Kody-Kann Tonewy

„Házet bomby, střílet lidi, to jsem vždycky chtěl…"
- Kody dělá dojem na děvčata

Kody-Kann Tonewy byl Lorrdian z Lorrdu, odvedenec imperiální armády a vycvičený agent, později zběh a člen Wyrrgyho skupiny. Byl citlivý k Síle a prošel si jak světlem, tak tmou.


Jméno: Kody-Kann Tonewy
Rasa: Lorrdian
Datum narození: 2. 9. 32 BBY
Planeta narození: Lorrd
Barva očí: hnědá
Barva meče: modrá a červená
Frakce: Lorrdský odboj, později Wyrrgyho skupina, ještě později Křupkový odboj
Mistr: Woallc Con-Denyzz

Vzhled

Kody-Kann%20Tonewy

Kody-Kann patřil k vyšším lidem, měřil 187 centimetrů. Měl atletickou postavu a dle jeho vlastních slov malý penis. Měl tmavé až černé vlasy, které mu ale kvůli vystavení vesmírné radiaci vypadaly. Na nějakou intenzivní léčebnou kůru za dob občanské války neměl čas ani prostředky a hlavně zjistil, že jako plešatý je podstatně charismatičtější, což mu potvrdila nejedna krátkodobá známost. Jeho oči byly dvě a hnědé. Kvůli několika intenzivním soubojům se světelnými meči měl pravou paži nahrazenou kybernetickou, zpravidla nadstandardní protetikou. A kvůli vepřovému (dle něho "cool") nápadu na temné straně si nechal levou půlku těla včetně hlavy potetovat sithskými symboly, které si nechal odstranit až těsně před zničením první Hvězdy smrti.

Povaha

"Dřív jsem měl jednu chybu, myslel jsem si, že jsem dokonalý. Dospěl jsem, teď už žádnou chybu nemám."

Podmanivý milovník se "štěstím" přivádějícím ho do spousty smolných a překvapivých situací. Jako mladík byl charismatický snílek ochotný riskovat svůj život pro ty, kteří se nemohli nebo nedokázali bránit. Inspirující a duchapřítomný. Nenapravitelný v naivitě, se kterou se držel svých vybudovaných morálních hodnot. Zabíjel jen když nebyla jiná možnost. Kolem 30 let věku naivitu nahradila cyničnost a tyhle maličkosti nijak zvlášť neřešil. Nadále by však pro přátele a nevinné položil život (těch dotyčných nepřátel). Spíš než na sílu spoléhal na kreativitu a inteligenci, popřípadě Sílu, v krajních případech na ještě větší sílu. Byl to dobrák se smyslem pro (černý) humor, obdivoval Zeltrony1 a měl rád drinky od Red Romance Inc.

"Jmenujte jednu z vašich špatných vlastností, Tonewy." "Upřímnost." "Nemyslím si, že je upřímnost špatná vlastnost." "Mně je u prdele, co vy si myslíte."

Rodina

Otec Victorres Tonewy, matka Lillien Tonewy.
Bratr Rodennyel Tonewy, nevlastní bratr Pacclo Piccazso.
Syn Rodý.

Důležité vztahy

  • Adian Sedeho, první láska
  • Wilhelmina Lenico, spolužačka z akademie, kterou poznal hlouběji
  • Dana D'Rixx, tanečnice, kterou poznal hlouběji
  • Leela, twi'lecká pašeračka, kterou poznal hlouběji
  • Emily, togrutská rebelka, kterou poznal hlouběji
  • Frau Engels, imperiální admirálka, kterou poznal hlouběji
  • Clementine Feleri, imperiální analytička, kterou poznal hlouběji
  • Tamora, dathomirská čarodějnice, kterou poznal hlouběji

Dovednosti

Byl silně empatický, dokázal se naladit na stejnou notu a tím si podmanit skoro každého. Vyznal se v tom, jak chodí tajné služby, a byl talentovaný herec.
Střelbu ovládal lehce nadprůměrně, ale raději upřednostňoval své šermířské schopnosti. Byl v nich kreativní a zakomponovával do nich inovativní prvky, kterými byl schopný soupeře překvapit a porazit. Používal dva světelné meče, s modrou a červenou čepelí. První si vyrobil za dohledu mistra Denyzze na Unkanu 2, ten druhý vzal inkvizitoru Uzidorovi.
Se Silou měl silné spojení a rád tvrdil, že dokonce silnější než jeho oblíbená akční figurka z dětství, mistr Yoda. Na Wyrrgyho ale samozřejmě neměl, ostatně jako nikdo v galaxii.

Životopis

Před rozkazem 66

Kody se narodil Victorresovi a Lillien Tonewyum, kteří byli talentovanými herci na planetě Lorrd. Dětství prožil šťastně po boku svého staršího bratra Rodennyela, syna rodinných přátel Paccla Piccazsa a v neposlední řadě Adian Sedeho, jeho první dětské lásky. Už odmala byli všichni tři chlapci poznamenáni citlivostí k Síle, ale nikdy se tato informace nedostala dál než do vedlejšího města, a tak byli ušetřeni Řádu Jedi.
Klonové války se Lorrdu vyhnuly, ale ne tak, aby si z médií neuvědomoval jejich hrůzu a dopad.

Občanská válka

Po pádu Republiky byl ještě moc mladý, takže vlastně jediné, co skutečně zaznamenal, bylo to, že po vzniku Impéria zmizely z holonetu všechny jeho oblíbené pohádky a filmy s Jedii, které zbožňoval a uctíval, asi jako každý malý Lorrdian.

17 BBY

Rodennyel byl odveden z domova imperiálními verbíři. Pro Kodyho to bylo prvotní probuzení do skutečného života, neskrývaného za naivní dětský pohled.

16 BBY

Imperiální verbíři si přišli i pro Kodyho a odvedli ho do stejného výcvikového střediska, ve kterém přebýval jeho starší bratr, se kterým se tak opět shledal a odtrženi od rodiny měli alespoň jeden druhého. Ačkoli byl Kody fyzicky zdatný, zaostával ve střelbě a tvrdohlavě se odmítal podvolit imperiální propagandě, kterou do nich každý den tlačili. I tak ale odváděl už od počátku znamenité výsledky, co se týče důvtipu a intuice. Společně s bratrem překonávali všechny testy, které před ně jejich instruktoři stavěli, ale před tím posledním a nejdůležitějším byl bratrem přesvědčen, aby trochu ubral a nesnažil se testy procházet jako nejlepší. Kody sice nechápal proč, ale bratrovi věřil a poslechl ho. Po posledním testu, který Rody opět znamenitě splnil, byl ponechán ve středisku, zatímco jeho bratr byl odveden neznámo kam.
Kodyho výcvik pokračoval několik dalších let, kdy bylo podle jeho výsledků rozhodnuto, že se stane agentem-pozorovatelem ISB, kvůli jeho výjimečnému umění čtení řeči těla a sociálním schopnostem.

14 BBY

Absolvoval několik stáží na cizích planetách, počínaje Kuatem, kde se vyspal mimo jiné s mladší Mínou Lenico a trochu jí zlomil srdce. Po několika dalších přesunech se dostal na Anredo IX.

13 BBY

Byl sžírán tím, co se z něj mělo stát, a poslední kapkou bylo odchycení zprávy, že jeho rodiče tajně podporovali bouřící se lid Lorrdu proti Impériu a byli potrestáni zabavením veškerého majetku a odsouzeni na doživotí. Vyděšený a rozzuřený současně se rozhodl k radikálnímu kroku – na velitelství imperiální rozvědky na Anredo IX nastražil výbušniny, které celý komplex vyhodily do vzduchu, a v nastalém zmatku unikl. Ze zoufalství riskoval a vrátil se na domovský Lorrd, kde se ukrýval v domově Adian, se kterou ani během výcviku neztratil jejich pouto. Dozvěděl se bolestné detaily o zatknutí svých rodičů a zvěstí, že zákrok vedl sám Rody. Po letech se také setkal s Pacclem, který sice kvůli vrozenému astma nenastoupil do imperiální služby jako většina mladíků, ale ani tak nelenil a byl také zapleten do odboje.

12 BBY

Brzy po začátku nového roku opustil skrýš, kterou skýtal domov Adian, neboť se obával následků, které by pro ni i její rodiče mohlo mít, pokud by jej u ní našli. Ze strachu o její bezpečí dokonce přerušil jakýkoliv kontakt.
Pacclo jej přivedl do úzkého kruhu odbojových vůdců planety a začali své akce mířené proti imperiální nadvládě.

10 BBY

Imperiální represe přitvrdily a Kody byl svědkem toho, jak byl jeden člen odboje po druhém buď zabit nebo v lepším případě odsouzen na doživotí. S bolestí v duši porušil odloučení od Adian a hledal v jejím obětí útěchu. Stalo se to však fatální chybou, neboť byl udán sousedy a obklíčen imperiálními vojáky. V nastalém zmatku unikl jen s pomocí Paccla, který přiletěl na pomoc se svou lodí, ale naneštěstí za sebou nechal Adian napospas imperiálním úřadům.
Okamžitě plánoval záchrannou akci, ale Pacclo místo toho odletěl z planety, dokud to ještě šlo, uvědomuje si, že Adian bude lépe bez nich. Zamilovaný Kody nesouhlasil a chtěl ji do konce roku vysvobodit. Přestal s tím ale ve chvíli, kdy se naboural do sítě imperiální rozvědky a zjistil, co se s ní vlastně stalo – byla s rodiči překvapivě mírně odsouzena na pouhý rok nucených prací s doživotní podmínkou pod trestem smrti. Kody tedy zůstal mimo Lorrd a s Pacclem sklíčeně z povzdálí sledoval, jak Impérium rozdrtilo lorrdské povstání, aniž by o něm měly světy okolo jakékoliv ponětí.

9 BBY

Pacclův starý kontakt z odboje se téměř po roce mlčení ozval a požádal ho o pomoc. Potřebovali se dostat do imperiální tvrze Rancor River na Ronttoru III a vysvobodit tři klíčové odbojové bojovníky. Pacclo s Kodym na prácičku přikývli a na vesmírné stanici nad Toydarií se setkali s Kanrym, Fnisem, Wyrrgym, Deekem, Voh-Jinem, Sadinem, Jergem a Onem v podobě Gurrgura. Společně se přesunuli do Kanryho lodi a po cestě na Ronttoro III plánovali celou akci. Kodymu se podařilo dostat do imperiální databáze a vytáhnout z ní nákresy tvrze. Nakonec se rozdělili na dva týmy a Kody skončil v týmu Kowak s Pacclem, Voh-Jinem, Sadinem a Jergem.
23. 8. provedli nájezd na Rancor River a podařilo se jim vysvobodit dva ze tří cílů. Po úspěšném úniku se jejich cesty rozdělily a Kody s Pacclem se pak po zbytek roku živili jako komedianti, ochotníci a improvizační komikové a na to, že se tak primárně snažili ukrýt před Impériem, si to období vlastně náramně užili.

8 BBY

Wyrrgy kontaktoval Paccla s Kodym a dal jim souřadnice své tajné základny v Nirgorově pásu, kde jim společně s ostatními z jeho skupiny nabídl práci: vysvobodit z vězeňské lodě třídy lictor jednu důležitou osobu. Kodymu se do tak riskantního plánu moc nechtělo, ale nakonec souhlasil pod podmínkou, že se na lodi porozhlédnou i po jeho rodičích, kteří měli být na nějakém lictoru vězněni také.
Lictor se měl během několik dní objevit v docích nad Mandalorem a CT-672 je tam měl dostat. Na poslední chvíli však jeho krytí padlo, a tak byli Kody, Pacclo, Sadin a Jergo odkázání jenom sami na sebe. 17. 1. se jako nový personál dostali na loď krátce před jejím odletem na plánovanou roční plavbu. Plánovaná zastávka byla ale náhle utnuta a loď vstoupila do hyperprostoru ještě dřív, než se stačili rozkoukat.
Celý následující týden vykonávali své povinnosti a mezitím pátrali po žádaném vězni. Kody narazil na celu X.37A1 a cítil, že to je ta správná.
2. 2. Pacclo potvrdil, že se jedná o Denyzze. Skupina začala připravovat plán, jak ho vysvobodit a dostat loď z hyperprostoru. 16. 3. sabotovali strojovnu lodi, která díky tomu vystoupila z hyperprostoru, a podařilo se jim osvobodit vězně i vyslat nouzový signál a opustit loď v záchranném modulu. Wyrrgy je následně i se Shredofovou rakví nabral na Destiny dřív, než je rozstřílely imperiální lodě.
Už na Wyrrgyho základně je začal Denyzz seznamovat s jejich darem Síly a nedlouho poté odletěli na Unkan 2, kde potkali rytířku Jedi Anaby a mistr Denyzz je začal cvičit v umění rytířů Jedi. Kody si také z krystalu od Anaby postavil svůj světelný meč, Lorda, a ačkoliv doufal, že mu dá ještě něco, měla standardy a on smůlu. Ještě ten rok přišli o Sadina, který byl podle všeho zajat Inkvizicí. Tato skutečnost otřásla všemi a Kody nebyl výjimkou.

7 BBY

Po přesunu z Unkanu 2 na Dul'Pak se ukázalo, že On v podobě Gurrgura byl zrádce. Napadl Denyzze, ale ten ho snadno přemohl a svým mečem odzbrojil a nebýt pomoci Jerga, On by nevyvázl.
Léčkou byli vylákáni na starou klonovou základnu v Maritomarovo poli. Střetli se tam s Onem, Jergem a stormtroopery. Střet vyhráli, ale On vyhodil základnu do povětří a znovu utekl. Skupina přežila útěkem do sklepení, kde zůstali pohřbeni několik dní, než je ze závalu dostal Wyrrgy s Deekem a Denyzzem. Ten vybral jako jejich další zastávku Miu Leptonis IV, kde znal polohu staré enklávy. Doufal, že si tam vylížou rány a chvíli tam budou mít klid. Naneštěstí byl na Miu Leptonis IV imperiální informátor, kterému přílet Destiny neunikl a nahlásil jej příslušným orgánům.
Inkvizitor Honndars dal dohromady dalších pět inkvizitorů a na palubě ISD Nightsky se vydal dopadnout uniklého mistra Jedi a jeho sebranku. Než se tak ale stalo, stihl si Kody při nočním pobytu ve městě zadělat na potomka s jednou z místních tanečnic.2
3. 4. byla skupina obklíčena v enklávě a zvolili si raději boj než vyhladovění. Kody se postavil Uzidorovi, který mu uťal pravou ruku i s mečem a Silovým škrcením ho zbavil vědomí.
Bitva byla prohraná, Denyzz mrtev, Wyrrgy zdánlivě také a oni spoutáni na palouku před vstupem do enklávy. Poprvé spatřil Chlouppka a Regida, kteří vyběhli z jeskyně, kam se dostali tajnou chodbou ze Zeleného lampionu.
Kody, Pacclo, Voh-Jin a Anaby byli přepraveni na dreadnought Imperial Fist v doprovodu Uzidora, jenž je měl přepravit je na Citadelu.
Cestou byl však Imperial Fist vytržen z hyperprostoru nečekaným meteoritickým rojem. Loď byla těžce poškozena, skupina se dostala ze svých cel a snažila se dostat k záchranným modulům. Po cestě narazili na Uzidora zaklíněného pod troskami. Ačkoliv je prosil o pomoc, Kody mu jen vzal meče a nechali ho být. Dostali se do modulu, ale kvůli jeho poškození byli vystaveni vesmírnému vakuu. Kody utrpěl těžká zranění a následkem radiace mu vypadaly vlasy.
Z modulu je zachránil až Deek a odvezl je do nemocnice na Bor-latos II.
V nemocnici strávili mnoho měsíců, ale Anaby přesto 11. 12. zemřela, údajně na následky zranění.

6 BBY

Na Nový rok vylíčil Voh-Jin ostatním jeho eskapády v tajných prostorách nemocnice a popsal znak, který viděl na postavě, která měla podle všeho prsty ve smrti Anaby. Všichni se rozhodli, že musí svou přítelkyni pomstít. Kody navrhl navštívit knihovnu na Yaga Minor, kde by se mohli dozvědět něco o onom znaku. Cestou se Pacclovi ozval jeho mentor z lorrdského odboje, Xingo, který potřeboval pomoc. Pacclo po svolení ostatních poslal Xingovi souřadnice, kam letí a kde se setkají.
Na Yaga Minor se Kody seznámil s Xingem, ale než se stihli pořádně rozkoukat, byli vystopování Onem v podobě Ferdenga a rozděleni. Kody utíkal s Pacclem a Xingem, ale byli zahnáni do slepé uličky, kde se postavili Onovi a jeho stormtrooperům. Pacclo padl mrtvý pod blasterovou střelbou, Kody propadl temné straně, ale i tak byl přemožen a jako zajatec odveden pryč.
Kody byl Onem odvezen na Ugiva Cortax a v bývalém Honndarsově sídle mučen, čímž se vrhal stále hlouběji do náruče temné strany. Nechal si dokonce na půlku hlavy vytetovat sithská tetování. Aby prověřil jeho schopnosti, vrhl ho On 28. 2. do Honndarsova Temného labyrintu.
Kody se však průchodem navrátil zpět ke světlu a zaútočil na Ona. Zvítězil a vydal se na úprk, ale při útěku a boji se stormtroopery na něj z orbity spadla část sestřelené lodi a Voh-Jin ho zachránil jen tak tak. Kody se pak na palubě Růžového sršně dostal na Manaan, kde strávil několik týdnů v péči lékařů, mezi nimiž byl i Jimminix.
Jakmile se uzdravil, zamířila skupina do Divokého vesmíru a 17 .5. dorazila na Bwyrgen, kde se měli nacházet ti, co stáli za smrtí Anaby. Hrdinové infiltrovali sídlo sekty, ale byli zajati a osvobodit se jim podařilo až po Wyrrgyho propadnutí temné straně. V nastalém zmatku Kody zabil Malasika a pokusil se zadržet i Wyrrgyho, ovšem ten mu svou bestiální silou zpřetrhal ramenní šlachy a odhodil ho stranou.
Z planety je odvezl Deek na Destiny, ale pak se musel věnovat obchodu a Wyrrgyho tak Kody hledal sám s Voh-Jinem. Po několika měsících pátrání byli napadeni imperiálními loděmi, v nouzi vstoupili naslepo do hyperprostoru a dostali se do neznámého koutu galaxie, kde proletěli mlhovinou a ztroskotali na Atalay. Byli zajati místními obyvateli a předvedeni před Strážce vědění, který z nich za pomoci Zřídla dokázal vysát jejich schopnost užívat Sílu a také jim vymazal vzpomínky. S pomocí Dmi Ata nakonec unikli a vrátili se do známých koutů galaxie, kde se ale stali členy církve Mornom, přišli o meče a nic si nepamatovali.

5 BBY

Koncem ledna byli nalezeni Wyrrgym a Chlouppkem, kteří je vzali pryč z Mornomu a vrátili jim nejen meče, ale pomocí Síly i většinu vzpomínek. Nedokázali jim ale vrátit schopnost užívat Sílu ani vzpomínky na to, kde a jak o ni přišli, takže zlepšení bylo v nedohlednu a Kodyho to tuze rmoutilo.
Společně pak začali s hledáním artefaktů, v nichž se ukrývaly části Superholocronu, který byl potřeba k odemknutí tajemství ohledně řádu Atalay.
V závěru akce se na Nar Shaddaa setkali s inkvizitorem, jímž byl ke Kodyho překvapení Rodennyel, došlo k souboji a hrdinové se rozhodli vydat na neznámou planetu skrz mlhovinu, aby zabránili Impériu zmocnit se tamních tajemství. Na planetě si Kody a Voh-Jin vzpomněli, že právě tam přišli o schopnost ovládat Sílu, s pomocí Zřídla ji získali zpět a následně se i utkali se Strážcem, kterého zabili.
Nakonec je napadl i sám Rody a Kodyho v hněvu připravil o další kus ruky a málem zabil, ale byl Chlouppkem a jeho tomahawkem zahnán na útěk. V následujících měsících se poflakoval na planetě Atalay a občas vyrazil na cestu do vnější galaxie pro zásoby a proviant, který nebyl na Atalay k dostání. Při jedné z těchto cest se hlouběji poznal s pašeračkou Leelou, která taky nebyla na Atalay k dostání.

4-0 BBY

Začátkem roku 4 BBY Kody navštívil Modrý Mandalor, letmo poznal Emily, Najiba a další a následně na Růžovém sršni přicestoval na Oarlig a navštívil Kančí hnízdo, kde pomáhal při osvobozování Wyrrgyho ze zajetí Anarada. Odlétal společně s Wyrrgym a Chlouppkem na Bílém tesákovi.
Cestou pryč přistály obě lodě na Idigaro, kde byli všichni včetně Kodyho postaveni před soud a museli se osvobodit. Během útěku byly obě lodě poškozeny, pokusily se o synchronizovaný hyperprostorový skok naslepo a skončily na neznámé planetě, kde se Kodymu a ostatním podařilo spřátelit s klony. Obratem přijali nouzové volání z Atalay, na kterou se přiletěly podívat Rodyho jednotky, a zatímco Růžový sršeň vyletěl napřed, Kody s Wyrrgym a Chlouppkem zůstali, aby vyjednali pomoc klonů. Kody ani nemusel použít svoje schopnosti vyjednavače, zakrátko se s ostatními vydal na Atalay jako předvoj republikového venatoru a acclamatoru a i když do bitvy zasáhl až v její pozdější fázi, stálo to za to a velel i vlastnímu výsadkovému týmu.
Nepřátelé byli poraženi, ale Rody přežil a na Kodyho žádost byl ušetřen. Kody s ním pak opustil skupinu a vydali se do Neznámých regionů, aby se pokusil ho obrátit zpět na světlo.
Byl úspěšný, Rody se pomalu ale jistě vrátil zpět ke světlu a v těch čtyřech letech společně létali a snažili se dohnat ztracený čas, který jim Impérium ukradlo. Kody si nechal odstranit většinu sithského tetování z hlavy a navštívili spolu spoustu exotických planet.

0 ABY

Bratři začali plánovat obnovení lorrdského odboje, ale Kody se dozvěděl o tom, že byl Chlouppek Impériem obviněn z terorismu. S Rodym se tedy vrátil zpět do civilizovaného vesmíru, aby tomu přišel na kloub, ale byli zastaveni imperiální hlídkou a kvůli prošlým bezpečnostním kódům zajati. Byli rozděleni, ale po několika minutách a bolestném kopnutí v Síle byl Kody propuštěn, oslovován jako lord Tonewy a poslán pryč. Ukázalo se, že Rody obětoval svůj život, aby aspoň na čas prohodil jejich identity, protože by jinak Kodyho popravili.
Kody byl odeslán na New Regime, na jehož palubě měl putovat na Mustafar, podat hlášení lordu Vaderovi, ale cestou loď k jeho štěstí napadl Křupkový odboj. Kody se bez většího váhání přidal k Emily, Bananě a Simbaccovi, nechal se jimi zachránit3 a jakmile zjistil, že je to Chlouppkův synovec, odletěl s nimi na Jolly Jedie a Chlouppka přes ně kontaktoval.
Než se setkali, pomohl povstalcům zachránit Kirka z Patch-4, po jedné noci v Koktavé školnici přebral Emily Najibovi a poté byl poslán s Neerou a Anyou infiltrovat imperiální ples a vytáhnout informace z terminálu přítomného admirála. Tato akce měla nečekaný zvrat, kdy byl Kody překvapen v admirálově pokoji samotnou Frau Engels, která ho okamžitě poznala, ale nedala na sobě nic znát. Nic na sobě nedal znát ani Kody, dokázal to uhrát na to, že je její gigolo, a jemu a následně i Neeře se podařilo dostat do její dlouhodobé přízně. Strávil s ní několik týdnů, během kterých byl sice povstalci málem prohlášen za zajatého či mrtvého,4 ale během kterých se mu také podařilo ukořistit její přístupové kódy a zaslat je Křupkám. Nakonec dostal opušťák, při kterém byl Simbou přiřazen na misi na Miu Leptonos IV, kam s Emily, Štěknou a Bananou letěl na Mozově Opilé ovečce. Měli tam vyzvednout ranec holocronů, ale narazil také na svého syna Roudýho, o kterém ani nevěděl, že ho má. Mise dopadla úspěšně a on se pak i s Mozem a Roudým vydal na Nar Shaddaa, do hospody Rok'Pok, doručit dva z holocronů Chlouppkovi a Champbaccovi.
Z Rok’Poku pak s ostatními včetně profesora Indysse zamířil k Mozovým příbuzným v nižších patrech, cestou zákeřně nacpal mistra Jedi do myčky a ještě později zvandalizoval deník Whillů.
Následně se s Mozem, Roudým a chlupáči na Opité ovečce vydal do soustavy Kashyyyk, poskytnout podporu akci na osvobození Tábora 52. Měl infiltrovat křižník na oběžné dráze planety, kterým byl k jeho překvapení interdiktor Götterdämmerung, vlajková loď Frau Engels, což věci mírně zkomplikovalo. Na palubě se setkali, ona k němu začala být mírně podezřívavá, nechala ho hlídat svou chlupatou strážkyní a Rodý v přestrojení za R5-D4 musel tedy chvíli pracovat bez podpory otce. Všechno ale nakonec dobře dopadlo, Fidorkka se přidala k povstalcům, Frau ji nechala i s Kodym a Rodým uprchnout z lodi a oni pak přistáli v ruinách Chenachochanu. Cestou na místo setkání s Chlouppkem a Champbaccou zavítali do lesa Rraholce, což se jim málem stalo osudným, ale jejich dva kolegové si naštěstí dali dohromady, že mají přidat, a stihli je nabrat, dokonce s posilou. Při odletu pak Kody přiložil Sílu k dílu a pomohl Champbaccovi nasměrovat pyrogelové hlavice z nákladového prostoru Jungle Jetu proti trupu Götterdämmerungu. Účastnil se oslav na Pevnosti Boyarr, i když ho množství Wookiů kolem dost znervozňovalo.
Nějakou dobu se pak na Jolly Jediovi skrýval před hněvem Frau Engels a účastnil se i závodů na Raxusu Prime, ale posádka mu k srdci nijak významně nepřirostla. 3. 6. ho Frau Engels aktivně kontaktovala a pozvala na Talus, takže se rozloučil se synem a o den později dostal nabídku zapojení do operace valkýra. Kody přijal, stal se jejím imperiálním rytířem a dostal k ruce partu postradatelných klonů, k nimž dostal i lambdu, takže s nimi v následujících týdnech intenzivně cvičil a na Rodýho prakticky zapomněl.
Záhy byl pověřen likvidací zbývajících inkvizičních buněk a dostal tip na Clementine Feleri, členku ISB, která snad měla mít na Inkvizici nějaké vazby. Vyprovokoval ji přes elektronickou poštu tak, že kontaktovala svého přítele inkvizitora z Rozengardu, v což přesně Kody doufal. Sebral partu, odletěl na Nar Shaddaa a nechal hlídat byt, z nějž přes proxy zprávy odesílal, a doufal, že tam inkvizitora snadno chytí. Také však kontaktoval Chlouppka, zjistil, že ten je zrovna i s Champbaccou a Fidorkkou také na pašeráckém měsíci, a společně si dali sraz v kině Bulva, kde si vyměnili informace a plány. Kody tak zjistil, co se stalo s Emily, a neměl z toho radost.
Zaútočila tam na ně dvojice inkvizitorů s jednotkou vojáků, ale ostrouhali, byli zajati a ve skladišti Mamutomutů vyslýcháni. Kody při výslechu použil některé inovativní metody a i když toho moc o inkviziční buňce nezjistil, mohl se Frau už brzy pochlubit prvním pořádným úspěchem, hlavou Dergola. Na Kuat si s Baldy Crew zaletěl osobně, od Frau dostal pochvalu a stavil se i za Clementine, která mu taky dala.
Po pár dnech se i s klony vrátil na Nar Shaddaa, zašli s chlupáči do Memento Venari a i Kody se účastnil rozverné hospodské bitky. Ani to jim nezabránilo v tom, aby se 24. 7. podíleli na operaci na Rozengardu, kde Kody navštívil úřední budovu v Novém Fortaku, projel se po podavači mrtvol a změřil síly s pěknou čerticí. Při probíhání základnou také s Chlouppkem narazili na znásilněnou Carke, kterou zdánlivě vysvobodili z mučidel, ovšem ve skutečnosti to byla taky inkvizitorka, která stihla rychle a dobře zaimprovizovat. Ačkoliv měl i po srážce s kybernetickými obludami lorda Styxe chuť bojovat dál, ostatní na tom byli podstatně hůř a on tedy souhlasil s odletem.
Jakmile doprovodil raněné na Nar Shaddaa, opět zaletěl za Frau Engels a podařilo se mu vyjednat její podporu operace Trebuchet, díky čemuž přestala být záchrana Emily pouhou fantasmagorií. Následně se vrátil za chlupáči a během jejich srůstání a vyjednávání s Grakkusem se seznámil s Cae a hlídal Carke, které bylo potřeba vysvětlit, že je to zamražení do karbonitu v jejím nejlepším zájmu.
Začátkem srpna se v Demoliční kouli po dlouhé době znovu viděl s Deekem, který přivezl zlé zprávy a podezřelé krabice od Wyrrgyho, které našel na okraji soustavy Atalay ve vraku Krayt's Scream. Když pak Chlouppek krabice otevřel, byl jediný, kdo měl z darovaných brnění upřímnou radost, nicméně souhlasil s jejich uložením v Demoliční kouli, aby nebyl za kreténa. Zlé zprávy, že byl Voh-Jin zajat někde v Neznámých regionech, přijal s obavami a i s chlupáči a klony se na lambdě vypravil na Okamar, zachránit ho.
Akce se vydařila a skupina nejen že zachránila Voh-Jina, také s pomocí Blaster Babes obsadila Chlupatý kaktus a Kody získal meč inkvizitorky, kterou sejmul Chlouppek. Radost mu mírně kazil fakt, že nedopatřením usekl nohy Zeemovi, ale Rodian přežil a Dwayne mu končetiny obratem šikovně přišil.
Když už byli tak daleko od civilizace, rozhodli se pak hrdinové po založení skladu mrtvejch stormtrooperů navštívit Atalay. Kody po příletu do soustavy přestoupil z Chlupatého kaktusu na Růžového sršně a spolu s Voh-Jinem se pokusil o průlet mlhovinou. Bylo by to i vyšlo, kdyby chvíli neřídil sám, a když už je skupina s Kaktusem jednou zachránila, dokončili cestu všichni společně. Kody pak spolu s Chlouppkem navštívil povrch planety a Bílou helmu, našel spoustu mrtvol a později i Páju a několik přeživších klonů, nicméně po Wyrrgym nebyl nikde ani chlup, a tak nabrali přeživší a odlétali s tím, že přiletěli pozdě.
Těsně před odletem ale zachytili signál z Bílého tesáku, Kody s Chlouppkem ho na Růžovém sršni zaletěli prověřit a o soustavu vedle už našli nejen Wyrrgyho v kómatu!, ale taky Kawenu. Spojili lodě, ubránili se útoku místních stíhačů a po návratu ke Chlupatému kaktusu vyklidili Neznámé regiony.
Po krátké návštěvě Pevnosti Boyarr, kde vyložili Wyrrgyho a Kawenu, se Kody i ostatní vraceli do Huttského prostoru na palubě Růžového sršně, přičemž jim cestu trochu narušil jeden mrtvý magor. Kody jím byl na okamžik posednut, ale epizoda rychle skončila a on si na ni později ani nevzpomínal a po vyhození nějakých krámů do černé díry pokračovali v cestě na Nar Shaddaa.
Protože pak mělo o několik dní později dojít k finalizaci operace Trebuchet, pustil se Kody na Champbaccův popud do studia bratrových deníků, kde se snažil najít nějaký způsob, jak rozeštvat jednotlivé buňky Inkvizice.
16. 8. 0 ABY se na palubě Seven Nation Army spolu s Cae dostal na Oarlig, kde měly probíhat finální přípravy k útoku na Citadelu. Setkal se tam nejen se spoustou Chadra-fanů a Emilyinou adoptivní matkou, ale taky s Roudým, který se tam dostal s výpravou z Jolly Jedie.
Zatímco zbytek účastníků operace vyrážel na setkání s jednotkami Frau Engels u Gamorru přímo, Kody, Chlouppek a Champbacca nasedli na Artaxe a vzali to přes Ugiva Cortax, odkud Kody jménem svého bratra poslal Rozary, Rodennyelově staré známé, varování, že si jdou inkvizitoři po krku. Ještě tam před odletem nechal protokolárního droida, aby přijímal případnou poštu pro lorda Tonewyho,5 a následně se odebral na Götterdämmerung a setkal s klony. Společně se pak připravovali na výsadek bez komunikace a Kody nepochyboval o tom, že uspějí.
28. 8. 0 ABY naskákal i s klony do sentinela, hyperprostorovou zkratkou se dostali do soustavy Urma a zahájili bitvu o Karafuto. Kodyho tým byl jedním ze tří výsadků, které proběhly na nádvoří Citadely, a Kody během něj použil nejen meče, ale i Sílu, když zvedl a na chvíli podržel zmutovaného reeka. Operace proběhla nad očekávání dobře, jen Bruce byl zraněn, a Kody pak při probíhání Citadelou narazil na Tamoru, která se mu dobrovolně vzdala i s knížkou. Hrdinové pak zajali Císařovu ruku, vybrakovali inkviziční sejf a z orbity sledovali, jak to hnízdo zla ničí dopad řiditelného asteroidu.
Po úspěšné akci se vrátil za Frau na Götterdämmerung, podal hlášení a byl mu předán světelný meč po bratrovi, s vyprávěním o tom, že i on byl rytířem operace Valkýra. Kodymu se ulevilo a po týdnu vyrazil s většinou Baldy Crew na Oarlig, přidat se k probíhajícím oslavám vítězství.
Užíval veselí, poznal hlouběji Tamoru, pochopil, že Cae ho asi hlouběji poznat nechce, a při přemítání nad budoucností Algernnon Demewy si vzpomněl na Carke, která však mezitím stihla i s Hubeným Hubertem zmizet neznámo kde. Věnoval se tedy primárně výcviku svého drahého syna a počítal s tím, že stráví pár týdnů na Kompostárně, hlídáním těhotné Algernnon.
Zatímco ostatní se po oslavách rozlétali do všech koutů vesmíru, Kody odvezl své klony na Götterdämmerung a tam se s nimi rozloučil, protože dostaly vyznamenání a měly odejít do důchodu. Ujistil je ale, že se mu můžou i nadále kdykoliv ozvat nebo se rovnou stavit, na rozkaz Frau se uklidil zpátky na Oarlig, dokonce od ní dostal slušnou rentu a v následujících týdnech se věnoval Roudýmu.
Až v polovině listopadu planetu opustil, a to právě kvůli hlídce u těhotné Algernnon. K cestě použil služební lambdu a kromě Roudýho a Tamory s ním letěl ještě Cheelkap. Ačkoliv měl původně s Mozem vystřídat Champbaccu s Bananou, ti tam s nimi zůstali i nadále a o sociální interakce nebyla nouze.
Kody s Mozem se k vlastní hlídce dostali až 27. 11., kdy Champbacca a ostatní odletěli slavit Den života, nicméně protože se mistr Jedi dozvěděl o jakýchsi nových potížích, museli to pak vzít ještě na dalších čtrnáct dní za něj. Nestěžoval si ale, protože tam stejně plánoval zůstat, a protože měli s Tamorou mnohem častěji soukromí a po večerech četl Algernnoninu břichu pohádky, docela mu to do Vánoc uteklo.
Porod sledoval s popcornem z první řady a i když chtěl náhradní matku novorozené Algernnon nejprve z bezpečnostních důvodů poznat hlouběji, upustil od toho, jakmile zjistil, že jí je Anya. Jakmile pak Chlouppek s dítětem odletěl na Jolly Jedie, Kody již neviděl důvod setrvávat na Kompostárně a ještě téhož večera odletěl také, zpátky na Oarlig.

1 ABY

Na Oarligu se Kody i nadále věnoval zejména výcviku syna a Tamoře a v pivovaru jako takovém se nijak neangažoval. Snažil se rozhodit sítě a vypátrat ztracenou Carke, ale protože se neměl moc ukazovat, nebylo to nic platné a byl odkázán na informace od Chlouppkova kontaktu.
10. 3. 1 ABY se od něj dozvěděl, kde se nachází Hubený Hubert, a hodlal přispět k záchranné akci. Věnoval Mamutomutům velkou část svého honoráře od Frau, za nějž jménem lorda Tonewyho najali jako pomoc Rudé raubíře, a 18. 3. se osobně účastnil bitvy s Void Raiders, které rozbombardovali do doby kamenné. Zamraženou Carke našel, odvezl na Oarlig a ještě téhož dne rozmrazil, z čehož měli oba velkou radost. Chtěla se mu revanšovat po svém, nicméně on se už od začátku postavil do role jejího učitele a adoptivního otce a o něčem takovém nechtěl ani slyšet, alespoň prozatím. Začal učit i ji, snažil se, aby k Roudýmu přistupovala jako k bratrovi6 a i když tím přestal mít tolik času na Tamoru, byl se sebou spokojený.
Díky pedagogickým úspěchům získal dojem, že je z něj již zkušený mistr, a rozhodl se ukázat oběma svým svěřencům temnou sílu v praxi, aby se jí dokázali lépe bránit. Odcestoval s nimi na Ugiva Cortax, kde v dohledu od Temného labyrintu probírali praktické aspekty Síly a důvody, proč je lepší zůstat na straně světla. Carke to celkem imponovalo, ale blízká temná aura udělala svoje a přiměla ji vyložit karty na stůl. Jakožto poslední inkvizitorka ze sekce na Rozengardu, která se za zajatkyni pouze vydávala, Kodyho v noci omráčila, znásilnila a velmi neprofesionálně vykastrovala. Kody byl náležitě v šoku, ztratil hodně krve i meče a bylo mu jasné, že má malér, ale zůstal připoutaný ke křeslu a neměl sílu cokoliv dělat.
Naštěstí se na něj v rámci kontroly napojila Cae, informovala o jeho stavu hrdiny na Jolly Jediovi a pro Kodyho přiletěla na Opilé mouše Fidorkka s IM-62. Kodymu se tak na poslední chvíli dostalo odborné první pomoci, ale byl na tom pořád špatně a i laikovi by bylo jasné, že v brzké době určitě nebude mít děti. Víc ho ale mrzelo selhání a fakt, že mu Carke zmizela i s Roudým a dalo se předpokládat, že je na cestě k Císaři.
Byl převezen na Oarlig, v Kančím hnízdě naložen do směsi bacty a blecherovky a podroben urychlenému procesu léčení. Chlouppek použil Sílu, bez přikládání rukou, Kecherk nad ním mával kouzelnou holí, Tamora také sáhla po magii a Champbacca držel stále se smějící Fidorkku co nejdál. Přes sklo se od nich dozvěděl jak o nedávné šťáře, tak o pádu operace Valkýra a také o teorii, že Carke možná Roudýho šoupla do Temného labyrintu. Jakmile byl schopný stát a dojít si do sejfu pro bratrův světelný meč, přemluvil je k cestě na Ugiva Cortax a 17. 4. do stavby s Champbaccou a Chlouppkem skutečně vešel.
Měl velké štěstí a záhy zjistil, že je díky předchozímu průchodu před lety imunní na tamní iluze. Ani tak ale nebyl průchod žádnou procházkou růžovým sadem a Roudýho nakonec sice našel, ale velkou zásluhu na tom měla i Janja, která se o něj poslední dny starala. Kody k ní nejprve byl podezřívavý, ale nakonec se společnými silami dostali ven a dočkali se i zdárného návratu ostatních. Než stačili odletět, objevil se na scéně ještě Zothar Hanak, který měl prověřit hlášení Carke, že Kody vykrvácel, ale protože měl s Chlouppkem a Champbaccou gentlemanskou dohodu, rozšířil ji i na Kodyho a jeho smrt potvrdil.
Kody se tak mohl v klidu vrátit na Oarlig a pokračovat v léčení. Znovu se staral i o Roudýho, na nějž měl pobyt v labyrintu značně traumatický vliv, a s pomocí Janji, Tamory a Chadra-fanů z místní církve se mu to docela dařilo. O dění ve vnější galaxii se ale moc nezajímal a snažil se, aby si status mrtvoly užil aspoň chvíli.
4. 5. 1 ABY ho kontaktoval Deek, který se snažil zachránit Chlouppka, Champbaccu a další z Vibu 3. Kodymu už bylo natolik dobře, že souhlasil se svým zapojením, a i s Roudým vyrazil na výlet, v jehož závěru se jim záchrana bez obtíží povedla. Oba chlupáči byli ale z nějakého důvodu hrozně vyčerpaní a nevrlí a po prohlídce lodi na Doxaparu chtěli hodit na Pevnost Boyarr, s čímž Kody neměl problém. Účastnil se pak i porady s Kanrym, Arykou a ostatními ohledně probouzení Wyrrgyho z kómatu, ale protože neměl čím přispět, opustil i s Champbaccou základnu a cestou zpátky na Oarlig ho na jeho přání vysadil na Ugiva Cortax.
Následující dva měsíce dál regeneroval, učil Roudýho a sem tam pomohl se stavbou chrámu, 10. 7. večer přistáli v Kančím hnízdě Chlouppek, Fidorkka, Banana a Emily v Cocotte Minute a nabídli mu účast na své současné misi, kde se jim mohl hodit někdo se znalostmi fungování ISB. Kody souhlasil, předal syna do péče Janji, Tamory a Kashym a po jedenáctihodinové cestě, během níž se od ostatních dozvěděl o některých událostech v posledních týdnech, se dostal na Tango Urilla. Extrakce zříceného agenta neprobíhala tak docela podle jeho představ, protože se ukázalo, že tou agentkou je Mína Lenico, jeho letmá známost z dob výcviku a aktuálně dokonce dvojitá agentka pro Křupkový odboj zasvěcená do operace Valkýra, ale to bylo jedině dobře, protože se to obešlo bez střílení. Byla hodně překvapená, protože ho považovala za mrtvého, ale ráda, protože ji mohl nasměrovat na mistra Champbaccu, kterému měla předat zprávu od kapitána Richtera. Ostatní ji ale doporučili nejdřív zavřít do karantény na Kompostárně, Kody po zkušenostech s Carke souhlasil a letěl s nimi. Byl tak svědkem podnětného hovoru s Champbaccou, nicméně protože to vypadalo, že závěr je ještě daleko, využil příležitosti a svezl se s Chlouppkem na Oarlig, aby pomohl Roudýmu s prvoukou.
O pár dní později se pro něj zastavily Banana, Fidorkka a Mína, nabraly ho na Filoménu a zamířily k neobydlenému měsíci poblíž Ord Mantellu, kde se k nim 19. 7. připojila Emily na Smrtonošovi. Společně vymysleli, jak se bezpečně dostat na Bastion a získat Champbaccův světelný meč a Palpatinův palec, pročež se přestrojili za inkvizitory fiktivní, děsně tajné sekce 0. Zásah neproběhl bez komplikací a skupina byla nucena infiltrovat Černého korzára, ale i když loď nezískali a Kody musel upustit i od plánu na osvobození vězňů, nakonec Vahimovi oba Champbaccovy krystaly sebrali, dostali se bezpečně pryč a Kody si na Bastionu dokonce našel kamaráda.
Obratem se odlíčil, vrátili se na Kompostárnu a odtamtud Kody ještě doprovázel Bananu, Emily a Fidorkku s krystaly na Ugiva Cortax. Zatímco trojice absolvovala čtyřdenní výlet do džungle, z nějž se vrátila i s mistrem, Kody hlídal loď a vyřizoval poštu pro lorda Tonewyho. Následně se všichni vrátili na Oarlig, kde Kody zůstal i poté, co ostatní odletěli na Kompostárnu, a měl v plánu věnovat se Roudýmu, dokud ho zase někdo nebude potřebovat.
Což mohlo být již brzy, protože ostatní se mezitím pustili do operace, při níž by se jim docela hodil.

d20

Soldier 3 / Scout 5 / Jedi Sentinel 7 / Officer 1
STR 10 / DEX 16 / CON 10 / INT 15 / WIS 14 / CHA 18
Bluff +20, Diplomacy +15, Heal Self +14, Affect Mind +12, Move Object +12, Knowledge (body language) +10, Repair +10, Sense Motive +10, Telepathy +10, Computer Use +8, Gather Information +8, Hide +8
Cosmopolitan (Bluff), Ambidexterity, Dodge, Two-Weapon Fighting, Quick Draw, Weapon Finesse (lightsaber), Combat Expertise, Improved Feint, Trustworthy, Force Wave, Lightsaber Defense
Inspire Outrage, Demoralize Opponent, Skill Mastery (Bluff)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License