Konns Di-Bona

Konns Di-Bona byl lidský černokněžník v sektě K'sulmatha sloužící entitě známé jako Urumuros. Snažil se naklonovat a zotročit rasu Massassi.


Jméno: Konns Di-Bona
Rasa: člověk
Datum narození: 62 BBY
Planeta narození: Bwyrgen
Datum úmrtí: 6 BBY
Barva očí: hnědá
Barva meče: červená

Vzhled

Charismatický, vznešený muž, na kterém se stáří nijak zvlášť neprojevovalo. Měl černé vlasy se stříbrným pruhem na levém spánku. Oblékal se bohatě a každému bylo na první pohled jasné, že je urozené krve.

Povaha

Sadistický narcis se sklony k lovu a pojídání těl jiných inteligentních bytostí.

Rodina

Pocházel z rodu Di-Bona, který byl spjatý se sektou vládnoucí v sektoru Dargon. Jeho prapředek sektu založil a několik dalších Di-Bonů dosáhlo nejvyššího stavu poznání a stali se skutečnými K'sulmatha.
Syn Toronus Di-Bona.

Dovednosti

Vynikající lovec se silným napojením na temnou stranu Síly, učenec se značnou znalostí historie a klonování.

Životopis

Před rozkazem 66

Byl potomek starobylého rodu s temnou minulostí. Rodu, který vlastnil mnoho majetku ve hvězdné soustavě Yharn.
Od mládí byl vychováván jako dědic, bez citu, bez tolerance k ostatním. Rodiče byli citliví k Síle, ačkoliv žádnou Silovou činnost ze strachu z šarlatového spánku neprovozovali. Dar vnímat Sílu s ním byl pevně spjatý.
Už od mládí se jeho velkou zálibou stal lov. Čím starší byl, tím více ho přestávalo bavit lovit normální zvířata. Postupně udělal krok, ze kterého nebylo cesty zpět, a jeho záliba přerostla v lov inteligentních bytostí. V letním sídle Di-Bonů na planetě Gerlen si nechal postavit loveckou oboru. Vysílal své sluhy a nohsledy, aby pro něj po galaxii unášeli silné jedince nejrůznějších ras. Tyto oběti byly poté vypuštěny v oboře a on je tam lovil, vždy úspěšně. Poté svou oběť stáhl z kůže, kterou vypreparoval a nechal si jako trofej.
Jeho posedlost také přerostla ve víru, že když sní maso své oběti, přejde do něj její životní síla.

36 BBY

Stalo se něco zvláštního, co se nejspíš nikdy předtím nestalo – ačkoliv nepraktikoval krathskou magii, sám Urumuros inicioval prvotní dotek a Konnsův život nenávratně změnil.
Oženil se z nutnosti s ženou významného rodu Hanzaren, a i když k ní nikdy nic necítil a ani ji nemiloval, zplodil s ní syna. Po její smrti, kterou nejspíše naplánoval, svého syna vychovával po svém.
Pravděpodobně na popud Urumurose často cestoval po neznámých světech, kde po něčem pátral a během toho lovil bájné tvory.

Občanská válka

18 BBY

Při jedné takové cestě objevil prastarý chrám, který znal z Urumurosových vizí. V něm našel starý sithský holocron a tři zlaté koule s mláďaty rasy Massassi, která měla do budoucna posloužit pohnutkám jeho pána. Pátral v holocronu, jak znovu vytvořit rasu Massassi. Do dalších akcí zapojil i zbytek sekty, která mu pomáhala s experimenty, především tedy rod Un-Atlu. Během těchto experimentů však byly dvě koule zničeny.
Pokusy se prováděly v tajných laboratořích umístěných pod nemocnicí na planetě Bor-latos II.

16 BBY

Při odpočinku ve své oboře na Gerlenu při lovu zabil Salltryna. Nechal si jej vypreparovat a vystavit ve Velké síni v sídle sekty na Bwyrgenu

6 BBY

Celý výzkum musel být narychlo přesunut do hlavního sídla Di-Bonů.
O několik měsíců později se dostavil úspěch a první čtyři klonovaní Massasi zdravě rostli v klonovacích nádržích. Di-Bona k velké oslavě pozval všechny členy sekty, aby jim předvedl úspěch, kterého ve jménu Urumurose dosáhli. K jeho překvapení bylo sídlo při oslavě infiltrováno skupinou Jediů, které se mu podařilo se stráží uvěznit. Přivedl je do srdce hory, kde je hodlal obětovat Urumurosovi. Aby toho nebylo málo, na jeho pevnost mezitím zaútočilo i imperiální vojsko s posádkou na sousední planetě Herto Pat. Krathům se podařilo všechny vetřelce porazit a většinu zajmout. Jistý si svým vítězstvím nechal lord Di-Bona všechny vězně předvést, aby dokončil oslavu a rituálně všechny vězně obětoval.
Situace se ale zvrtla, když jeden ze zajatců, Wookiee Wyrrgy, spatřil jednu z Konnsových trofejí a poznal v ní svého mladšího bratra. Wookiee propadl v zuřivost a běs, podlehl temné straně Síly, vyprostil se z okovů a zaútočil na všechny kolem něj s úmyslem dostat se ke Konnsovi a pomstít se. Zmatku využili i ostatní vězni a nastala nepřehledná bitva, ve které Wookiee pobil Konnsovy výtvory a stoupence, a aby si Di-Bona zachránil vlastní život, byl nucen utéct. Několik měsíců se pak skrýval různě po galaxii. Nakonec byl ale Wyrrgym nalezen v jedné ze svých skrýší na Riko II. Došlo k souboji, v němž zkřížil svůj meč s mečem bývalého spojence a kde došlo i na blesky a další magii, a Konns byl poražen. Před smrtí neskutečně trpěl a jeho tělo pak Wyrrgy přibil ke kříži a vystavil si ho v trůnním sále, z něhož na planetě nějaký čas vládl.
Tak skončil ten, který po generacích odloučení pocítil prvotní dotek a s nímž ze světa odešlo i tajemství plánu, který si Urumuros pro galaxii připravil.
Krystal a několik součástek z jeho meče pak Wyrrgy po svém návratu ke světlu použil při konstrukci svého nového světelného meče.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License