kokain

Kokain, slangově též koks, byl rostlinný tropanový alkaloid z keře rudodřev koka. Účinkoval jako silné stimulancium a lokální anestetikum, a to značně intenzivně, nicméně jen krátkodobě. Navozoval silnou euforii, pocit vzrušení, radosti a rozjasněné mysli, zlepšoval schopnost soustředit se, mohl však narušit sebekontrolu a objektivitu myšlení, podnítit neklid a agresi. Rovněž představoval značnou zátěž pro kardiovaskulární systém. Dlouhodobé užívání kokainu nevedlo k rozvoji fyzické závislosti, avšak výrazné závislosti psychické. Užíval se obvykle šňupáním nebo obecně přes sliznice.

Historie

Účinky žvýkání rudodřevových listů byly objeveny někdy kolem roku 4500 BBY a koka pak začala být na některých planetách i komerčně pěstována, protože byla levnější než ta kashyyycká, která jí dala jméno.
Jednou z těchto planet byla Ugiva Cortax, později i jiné světy, ovšem se zpřísňováním zákonů na distribuci omamných látek se pěstování pomalu přesunulo do ilegality na menší, snáze utajitelné plantáže.
Až do pádu Republiky bylo užívání kokainu značně kriminalizováno, naopak za Impéria se na něj hledělo jako na způsob, jak jednoduše zvýšit efektivitu zaměstnanců, a tak bylo jeho užívání často tolerováno. Jedním z takto tolerovaných uživatelů byl Luc-Nan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License