Kokafola

Kokafola byl sladký nápoj hnědé až černé barvy s obsahem kofeinu a výtažku kashyyycké koky, sycený oxidem uhličitým. Patent drželo Impérium a přesný recept byl vojenským tajemstvím. Patřila k podpůrným látkám, které udržovaly imperiální vojáky dlouhodobě v bojeschopném stavu v těžkých podmínkách na odlehlých světech.

Historie

Galaxie byla plná všemožných sycených sladkých nápojů, ale Kokafola byla výtvorem imperiálního lékaře Alberta Pembertona, který byl roku 18 BBY převelen na Kashyyyk, kde měl na starosti zdravotní stav wookijských otroků. Při své službě si všiml, že mnoho unavených dělníků bez inhibičních čipů si čas od času ze země vytrhne kořen kashyyycké koky, který rozžvýká a doslova po něm ožije. Napadlo jej využít účinky koky pro povzbuzující nápoj a roku 17 BBY uvařil první Kokafolu.
Když se o tom dozvěděly armádní špičky Impéria, Alberta vyplatily, recept se stal vojenským tajemstvím a na Kashyyyku vyrostla obrovská rafinérie, ve které se Kokafola vyráběla ve velkém. Zásobovaly se z ní frontové linie po celé galaxii a věřilo se, že jen díky Kokafole se Impérium stále drží na Mimbanu. Kus od sodovkárny vyrostl Tábor 27, ve kterém otročili Wookiové, kteří měli za úkol hledat kořeny kashyyycké koky. Ačkoliv by šel použít snadněji získatelný kokain, otrocká práce Wookiů nestála nic a účinky kashyyycké koky byly mnohem silnější. Otroci měli obrovský, nehlídaný pracovní revír, ale byli motivováni pracovat ne odstraněním vůle pomocí inhibičních čipů, ale protože jejich rodiny byly drženy jako rukojmí a v případě neplnění denních kvót jim byly odsekávány končetiny.
Sodovkárna se považovala za nedobytnou a za svou historii se ji kashyyyckému odboji nikdy nepodařilo vyřadit z provozu. Když se jim ale podařilo ukořistit nějaký transport, například v roce 4 BBY Krayt's Scream, byla Kokafola cenným pokladem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License