Kolonie

Kolonie byly regionem galaxie mezi Jádrem a Vnitřním pásem. Velká část tamních planet byla osídlena kvůli surovinám pro světy Jádra, ale postupem času i tam vzniklo několik vyspělých kultur.
Ač se jednalo o značně rozsáhlou oblast, nebyla nijak závazně místopisně členěna a dalo se o ní tak mluvit i jako o sektoru.

Soustavy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License