Korborr

Korborr byl tmavě hnědý Wookiee z Kashyyyku, otrok, který se později přidal k posádce Jolly Jedie. Ačkoliv byl k povolání opraváře motorů donucen bičem, vlastně ho to docela bavilo a rozhodně mu to šlo od ruky lépe než mnohým dobrovolníkům.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 44 BBY v Okikuti jako syn dřevorubce, ale už jako malého ho během nájezdu sebrali zygerrianští otrokáři a on putoval na Sarinin, kde byl pomocí biče školen na opraváře těžké techniky. V roce 32 BBY si ho koupila závodnice Vasilissa a on s ní až do pádu Republiky cestoval po závodištích galaxie a spolu s Rugsakkem udržoval její kluzák v provozu. Ačkoliv tušil, že na svobodě by se mohl mít lépe, o útěk se nikdy nepokusil, protože zároveň tušil, že by se mohl mít i mnohem hůř.

Občanská válka

Po převratu a plošném zákazu závodů mu nastaly těžké časy. Jeho paní dlužila velké peníze lichvářům Černého slunce, a aby si je alespoň dočasně usmířila, věnovala jim Korborra s Rugsakkem místo jedné splátky. Tak se dostali do rukou Oxacovi a následně putovali společně se Sabaccou na svou rodnou planetu, neboť si tento chtěl šplhnout u Impéria tím, že jim dodá pár otroků z vlastních skladů. Korborr byl vybaven inhibičním čipem a začal v Táboře 52 okopávat kashyyycký chmel.
Tři týdny po zničení Hvězdy smrti na tábor zaútočil kashyyycký odboj, on byl společně s dalšími zachráněn a na základně v mlhovině Tyyyn se pak rozhodl posílit buňku kapitána Simbaccy. Na palubě byly jeho znalosti zužitkovány nejprve při generální prohlídce motorů, později pak při stavbě kluzáků pro závody na Raxusu Prime. Ačkoliv mohl komandovat Vasilissu, která se službou s chlupáči snažila odčinit své staré hříchy, na rozdíl od Rugsakka jí to ani moc nedával sežrat a na všech strojích včetně Splašené šunky spolupracovali naprosto příkladně. V následných volbách nového kapitána dal svůj hlas Ferrmatě.
Později se pro značný pokles poptávky po kluzácích vrátil k údržbě motorů a právě Ferrmata si ho pro jeho znalosti motorů vyhlédla jako zástupce v péči o lodní reaktor. Korborr měl sice ve fyzice díky přeskočenému vzdělání značné mezery, ale kompenzoval to zkušenostmi a rychle se učil, takže si na něj nemohla stěžovat. V následujících měsících se také společně s Rugsakkem věnovali stíhačkám a dalším menším strojům na palubě a občas se jim pod nohy přimotal Poggo, kterého ale pro jeho šikovnost zásadně neodháněli. Ačkoliv by Korborrovi vesměs nevadilo, kdyby se mu pod nohy přimotala i nějaká ta volná samička, v tomto ohledu měl smůlu a zároveň byl příliš zaměstnaný, než aby nějakou aktivně hledal, a tak zůstával sám.

d20

Tech Specialist 4
STR 12 / DEX 16 / CON 14 / INT 14 / WIS 11 / CHA 10
Repair +15, Disable Device +12, Craft (engines) +9, Knowledge (technology, podracers) +8, Profession (podracer technician) +7
Skill Emphasis (Disable Device, Repair), Technical Wizard
Inherent Understanding, Instant Mastery (Knowledge (podracers)), Tech Specialty (Mechanic)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License