kokain

Kokain, slangově též koks, byl rostlinný tropanový alkaloid z keře rudodřev koka. Účinkoval jako silné stimulancium a lokální anestetikum, a to značně intenzivně, nicméně jen krátkodobě. Navozoval silnou euforii, pocit vzrušení, radosti a rozjasněné mysli, zlepšoval schopnost soustředit se, mohl však narušit sebekontrolu a objektivitu myšlení, podnítit neklid a agresi. Rovněž představoval značnou zátěž pro kardiovaskulární systém. Dlouhodobé užívání kokainu nevedlo k rozvoji fyzické závislosti, avšak výrazné závislosti psychické. Užíval se obvykle šňupáním nebo obecně přes sliznice.

Historie

Rudodřev koka byl poprvé objeven v roce 4503 BBY, a to při průzkumu horských pralesů na planetě Val Verde. Jakmile byly objeveny i jeho zázračné účinky, začal tam být komerčně pěstován jakožto levnější alternativa za koku kashyyyckou, která mu dala jméno. Ačkoliv se pěstitelé snažili si na kokain udržet monopol, dostalo se několik rostlin i na další planety, například na Ugiva Cortax, a ceny díky konkurenci mírně klesly. Se zpřísňováním zákonů na distribuci omamných látek se pak pěstování koky i výroba kokainu pomalu přesunuly do ilegality, ale droga byla relativně běžně dostupná i nadále.
Až do pádu Republiky bylo užívání kokainu značně kriminalizováno, naopak za Impéria se na něj hledělo jako na způsob, jak jednoduše zvýšit efektivitu zaměstnanců, a tak bylo jeho užívání často tolerováno. Jedním z takto tolerovaných uživatelů byl Luc-Nan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License