Konec Strážce vědění

Konec Strážce vědění: 18. 8. 5 BBY
Kdo se zúčastnil: Deek, Chlouppek, Dmi Ato, Kody-Kann Tonewy, Rodennyel Tonewy, Strážce Vědění, Voh-Jin Sanseator Misto, Wyrrgy
Místo určení: Neznámé regiony, planeta Atalay

Úvod do děje

Protože předchozí operace zaměřená na sběr artefaktů skončila fiaskem a souřadnice ze Superholocronu se dostaly do rukou inkvizitora Tonewyho, měla skupina oprávněné obavy, že se Impérium zmocní Zřídla. Aby tomu zabránili, vydali se hrdinové v Destiny na souřadnice z Ul-qurova vzkazu zrovna tak.
Po vystoupení z hyperprostoru proletěli mlhovinou a přiblížili se k oběžné dráze planety Atalay. Neznámá síla je však začala táhnout k zemi a nezbylo jim nic jiného, než nouzově přistát.

Detaily

18. 8. 5 BBY

03:01 Na místě havárie byli napadeni přisluhovači Strážce vědění.
03:15 Byli přemoženi přesilou a naloženi do dvou vozů, které zamířily do hlavního chrámového komplexu.
03:31 Vůz s Chlouppkem, Kodym a Voh-Jinem byl přepaden odbojovou skupinou bojující proti Strážci a byli osvobozeni. Wyrrgy s Deekem naneštěstí zůstali v zajetí a pokračovali dál.
04:09 Osvobození byli doprovozeni do malé horské vesničky, která patřila stoupencům Dmi Ata.
04:13 Předstoupili před Dmi Ata, který jim pověděl svůj životní příběh a vypověděl vše, co o zaniklém řádu Atalay věděl. Fakt, že nějakou dobu vychovával Strážcovu dceru a až před jejich příletem ji poslal pryč, lišácky zatajil.
04:44 Dmi Ato slíbil skupině pomoc v boji proti Strážci vědění, zavřel oči a skonal sešlostí věkem.
05:52 Nástupce Dmi Ata dovedl skupinu do nepoužívaného bočního vchodu do hlavního chrámového komplexu. Oni vstoupili osamoceně.
05:54 Ocitli se v labyrintu, kterým se museli pokusit projít. Labyrint měl tři cesty, kterými se mohli vydat. Levou, pravou a prostřední, která byla zavřená za neprostupnými kamennými dveřmi. Jako první zvolili levnou chodbu. Ta se ukázala jako křídlo temné strany Síly. Čekaly tam na ně zkoušky, kterými museli projít. Zabití bezbranného, útok na přítele, prolití krve a nakonec vize, kterou museli všichni vyřešit. Byla o soudu, kde byla žena obviněna z vraždy. Měla být odsouzena k trestu smrti, avšak zároveň měla porodit dítě, které by se stalo jedním z největších Jediů. Nakonec zabili soudce a tím se odemkl první zámek prostřední cesty.
07:11 Poté šli pravou stranou, která příslušela světlé straně Síly. Vyléčení nevinného, domluvením se s vyděšeným, pomoc mučenému a nakonec vize, ve které byla žena s dítětem, které se mělo stát jedním z největších Sithů. Zde zabili ženu a odemkl se druhý zámek ke dveřím. Ty se otevřely.
08:27 Prostřední cestou museli absolvovat testy Silové akrobacie, běh, skok a přitahování. Protože Kody i Voh-Jin nebyli schopní Sílu používat, musel je touto částí protáhnout Chlouppek a dost se zapotil.
09:00 Na konci prostřední cesty se otevřel východ, který ústil do hlavní místnosti chrámu, kde se nacházelo Zřídlo. Kody s Voh-Jinem si vzpomínali, co jim tu Strážce vědění provedl o několik měsíců dříve.
09:11 S pomocí Zřídla a trochy štěstí se podařilo navrátit jim jejich Sílu. S novou jistotou uchopili své světelné meče a vedeni Silou vešli do chodby, která vedla do sálu rady Atalay.
09:20 Skupina spatřila Strážce vědění, před kterým klečeli Wyrrgy s Rodym, sevřeni Silou. I Strážce si jich všiml a překvapen jejich zjevením začal Kodyho Silou škrtit. Voh-Jin po něm vystřelil, vyrušil ho ze soustředění a Strážce tak sevření povolil. Wyrrgy s Rodym na něj společně zaútočili.
09:21 Na Chlouppka, Kodyho a Vo-Jina zaútočili strážcovi nohsledové, podivní zombíci a čtyři temnou stranou zmutovaní predátoři.
09:22 Chlouppek svým mečem zabil dva mutanty a třetího usmrtil dřív, než stihl roztrhat Kodyho.
09:24 Voh-Jin svým mečem kosil nemrtvé, poslednímu predátorovi rozpáral Kody břicho Lordem.
09:25 Strážce omráčil Rodyho a Silou ho v bezvědomí vyhodil až ke stropu. Chlouppek jeho pád Silou zmírnil a položil ho na zem.
09:30 Už zbýval jen Strážce. Chlouppek se rozeběhl jeho směrem, on však na něj odrazil Wyrrgyho. Chlouppek se ho pokusil chytit Silou, ale nepovedlo se mu to a byl Wyrrgym smeten. Ostatní byli odhozeni Silovou vlnou.
09:31 Chlouppek se vyškrábal na nohy a Strážce proti němu poslal sithské blesky. Chlouppek je však pohltil a poslal mu nazpět svou nálož, která Strážce dost nasrala. Doposud se snad i bavil, teď to začal brát vážně. Použil sithskou techniku, která způsobila, že všem v okolí se otevřely staré rány, které začaly silně krvácet.
09:33 Chlouppek popadl dech a Silový léčením se mu dařilo temnou techniku do určité míry negovat. Neměli moc času, a tak i přes značné obtíže zaútočili.
09:35 Chlouppek přesekl Strážcův tyčový meč, Voh-Jin, Kody a Rody ho pomocí Síly znehybnili a Wyrrgy mu svým mečem zasadil finální úder, kterým zabil jeho tělesnou schránku.

Bylo po všem, nebo se jim to tak aspoň zdálo. Nikdo ani nepomyslel na to, že by se k nim Rody otočil zády, což udělal. Kody ostatní zastavil, ať nezasahují, a pokusil se Rodyho přimět k rozumu. Nedopadlo to ale úplně tak, jak si představoval, Rody sváděl vnitřní boj, který vyústil v útok mečem, kterým Kodymu usekl pravou ruku v rameni. Než to stihl ještě víc zrankořit, zasáhl Chlouppek, který po něm hodil tomahawkem, který sice minul inkvizitorovu hlavu, ale trefil jeho levé ucho, což Rodyho přimělo k útěku. Chtěli ho pronásledovat, ale všichni byli vysílení a bylo třeba se postarat o Kodyho.
Rody mezitím naskočil na svou loď, jako poslední přeživší z imperiálního průzkumného oddílu, který se sem vydal, a zmizel.
Deeka našli uvězněného v kobkách chrámu.

Následky

Rody byl na útěku, Kody s Voh-Jinem s pomocí Zřídla získali zpět své schopnosti v Síle, jen Kody o další kus ruky kratší. Wyrrgy získal přístup k bádání v chrámu zaniklého řádu Atalay.
Rox svou smrt díky předchozím přípravám přežil a v budoucnu jim měl ještě nadělat pár vrásek.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License