Konec Strážce vědění

Konec Stražce Vědění: 5 BBY
Kdo se zúčastnil: Wyrrgy, Deek, Chlouppek, Voh-Jin Sanseator Misto, Kody-Kann Tonewy, Rodennyel Tonewy, Strážce Vědění, Dmi Ato
Místo určení: Neznámé regiony, někde mezi Ilumem a Rakata Prime, Atalay

Stručný děj:
Skupina se vydala na souřadnice odhalené vzkazem nahraným Ul-qurem v obavě, že Rody dosáhne místa a jeho moci dříve, než tomu budou moct zabránit.
Po vystoupení z hyperprostoru proletěli mlhovinou a přiblížili se k oběžné dráze planety Atalay. Neznámá Síla je však začala táhnout k zemi a nezbylo jim nic jiného, než nouzově přistát.

18.8. 5BBY
03:01 Na místě havárie byli napadeni přisluhovači Strážce Vědění.
03:15 Byli přemoženi přesilou a naloženi do dvou vozů, které zamířily do hlavního chrámového komplexu.
03:31 Vůz s Chlouppkem, Kodym a Voh-Jin byl přepaden odbojovou skupinou bojující proti Strážci a byli osvobozeni. Wyrrgy s Deekem naneštěstí zůstali v zajetí a pokračovali dál.
04:09 Osvobození byli doprovozeni do malé horské vesničky, která patřila soupencům Dmi Ata.
04:13 Předstoupili před Dmi Ata, který jim pověděl svůj životní příběh a vypověděl vše, co o zaniklém řádu Atalay věděl.
04:44 Dmi Ata zemřel věkem a slíbil skupině pomoc v boji proti Strážci Vědění.
05:52 Nástupce Dmi Ata dovedl skupinu do nepoužívaného bočního vchodu do hlavního chrámového komplexu. Oni vstupují osamoceně.
05:54 Ocitli se v labyrintu, kterým se museli pokusit projít. Labyrint měl tři cesty, kterými se mohli vydat. Levou, pravou a prostřední, která byla zavřená za neprostupnými kamenými dveřmi. Jako první zvolili levnou chodbu. Ta se ukázala jako křídlo Temné Strany Síly. Čekaly tam na ně zkoušky, kterými museli projít. Zabití bezbranného, útok na přítele, prolití krve a nakonec vize, kterou museli všichni vyřešit. Byla o soudu, kde byla žena obviněna z vraždy. Měla být odsouzena k trestu smrti. Avšak měla porodit dítě, které by se stalo jedním z největších Jediů. Nakonec zabili soudce a tím se odemkl první zámek prostřední cesty.
07:11 Poté šli pravou stranou, která příslušela Světlé straně Síly. Vyléčení nevinného, domluvením se s vyděšeným, pomoc mučenému a nakonec vize, ve které byla žena s dítětem, které se mělo stát jedním z největších Sithů. Zde zabili ženu a odemkl se druhý zámek ke dveřím. Ty se otevřely.
08:27 Prostřední cestou museli absolvovat testy na Silový běh, skok a přitahování.
09:00 Na konce prostředn cesty se otevřel východ, který ústil do hlavní místnosti chrámu, kde se nacházelo Zřídlo. Kody s Voh-Jinem si vzpomínali, co jim tu Strážce Vědění provedl.
09:11 S pomocí Zřídla a trochy štěstí se podařilo navrátit jim jejich Sílu. Vydali se za Silovou stopou, která vycházela ze sálu rady Atalay.
09:20 Skupina spatřila Strážce Vědění, před kterým klečel v Silovém sevření Wyrrgy s Rodym. I Strážce si jich všiml a překvapen jejich zjevěním začal Kodyho Silově škrtit. Voh- Jin po něm vystřelil, vyrušil ho ze soustředění a Strážce tak povolil Silové sevření Rodyho a Wyrrgyho. Ti na něj společně zaútočili.
09:21 Na Chlouppka, Kodyho a Vo-Jina zaútočili strážcovi nohsledové, podivní zombie a čtyři temnou stranou zmutovaní predátoři.
09:22 Chlouppek zabil dva mutanty a třetího usmrtil, dřív, než roztrhal Kodyho.
09:24 Voh-Jin kosil nemrtvé a Kody poslednímu predátorovi rozpáral břicho.
09:25 Strážce omráčil Rodyho a Silou ho v bezvědomí vyhodil až ke stropu. Chlouppek ho zachytil Silou a položil na zem.
09:30 Už zbýval jen Strážce. Chlouppek se rozeběhl jeho směrem. On však na něj odrazil jeho bratrance Wyrrgyho. Chlouppek se ho pokusil chytit Silou, ale nepovedlo a byl Wyrrgym smeten. Ostatní byli odhozeni Silovou vlnou.
09:31 Chlouppek se vyškrábal na nohy a Strážce proti němu poslal Sithské blesky. Chlouppek je však pohltil a poslal mu nazpět svou nálož, která Strážce dost nhasrala. Doposud se snad i bavil, teď to začal brát vážně. Použil Stihskou magii, temnou inspiraci, která způsobila, že všem v okolí se otevřely staré rány, které začaly silně krvácet.
09:33 Chlouppek popadl dech a Silový léčením se mu dařilo temnou inspiraci do určité míry negovat. Neměli moc času a tak i přes značné obtíže zaútočili.
09:35 Chlouppek přesekl Strážcův tyčový meč, Voh-Jin, Kody a Rody ho Silově znehybnili a Wyrrgy mu vrazil finální úder, kterým jej zabil.

Bylo po všem. Nebo se jim to tak aspoň zdálo. Nikdo ani nepomyslel na to, že by se k nim Rody otočil zády, což udělal. Kody ostatní zastavil, ať nezasahují a pokusil se Rodyho přimět k rozumu. Nedopadlo to ale úplně tak, jak si představoval, Rody sváděl vnitřní boj, který vyústil v útok, kterým Kodymu usekl pavou ruku v rameni a než to stihl ještě víc zrankořit, zasáhl Chlouppek, který po něm hodil tomahawkem, který sice minul inkvizitorovu hlavu, ale trefil jeho levé ucho, což Rodyho přimělo k útěku. Chtěli ho pronásledovat, ale všichni byli vysílení a bylo třeba se postart o Kodyho.
Rody mezitím naskočil na svou loď, jako poslední přeživší z Imperiálního průzkumného oddílu, který se sem vydal a zmizel.
Deeka našli uvězněného v kobkách chrámu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License