Kodyho světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Kodyho světelný meč

Kodyho světelný meč, přezdívaný také Lord, byla zbraň Lorrdiana Kody-Kanna Tonewyho. Vyzařoval modrou čepel.

Historie

Kody si meč postavil v roce 8 BBY na Unkanu 2, a to pod dozorem mistra Denyzze, který mu na něj i sehnal součástky. Kody se s ním hned začal učit šermovat, ale přesto byl o rok později v potyčce u enklávy na Miu Leptonis IV poražen a o meč i s rukou připraven Uzidorem. Meč byl i s poraženým Kodym naložen na dreadnought Imperial Fist a měl být dopraven do Citadely, ale cestou loď zasáhl roj meteorů, vězni se osvobodili a Kody meč od umírajícího Uzidora opět získal. Navíc sebral i ten inkvizitorův a od té doby je se střídavou účinností používal oba naráz.
Během následujících patálií ho vytahoval dost často, ať už při boji s Onem po průchodu Temným labyrintem nebo později při zúčtování na Bwyrgenu, kde jím zabil Malasika.
Měl ho s sebou na Růžovém sršni, když s Voh-Jinem poprvé navštívili Atalay a byly jim Strážcem vědění sebrány vzpomínky, schopnosti i meče. Díky zásahu Dmi Ata a jeho lidí se jim ale nakonec podařilo uprchnout, sice na jiné lodi, ale s meči. Nepamatoval si však, k čemu slouží, a po příletu na Mornom je stejně jako svůj ostatní majetek bez odporu odevzdal sektě. Když si pro něj přiletěli Wyrrgy s Chlouppkem, vzali kromě Kodyho a Voh-Jina i jejich meče a i s jejich pomocí se jim pak povedlo jim vrátit vzpomínky, nikoliv však schopnost ovládat Sílu.
Kody ho v následujících měsících nedovedl pořádně používat, ale rozhodně ho nevyhazoval a měl ho s sebou i při další návštěvě Atalay, kde konfrontovali a tentokrát i porazili Strážce vědění. Kody jím efektně rozpáral břicho jednomu ze zmutovaných predátorů, ale útok svého bratra jím nevykryl.
V následující době ho Kody pořádně použil až během záchrany Wyrrgyho z Kančího hnízda, kde jím posekal několik pohůnků Hutta Anarada a bránil se jím výsadku Skitarii. Během následné nepříjemné situace na Idigaro si vystačil s nenápadnějším blasterem a meč znovu tasil až v bitvě o Atalay. Když pak společně s napraveným bratrem vyrazili na výlet do Neznámých regionů, měl meč s sebou.
V březnu roku 0 ABY se s ním vrátil do známých částí galaxie a sice o něj na Black Frontier málem přišel, ale pak ho dostal zpátky a po mezipřistání na New Regime jím během svého seznamování s povstalci málem sejmul jednoho stormtroopera. Obdobně úspěšný byl i při zachraňování Kirka z Patch-4. Měl ho s sebou i při druhé návštěvě zatopené enklávy na Miu Leptonis IV, kde ho nechtěl půjčit svému synovi.
Během operace na palubě Götterdämmerungu si místo něj vzal jenom meč po Uzidorovi, protože hrozilo reálné riziko, že bude zajat a obrán, ale všechno dobře dopadlo a opět se setkali. Zanedlouho se pak Kody přidal k iniciativě Frau Engels a hodlal meč používat v jejích službách, k oslabení Inkvizice.
Při zásahu na Nar Shaddaa jím přiměl Dergola, aby se vzdal, a měl ho s sebou i při akci na Rozengardu, kde s jeho pomocí odrážel útok Rozary, a během akce na Okamaru. Oháněl se jím i během výsadku na Citadele, kde jím řízl Bagra.
V následujících týdnech a měsících ho Kody užíval hlavně při cvičení šermu a 12. 4. 1 ABY o něj přišel, když se Carke odkopala, meče mu vzala a nechala ho umřít. Ta pak součástky pod Císařovým dohledem použila při konstrukci náhrady za ten svůj a Kody byl nucen z nouze používat meč po bratrovi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License