Korborr

Korborr byl Wookiee z Kashyyyku, který většinu života strávil jako otrok, ale po bitvě o Yavin byl osvobozen a stal se členem posádky Jolly Jedie.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se v Okikuti někdy kolem roku 40 BBY jako syn dřevorubce, ale už jako malého ho během nájezdu sebrali zygerrianští otrokáři a on putoval na Sarinin, kde byl pomocí biče školen na opraváře těžké techniky. V roce 32 BBY si ho koupila závodnice Vasilissa a on s ní až do pádu Republiky cestoval po závodištích galaxie a udržoval její kluzák v provozu. Ačkoliv tušil, že na svobodě by se mohl mít lépe, o útěk se nikdy nepokusil, protože zároveň tušil, že by se mohl mít i mnohem hůř.

Občanská válka

Po převratu a plošném zákazu závodů mu nastaly těžké časy. Jeho paní dlužila velké peníze lichvářům Černého slunce, a aby si je alespoň dočasně usmířila, věnovala jim Korborra s Rugsakkem místo jedné splátky. Tak se dostali do rukou Oxacovi a následně putovali společně se Sabaccou na svou rodnou planetu, neboť si tento chtěl šplhnout u Impéria tím, že jim dodá pár otroků z vlastních skladů. Korborr byl vybaven inhibičním čipem a začal v Táboře 52 okopávat kashyyycký chmel.
Tři týdny po zničení Hvězdy smrti na tábor zaútočil kashyyycký odboj, on byl společně s dalšími zachráněn a na základně v mlhovině Tyyyn se pak rozhodl posílit buňku kapitána Simbaccy. Na palubě byly jeho znalosti zužitkovány nejprve při generální prohlídce motorů, později pak při stavbě kluzáků pro závody na Raxusu Prime. Ačkoliv mohl komandovat Vasilissu, která se službou s chlupáči snažila odčinit své staré hříchy, na rozdíl od Rugsakka jí to ani moc nedával sežrat a na všech strojích včetně Splašené šunky spolupracovali naprosto příkladně.
Později se pro značný pokles poptávky po kluzácích vrátil k údržbě motorů.

d20

Tech Specialist 4
STR 12 / DEX 16 / CON 12 / INT 14 / WIS 11 / CHA 10
Repair +15, Disable Device +12, Craft (engines) +9, Knowledge (technology, podracers) +8, Profession (podracer technician) +7
Skill Emphasis (Disable Device, Repair), Technical Wizard
Inherent Understanding, Instant Mastery (Knowledge (podracers)), Tech Specialty (Mechanic)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License