Komorr Ferdeng

Seržant Komorr Ferdeng byl člověk sloužící Impériu. Byl středně vysoký, měl tmavé vlasy a oči a jeho tváře byly zasypané pihami.

Historie

Narodil se roku 34 BBY na Vardosu a hned jak dostatečně dorostl, nastoupil na imperiální akademii. Instruktoři v něm viděli potenciál, a tak ho doporučili k důstojnickým zkouškám, které úspěšně složil. Do služby byl přiřazen na Rodii, kde vzorně sloužil Impériu, a stihl se i zasnoubit s dívkou z dobré vardoské rodiny.
Roku 8 BBY dostal za úkol vést výslech měňavce podezřelého ze spojení s Wyrrgyho skupinou. Naneštěstí pro něj se zrovna při výslechu udál nájezd odbojové skupiny Zlatý mynock a v celé stanici na pár minut vypadl proud. Měňavec využil situace, vyklouzl z pout a zlomil Ferdengovi vaz.1 Díky nefunkční elektronice se dostal z výslechové místnosti s tělem, které na nejbližším rohu vhodil do odpadní šachty, a ukradl mu identitu.
Až do roku 6 BBY byl Komorr sem tam někde spatřen, ale vždy se jednalo o měňavce.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License