KOPR

Komise odborného posouzení rodu, zkráceně KOPR, bylo nezávislé sdružení kashyyyckých šamanů a genealogů, jehož úkolem bylo monitorovat urozené pokrevní linie a v případě potřeby rozhodovat spory či nejasnosti ohledně původu jednotlivých Wookiů. Nikdy se nejednalo o velký spolek a jeho význam časem upadl prakticky na nulu, ale jeho databáze byla velmi působivá a jeho komisaři disponovali celou řadou užitečných znalostí.

Historie

Komise byla poprvé sestavena roku 5998 BBY ve Rwookrrorro, když začalo být zjevné, že mít přehled o všech urozených rodech by se někdy mohlo hodit. Jejím úkolem bylo zpočátku jenom evidovat členy vlivných rodin, ale později se začala angažovat i v posuzování rodové příslušnosti v případech, kdy byla sporná či neznámá, a ačkoliv jí to vyneslo značný politický vliv, vesměs toho její členové nijak nezneužívali.
V roce 4560 BBY si komise zřídila centrálu v Okikuti, kde byly levnější pozemky a kde pak uchovávala veškeré informace ve formě moderní, značně obsáhlé databáze. S úpadkem vlivu aristokracie výrazně klesl i vliv komise, ale i nadále se sem tam našel někdo, kdo zažádal o přezkoumání svého původu, a několik málo komisařů se tak nadále uživit dokázalo.
Roku 450 BBY se úřadující komisař Klekipetra rozhodl vybudovat zálohu databáze na měsíčku Shurr VI a učinil tak na své náklady, bez vědomí ostatních.
Až do války klonů význam komise nadále upadal a nikdy neměla víc jak pět členů, ale nároky na přijímání nových posil byly i nadále velmi vysoké. Po bitvě o Kachirho byly učiněny pokusy o záchranu databáze jejím rozdělením a uložením v okolí Okikuti, nicméně město rychle padlo, velitelství KOPR bylo opuštěno a informace uložené v tamních počítačích a knihách byly považovány za ztracené.
V roce 1 ABY byla poslední žijící členkou komise Annapurna, která sice do funkce komisaře nikdy formálně povýšena nebyla, ale po objevu pokladu na Shurru VI měla na Jolly Jediovi k ruce všechno potřebné k tomu, aby pokračovala v genealogické činnosti.

Významní komisaři

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License