzla denním chlebem jsou. Tam přemoct musí velké zlo, však spasen bude rázně on a novou cestu žáku dá.“1
- proroctví z Knihy ohně, přeloženo ze staré keldorštiny

Koro Koon byl kel dorský mistr Jedi v posledních dekádách Republiky.


Jméno: Koro Koon
Rasa: Kel Dor
Datum narození: 100 BBY
Planeta narození: Dorin
Barva očí: zašedlá stříbrná
Barva meče: modrá
Frakce: Řád Jediů, Baran Do
Mistr: Yan Itor
Padawan: Dotli Torr, Champbacca a mnoho dalších

Vzhled

Menší, průměrně svalnatý Kel Dor s meruňkově oranžovou pokožkou. Nosil tradiční róby rytířů Jedi, a to i později, kdy už k nim nepatřil.
V pokročilém věku změnila jeho kůže barvu na lososovou a vyskytovaly se na ní velké jaterní skvrny, jeho oči rovněž značně vybledly.

Povaha

Trpělivý a pozorný Kel Dor, který před jedním řezáním měřil radši šestkrát. Skeptik, který si však během kariéry vyšetřovatele vytrénoval docela slušnou intuici a často dokázal rozložit celý gang jednou dobře mířenou ranou. Téměř abstinent, který si pouze příležitostně cucl kvalitního kvasu z Tarik Neimoidia.
Moudrý učitel, který byl většinu času zahleděný kamsi do budoucnosti a občas zakopával o vlastní nohy, hlavně v pozdějších letech. Na sklonku života se z něj stal vysloveně senilní stařec, který nezřídka mluvil ve staré keldorštině, které nikdo v jeho okolí nerozuměl.

Rodina

Pocházel z rodiny proslulé svou dědičnou citlivostí na Sílu, jedním z jeho příbuzných byl Plo Koon, člen nejvyšší rady.

Dovednosti

Byl mistrem formy soresu a na obstojné úrovni ovládal i niman; celkově byl hodně orientovaný na boj se svým světelným mečem, ale všechno to bylo vydřené bez špetky vrozeného talentu. Byl zkušeným vyšetřovatelem a bojovníkem proti organizovanému zločinu, měl konexe na coruscantské podsvětí a také silně vyvinutou intuici.
Byl neuvěřitelně silný telepat a jeho proroctví patřila k těm přesnějším, ovšem to až po výcviku u Baran Do.
Jako jeden z mála rytířů Jedi ovládal umění tvořit pomocí Síly blesky, ovšem na nijak závratné úrovni.

Životopis

Před rozkazem 66

Narodil se roku 100 BBY na Dorinu, v útlém věku byl podroben zkouškám citlivosti na Sílu a bez potíží prošel. Místo výcviku u Baran Do, který absolvovala většina jeho starších příbuzných, byl však odeslán na Coruscant, aby se stal rytířem Jedi a sloužil Republice. V klanu byl méně výrazným učedníkem a kamarádil jen s Fee-Bee, se kterou kamarádil každý, ale krystal do svého světelného meče našel při návštěvě Ilumu v roce 93 BBY jako první. I jeho další výcvik proběhl bez problémů a mistr Itor, který se ho záhy ujal, si neměl na co stěžovat. Pouze nepovažoval jeho zaměření na boj se světelným mečem za vhodné a soudil, že má vlohy spíš na studium duchovních aspektů Síly.
V roce 80 BBY se Koro stal rytířem a ujal se prvního padawana, Dotli Torra. Společně cestovali po galaxii, rozbíjeli gangy, infiltrovali podsvětí a řešili zločiny, až mohl i Dotli pomýšlet na rytířské zkoušky. Jakmile je splnil, přijal Koro nového padawana, Quermiana, kterého však záhy zabili zygerriánští otrokáři. Vrátil se na Coruscant, téměř osm let pokračoval v práci pro Chrám bez učedníka, potíral zločin v nižších patrech galaktického města a do procesu učení se znovu zapojil až po důkladném rozjímání a několika dlouhých debatách s mistrem Itorem, kdy byl doveden k názoru, že za smrt svého učedníka nemohl a že má cenu zkoušet to znovu.
V roce 60 BBY se tedy ujal padawana Champbaccy, jemuž zemřel mistr, a v následujících dvou letech ho instruoval v boji proti zločinu, formě soresu a naučil ho toho taky dost o plynech, neboť podvědomě předpověděl, že se pak bude chtít usadit na Bespinu.2 Taky spolu zavítali na několik planet včetně Cato Neimoidia a byrokratické díry, kde Champbaccu považovala za zvíře.3 Za několik měsíců z něj byl každopádně rytíř a Koro zvažoval, co dál.
Mezi lety 58 a 32 BBY vycvičil další čtyři učedníky, kteří za tragických okolností ztratili své původní mistry: tři se stali vyšetřovateli a čtvrtý byl vybrán jako administrátor jedné z buněk pomocných sborů. Koro začal trpět podivnými vizemi, které ho nakonec přiměly přestat s učením a vrhnout se do studia jedijských archivů, kde doufal najít odpovědi na spoustu otázek, jež mu nedaly spát.
Po celých deset let před bitvou o Geonosis jedinkrát nepoužil svůj světelný meč; zašil se v knihovně, dlouze meditoval a snažil se pochopit, co mu Síla naznačuje. Většina Jediů ho měla za výstředního blázna, někteří vinili předčasnou senilitu, každopádně všichni byli docela rádi, že se zdržuje v ústraní a nezasahuje do chodu Řádu.
Pár měsíců před vypuknutím války klonů došel k závěru, že v chrámových archivech toho určitě spousta chybí, vyrazil na Dorin a v tamních archivech nalezl Knihu ohně a v ní proroctví se svým jménem, které ho definitivně nasměrovalo k předčasnému šílenství. Několikrát odmítl apel rady, aby se vrátil a stal se generálem v armádě klonů, úplně stejně u něj dopadl i Plo. O to víc se věnoval meditacím, započal trénink s mistry Baran Do, jenž v něm rozpoznali výjimečný talent na předvídání budoucnosti, a než utekl první rok války, měli už vymyšlený plán, jak si ho nechat. Koro sám se nebránil, vypadalo to dokonce, že vůbec neví, co se kolem něj děje, a fingovat jeho smrt prostřednictvím sebevraždy v šílenství nebylo nic složitého.
Už v polovině války prorokoval brzkou zkázu řádu Jediů a byl vděčný za to, že už není v jeho seznamech. Svého rozhodnutí litoval jen krátce poté, co na bojišti klonových válek zahynul Dotli Torr. Veškeré své síly soustředil na sledování proudů Síly, aby rozluštil tajemství prastaré knihy, a nejeden z jeho mistrů začínal pochybovat o správnosti jejich rozhodnutí nabídnout mu azyl. O tom, že je senilní, už totiž nešlo moc pochybovat.
Rozkaz 66 jím hluboce otřásl, ač ho už nějakou dobu tušil, a během dalších let studia s Baran Do a pokusů o rozluštění prastarého proroctví pomalu ale jistě přišel o zbytky rozumu. Přestal mluvit, komunikoval jenom ve staré keldorštině, kterou už neznala ani většina mudrců řádu, a neustále chtěl někam letět, ale sám netušil kam.

Občanská válka

V meditacích trávil i celé týdny a mnozí se obávali, že už se z nich nikdy neprobere, ale čtyři roky před zničením Hvězdy smrti došlo k radikálnímu zlomu: Koro se dozvěděl o epidemii šarlatové plísně, která zrovna kosila metawroshyry na Coruscantu, a protože v tom viděl jedno ze znamení zmíněných v Knize ohně, byl odhodlán se na hlavní planetu Impéria vydat a přemoci ono velké zlo. Zasáhl však auditor Haq Keem, který ho přirovnal ke starému bláznivému čaroději z dorinských pověstí, a Koro si uvědomil, že rudé stromy a čáry a kouzla jsou mnohem typičtější pro jinou planetu.
Vyrazil tedy na Dathomir, kde ho po však krátkém souboji vyřídila a zajala jedna ambiciózní čarodějka, která mu v následujících letech pravidelně z hlavy tahala vize budoucích událostí. Nebránil se tomu, protože potřeboval všechny síly k něčemu trochu jinému: k pokusům o kontaktování toho zatraceného Wookiee, co tu měl podle proroctví být, jenom asi trochu později.

Potenciália

Mohlo by se mu podařit kontaktovat svého posledního přeživšího žáka, který by ho teoreticky mohl zachránit buď se svou padawan, nebo se svou sestřenicí, která si na Dathomir jednoho dne měla letět pro krystal do světelného meče.

d20

Jedi Sentinel 7 / Jedi Master 3 / Baran Do Sage 5
STR 10 / DEX 18 / CON 8 / INT 14 / WIS 19 / CHA 14
Telepathy +25, Farseeing +15, Spot +15, See Force +10, Enhance Senses +10, Force Lightning +10
Endurance, Sharp-Eyed, Weapon Finesse (lightsaber), Stealthy, Link, Lightsaber Defense, Powerful Presence, Improved Initiative, Enhanced Danger Sense, Iron Will
2x Force Secret (Improved Force Defense), Skill Mastery (Telepathy)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License