Koktavá školnice

Koktavá školnice byl bar na palubě Jolly Jedie. Během nepřítomnosti hlavní barmanky Emily tam obsluhovala Matlarra, jméno dostal na počest Niny Michaelis a později byl se svolením kapitána Křupky rozšířen o kuchyni, kde vládla Štěkna.

Nacházely se tam čtyři stoly jídelní a jeden dejarikový a k baru se pohodlně vešla většina důstojníků. Po přílivu posil z Tábora 52 pravděpodobně došlo k dalšímu navýšení kapacity.

b_175608.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License