konopí

Konopí byla průmyslová plodina pěstovaná pro vlákno, olej, semena a THC. Její kouření vyvolávalo u některých jedinců pocit eufórie, u jiných naopak ospalost, a charakteristicky smrděla, přesto však byla oblíbenou rekreační drogou bez velkých nežádoucích účinků.

Historie

Jako rostlinu využívanou na výrobu omamných látek ji po kolonizaci Malastare částečně vytlačil malastarský puškvorec, který byl kvalitnější, působil pozitivně na všechny uživatele bez rozdílu a nesmrděl, ovšem bylo také obtížnější ho vypěstovat. Na mnohých planetách však byly za Impéria k vidění rozsáhlá pole konopí určená ke zpracování na biopaliva.
V posledních dekádách vlády Republiky patřil k největším producentům (a zároveň konzumentům) v sektoru Mytaranor Wookiee Snowflejk, několik jeho semínek se v roce 0 ABY přes Raffica dostalo i na Jolly Jedie, ale tam se jeho pěstování příliš nedařilo.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License