Kody-Kann Tonewy

„Házet bomby, střílet lidi, to jsem vždycky chtěl…"
- Kody dělá dojem na děvčata

Kody-Kann Tonewy byl lorrdianský odvedenec do imperiální armády a vycvičený agent. Brzy však zběhl a stal se členem lorrdského odboje, po jehož rozprášení se přidal k Wyrrgyho skupině. Byl citlivý k Síle a prošel si jak světlem, tak tmou. Po smrti svého bratra těstě po zničení první Hvězdy smrti se přidal ke Křupkovému odboji.


Jméno: Kody-Kann Tonewy
Rasa: Lorrdian
Datum narození: 2. 9. 32 BBY
Planeta narození: Lorrd
Barva očí: hnědá
Barva meče: modrá a červená
Frakce: Lorrdský odboj, později Wyrrgyho skupina, ještě později Křupkový odboj
Mistr: Woallc Con-Denyzz

Vzhled

Kody-Kann%20Tonewy

Kody-Kann patřil k vyšším lidem, měřil 187 centimetrů. Měl atletickou postavu a dle jeho slov malý penis1. Měl tmavé až černá vlasy, které mu ale kvůli vystavení vesmírné radiaci vypadaly. Na nějakou intenzivní léčebnou kůru za dob občanské války neměl čas ani prostředky a hlavně zjistil, že jako plešatý je podstatně charismatičtější, což zjistil kde jinde než v posteli… Jeho oči byly dvě a hnědé. Kvůli několika intenzivním soubojům se světelnými meči měl pravou paži nahrazenou kybernetickou prostetikou s inovativními prvky pro boj na blízko (například elektrošoky na Wookie, resp. na Wyrrgyho, který rád propadával běsnění a pak kamarádům přetrhával ramenní šlachy apod). A kvůli vepřovému (dle něho "cool") nápadu na temné straně si nechal levou půlku těla včetně hlavy potetovat sithskými symboly. Většinu z nich si však nechal těsně před zničením první Hvězdy smrti z hlavy odstranit.

Povaha

"Dřív jsem měl jednu chybu, myslel jsem si, že jsem dokonalý. Dospěl jsem, teď už žádnou chybu nemám."

Podmanivý milovník se "štěstím" přivádějícím ho do spousty smolných a překvapivých situací. Jako mladík byl charismatický snílek ochotný riskovat svůj život pro ty, kteří se nemohou nebo nedokážou bránit. Inspirující a duchapřítomný. Nenapravitelný v naivitě, se kterou se držel svých vybudovaných morálních hodnot. Zabíjel jen když nebyla jiná možnost. Kolem 30 let věku naivitu nahradila cyničnost a tyhle maličkosti nijak zvlášť neřešil. Nadále by však pro přátele a nevinné položil život (těch dotyčných nepřátel…). Spíš než na sílu spoléhal na kreativitu a inteligenci, popřípadě Sílu, v krajních případech na ještě větší sílu. Byl to dobrák se smyslem pro (černý) humor.

"Jmenujte jednu z vašich špatných vlastností, Tonewy." "Upřímnost." "Nemyslím si, že je upřímnost špatná vlastnost." "Mně je u prdele, co vy si myslíte."

Rodina

Otec Victorres Tonewy, matka Lillien Tonewy.
Bratr Rodennyel Tonewy, nejspíš nevlastní bratr Pacclo Piccazso.
Syn Rodý2.

Důležité vztahy

  • Leela, twi'lecká pašeračka, kterou poznal hlouběji.
  • Emily, togrutská rebelka, kterou poznal hlouběji.
  • Frau Engels, imperiální admirálka, kterou poznal hlouběji.

Dovednosti

Silně empatický, dokázal se naladit na stejnou notu a tím si podmanit skoro každého. Vyznal se v tom, jak chodí tajné služby, a byl talentovaný herec.
Střelbu ovládal lehce nadprůměrně, ale raději upřednostňoval jeho šermířské schopnosti. Byl v nich kreativní a zakomponovával do nich inovativní prvky, kterými byl schopný soupeře překvapit a porazit. Používal dva světelné meče, s modrou a červenou čepelí. První si vyrobil za dohledu mistra Denyzze na Unkanu 2, ten druhý vzal inkvizitorovi Uzidorovi.
Se Silou měl silné spojení, rád tvrdil (a byl o tom sám přesvědčen), že je silnější než jeho oblíbená akční figurka z dětství, mistr Yoda. Na Wyrrgyho ale samozřejmě neměl, ostatně jako nikdo v galaxii.

Životopis

Před rozkazem 66

Kody se narodil Victorresovi a Lillien Tonewyum, kteří byli talentovanými herci na planetě Lorrd. Dětství prožil šťastné po boku svého staršího bratra Rodennyela, syna rodinných přátel Paccla Piccazsa (o kterém se šuškalo, že byl Victorresův nemanželský potomek) a v neposlední řadě Adian Sedeho, jeho dětskou a první láskou. Už odmala byli všichni tři chlapci poznamenáni citlivostí k Síle, ale nikdy se tato informace nedostala dál, než do vedlejšího města, a tak byli ušetřeni Řádu Jedi.
Klonové války se Lorrdu vyhnuly, ale ne tak, aby si z médií neuvědomoval jejich hrůzu a dopad.

Občanská válka

Byl ještě moc mladý, takže vlastně jediné, co skutečně zaznamenal, bylo to, že po vzniku Impéria zmizely z holonetu všechny jeho oblíbené pohádky a filmy s Jedii, které zbožňoval a uctíval, asi jako každý malý Lorrdian.

17 BBY (15 let)
Rody byl odveden z domova Imperiálními verbíři. Pro Kodyho to bylo prvotní probuzení do skutečného života, neskrývaného za naivní dětský pohled.

16 BBY (16 let)
I pro Kodyho si Imperiální přišli a odvedli ho do stejného výcvikového střediska, ve kterém byl i jeho starší bratr, se kterým se opět shledal. Odtrženi od rodiny měli alespoň jeden druhého. Ačkoli byl Kody fyzicky zdatný, zaostával ve střelbě a tvrdohlavě se odmítal podvolit Imperiální propagandě, kterou do nich každý den tlačili. I tak ale odváděl už od počátku znamenité výsledky, co se týče důvtipu a intuice. Společně s bratrem překonávali všechny testy, které před ně jejich instruktoři stavěli, ale předtím posledním a nejdůležitějším, toho roku, byl bratrem přesvědčen, aby se schválně jevil jako horší a už žádný z testů neprošel jako nejlepší. Kody sice nechápal proč, ale bratrovi věřil a poslechl. Po posledním testu, který Rody opět znamenitě splnil, byl ponechán ve středisku, zatímco jeho bratr byl odveden neznámo kam.
Jeho výcvik pokračoval několik dalších let, kdy bylo podle jeho výsledků rozhodnuto, že se stane Imperiálním agentem, pozorovatelem, kvůli jeho výjimečnému umění čtení řeči těla a sociálním schopnostem.

13 BBY (19 let)
Byl sžírán tím, co se z něj mělo stát a poslední kapkou bylo odchycení zprávy odhalující, že jeho rodiče tajně podporovali bouřící se lid Lorrdu proti Impériu a byli potrestáni zabavením veškerého majetku a odsouzeni na doživotí. Vyděšený a zuřící současně se rozhodl k radikálnímu kroku – na Velitelství imperiální rozvědky na Anredo IX, kde tou dobou přebýval, nastražil výbušniny, které celý komplex vyhodily do vzduchu, a v nastalém zmatku unikl. Ze zoufalství riskoval a vrátil se na domovský Lorrd, kde se ukrýval v domově Adian, se kterou během výcviku neztratil jejich pouto. Dozvěděl se bolestné detaily o zatknutí svých rodičů a zvěstí, že zákrok vedl sám Rody. Po letech se také setkal s Pacclem, který sice kvůli vrozenému astma nenastoupil do Imperiální služby jako většina mladíků, ale ani on nelenil a byl také zapleten do odboje.

12 BBY (20 let)
Brzy po začátku nového roku opustil skrýš, kterou skýtal domov Adian, neboť se obával následků, které by to pro ni i její rodiče mohlo mít, pokud by jej u ní našli. Ze strachu o její bezpečí dokonce přerušil jakýkoliv kontakt.
Pacclo jej přivedl do úzkého kruhu odbojových vůdců planety a začali své akce mířené proti Imperiální nadvládě.

10 BBY (22 let)
Imperiální represe přitvrdily a Kody byl svědkem jak jeden člen oboje po druhém byl buď zabit nebo v lepším případě odsouzen na doživotí. S bolestí v duši porušil odloučení od Adian a hledal v jejím obětí útěchu. Stalo se to však fatální chybou, neboť byl udán sousedy a byl obklíčen Imperiálními vojáky. V nastalém zmatku unikl jen s pomocí Paccla, který přiletěl na pomoc se svou lodí, ale naneštěstí za sebou nechal Adian na pospas Imperiálním úřadům, neschopný ji pomoci.
Okamžitě plánoval záchrannou akci, ale Pacclo místo toho odletěl z planety, dokud to ještě šlo, uvědomujíce si, že Adian bude lépe bez nich. Zamilovaný Kody nesouhlasil a chtěl ji do konce roku vysvobodit. Přestal s tím ale ve chvíli, když se naboural do Imperiální sítě rozvědky a zjistil, co se s ní vlastně stalo – byla s rodiči odsouzena překvapivě mírně na pouhý rok nucených prací s doživotní podmínkou pod trestem smrti. Kody tedy zůstal mimo Lorrd a s Pacclem sklíčeně sledoval zpovzdálí, jak Impérium rozdrtilo lorrdské povstání, aniž by o něm měly světy okolo jakékoliv ponětí.

9 BBY (23 let)
Pacclovo starý kontakt z odboje se téměř po roce mlčení ozval a požádal ho o pomoc. Potřebovali se dostat do imperiální tvrze Rancor River na Ronttoru III a vysvobodit tři klíčové odbojové bojovníky. Pacclo s Kodym na prácičku přikývli a setkali se s Kanrym, Fnisem, Wyrrgym, Deekem, Voh-Jinem, Sadinem, Jergem a Onem v podobě Gurrgura na vesmírné stanici nad Toydarií, přesunuli se do Kanryho lodi a po cestě na Ronttoro III plánovali celou akci. Kodymu se předtím podařilo dostat do imperiální databáze a vytáhnout z ní nákresy tvrze. Nakonec se rozdělili na dva týmy a Kody skončil v Kowak týmu s Pacclem, Voh-Jinem, Sadinem a Jergem.
23. 8. udělali nájezd na Rancor River a podařilo se jim vysvobodit dva ze tří cílů. Po úspěšném úniku se jejich cesty rozdělily.

8 BBY (24 let)
Wyrrgy kontaktoval Paccla s Kodym a dal jim souřadnice své tajné základny, kde jim společně s ostatními z jeho skupiny nabídl práci. Vysvobodit z vězeňské lodě Lictor jednu důležitou osobu. Kodymu se do tak riskantního plánu moc nechtělo, ale nakonec souhlasil pod podmínkou, že se na lodi porozhlédnou i po jeho rodičích, kteří měli na jednom z Lictorských vezení také být.
Lictor se měl během několik dní objevit v docích nad Mandalorem a CT-672 je tam měl dostat. Na poslední chvíli však jeho krytí bouchlo a tak jsou Kody, Pacclo, Sadin a Jergo odsouzeni jenom sami na sebe.
17. 1. se na loď dostali jako nový personál na její roční plavbu. Plánovaná zastávka byla ale náhle utnuta a loď vstoupila do hyperprostoru ještě dřív, než se stačili rozkoukat.
24. 1. stále v roli, skupina vykonávala své povinnosti a mezitím pátrala po vězni, kterého měli vysvobodit. Kody narazil na celu X.37A1, ve které cítil, že je jejich cíl.
2. 2. Pacclo potvrdil, že se jedná o Denyzze. Skupina začala připravovat plán, jak ho vysvobodit a dostat loď z hyperprostoru.
16. 3. sabotovali strojovnu lodi, která vystoupila z hyperprostoru, podařilo se jim osvobodit vězně, vyslat nouzový signál a opustit loď v záchranném modulu. Wyrrgy je nabral dřív, než je rozstřílely imperiální lodě.
Už na Wyrrgyho základně je začal Denyzz seznamovat s jejich darem Síly a nedlouho poté odletěli na Unkan 2, kde potkali rytířku Jedi Anaby a mistr Denyzz je začal cvičit v umění rytířů Jedi. Sestrojili si své světelné meče.
Pátrala po nich inkvizice a podařilo se jí zajmout Sadina.

7 BBY (25 let)
Po přesunutí se z Unkanu 2 na Dul'Pak se ukázalo, že On v podobě Gurrgura byl zrádce. Napadl Denyzze, ale ten ho snadno přemohl a On s pomocí Jerga unikl.
Léčkou byli vylákáni na starou klonovou základnu v Maritomarovo poli. Střetli se s Onem, Jergem a stormtroopery. Střet vyhráli, ale On vyhodil základnu do povětří a utekl. Skupina přežila útěkem do sklepení, kde přežili několik dní, než je ze závalu dostal Wyrrgy s Deekem a Denyzzem. Ten zazmatkoval a vybral jako jejich další zastávku Miu Leptonis IV, kde znal polohu staré enklávy a doufal, že si zde vylížou rány a třeba najde nějaký z holocronů, které nastřádali Jessica se Simbou. Naneštěstí byl na Miu Leptonis IV imperiální informátor, který poznal Wyrrgyho loď a nahlásil ho.
Inkvizitor Honndars dal dohromady dalších pět inkvizitorů a na palubě ISD Nightsky se vydal dopadnout uniklého mistra Jedi a jeho sebranku. Než se tak ale stalo, stihl si Kody (nikoli však jeho nepozorností) zadělat na potomka s jednou z místních tanečnic3.

3. 4. Skupina byla obklíčena v enklávě a zvolili si raději boj, než vyhladovění. Kody se postavil Uzidorovi, který mu uťal pravou ruku i s mečem a Silovým škrcením ho zbavil vědomí.
Bitva byla prohraná, Denyzz mrtev, Wyrrgy zdánlivě také a oni spoutáni na palouku před vstupem do Enklávy. Poprvé spatřil Chlouppka a Regida, kteří vyběhli z Enklávy, nevěda, že do ni vedla tajná cesta z města.
Kody, Pacclo, Voh-Jin a Anaby byli přepraveni na dreadnought Imperial Fist v doprovodu Uzidora v úmyslu přepravit je do Citadely Inkvizice.
4. 4. byl 15 světelných let od Malastare Imperial Fist vytřžen z hyperprostoru nečekaným meteoritickým rojem. Loď byla těžce poškozená, skupina se dostala ze svých cel a snažila se dostat k záchranným modulům. Po cestě narazili na Uzidora zaklíněného pod troskami lodě. Ačkoliv je prosil o pomoc, Kody mu jen vzal jejich meče a nechali ho být. Dostali se do modulu, ale kvůli jeho poškození byly vystaveni vesmírnému vakuu. Kody utrpěl těžká zranění a následkem radiace mu vypadaly vlasy.
Z modulu je zachránil až Deek a odvezl je do nemocnice na Bor-latos II.
11. 11. byli stále v nemocnici a Anaby údajně zemřela na následky jejích zranění.

6 BBY (26 let)
Voh-Jin vylíčil ostatním jeho eskapády v tajných prostorech nemocnice a popsal znak, který viděl na tom, který měl prsty ve smrti Anaby. Všichni se rozhodli, že musí svou přítelkyni pomstít. Kody navrhl navštívit knihovnu na Yaga Minor, kde by se o něm mohli něco dozvědět.
8. 1. Na Yaga Minor byli vystopování Onem v podobě Ferdenga a jsou rozděleni. Kody utíkal s Pacclem a Xingem, ale byli zahnáni do slepé uličky, kde se postavili Onomu a jeho stromtrooperům. Pacclo padl mrtvý pod blasterovou střelbou, Kody propadl temné straně, ale byl přemožen a jako zajatec odveden pryč.
Kody byl odvezen na Ugiva Cortax a mučen, čímž ho vrhal stále hlouběji do náruče Temné strany. Kody si nechal vytetovat na půlku hlavy sithské tetování. Aby prověřil jeho schopnosti, vrhl ho On do Temného labyrintu.
28. 2. Kody se průchodem navrátil zpět ke světlu a zaútočil na Ona. Kody zvítězil a vydal se na úprk. Při útěku a boji se stormtroopery do něj narazila sestřelená loď. Byl zachráněn Wyrrgy.
17 .5. Skupina se vydala na Bwyrgen, kde se měli nacházet ti, co stáli za smrtí Anaby. Infiltrovali sídlo sekty, ale byli zajati, ale nakonec se jim podařilo po Wyrrgyho propadnutí temné straně osvobodit a i s pomocí imperiálů a Ona sektu porazit.

Při útěku z planety byli napadeni imperiálními loděmi, v nouzi vstoupili naslepo do hyperprostoru a dostali se do neznámého koutu galaxie, kde proletěli mlhovinou a ztroskotali na planetě. Byli zajati místními obyvateli a předvedeni před Strážce vědění, který z nich za pomoci Zřídla dokázal vysát jejich schopnost užívat Sílu a také jim vymazal vzpomínky. S pomocí Dmi Ato ale nakonec unikli a vrátili se do známých koutů galaxie. Kde se stali členy církve Mornom.

5 BBY (27 let)
Kody s Voh-Jinem byli nalezeni Wyrrgym a Chlouppkem, kteří je vzali pryč z Mornomu a pomocí Síly jim obnovili vzpomínky.
Začali s lovem artefaktů, ve kterých se ukrývaly části Superholocronu, který byl potřeba k odemknutí tajemství ohledně sekty Atalay.
Po jeho sestavení se setkali k inkvizitorem Tonewym, vydali se v závodě zpět na neznámou planetu skrz mlhovinu, aby zabránili Impériu zmocnit se Zřídla a všech tajemství, která sekta mohla nabídnout. Na planetě se utkali jak s vojáky Strážce vědění, tak se stormtroopery a nakonec se utkali i se Strážcem, kterého zabili.
Nakonec je napadl Rody, Kodyho ve hněvu málem zabil, ale byl vyhnán pryč.

4 BBY (28 let)
Kody pomáhal při osvobozování Wyrrgyho ze zajetí Anarada.
Naverbovali klonový Venator a Acclamator a s jeho pomocí porazili Rodyho jednotky, které se vydaly obsadit planetu Atalay.
Nepřátelé byli poraženi, Rody přežil a na Kodyho žádost jej nechala skupina jít. Kody také opustil skupinu a vydal se s bratrem do Neznámých regionů, aby se pokusil ho obrátit zpět na světlo.

V jeho úkole byl úspěšný, Rody se vrátil zpět ke světlu a společně létali a snažili se dohnat ztracený čas, který jim Impérium ukradlo. Kody si nechal odstranit většinu sithského tetování z hlavy.

0 BBY (32 let)
Pomalu začali plánovat obnovení lorrdského odboje, když se Kody dozvěděl o tom, že byl Chlouppek obviněn Impériem z terorismu. S Rodym se vracel zpět, aby tomu přišel na kloub, ale byli zastaveni imperiální hlídkou a kvůli prošlým bezpečnostním kódům byli zajati. Byli rozděleni, ale po několika minutách a bolestném Silovém kopnutí byl Kody propuštěn, oslovován Lord Tonewy a poslán pryč. Ukázalo se, že Rody obětoval svůj život, aby aspoň na čas prohodil jejich identity, protože by jinak Kodyho popravili.

Kody se dostal pryč z lodě a naštěstí byl cestou do Citadely napaden Křupkovým odbojem. Hnedle se přidal k Emily, Bananě a Simbaccovi a jakmile zjistil, že on je Chlouppkův synovec, přidal se k jejich odboji a využil toho a kontaktoval starého přítele.
Kody pomohl vyfouknout Kirka Impériu a poté byl poslán s Neerou a Anyou infiltrovat imperiální ples a vytáhnout informace z terminálu přítomného admirála. Tato akce měla nečekaný zvrat, kdy byl Kody překvapen v admirálově pokoji samotným admirálem, kterým byla Frau Engels. Dokázal to uhrát na to, že je její gigolo, a jemu a následně i Neeře se podařilo vetřít do její dlouhodobé přízně. Strávil s ní několik týdnů, během kterých se mu podařilo ukořistit její přístupové kódy a zaslat je zpět Křupkám. Nakonec dostal opušťák, při kterém byl Simbou přiřazen na misi na Miu Leptonos IV s Emily, Štěknou a Bananou. Měli tam vyzvednout ranec holocronů, ale narazil také na svého syna Rodýho, o kterém ani nevěděl, že ho má. Mise dopadla úspěšně a on se pak i s Rodým vydal na Nar Shaddaa, do hospody Rok'Pok, doručit dva z holocronů Chlouppkovi a Champbaccovi.
Zvandalizoval deník Whillů a poté se s chlupáči vydal na Kashyyyk, osvobodit Tábor 52. K jeho překvapení se však na oběžné dráze nacházel interdiktor Götterdämmerung i s Frau Engels, což věci mírně zkomplikovalo. Ta vůči němu začala být mírně podezřívavá, nechala ho hlídat svou chlupatou strážkyní a Rodý v přestrojení za R5-D4 musel tedy chvíli pracovat bez podpory otce. Všechno ale nakonec dobře dopadlo, Fidorkka se přidala k povstalcům, Frau ji nechala i s Kodym a Rodým uprchnout z lodi a oni pak přistáli v ruinách Chenachochanu. Cestou na místo setkání s Chlouppkem a Champbaccou zavítali do lesa Rraholce, což se jim málem stalo osudným, ale jejich dva kolegové si naštěstí dali dohromady, že mají přidat, a stihli je nabrat, dokonce s posilou.
Kody se pak nějakou dobu skrýval před hněvem Frau Engels, ale ta ho brzy kontaktovala a pozvala na Talus, kde mu nabídla účast v operaci valkýra. Kody přijal, stal se jejím imperiálním rytířem a dostal k ruce partu postradatelných stormtrooperů, s nimiž v následujících týdnech intenzivně cvičil.
Záhy byl pověřen likvidací zbývajících inkvizičních buněk a dostal tip na Clementine Feleri, členku ISB, která snad měla mít na inkvizici nějaké vazby. Vyprovokoval ji přes elektronickou poštu tak, že kontaktovala svého přítele inkvizitora z Rozengardu, v což přesně Kody doufal. Sebral partu, odletěl na Nar Shaddaa a nechal hlídat byt, z nějž přes proxy zprávy odesílal, a doufal, že tam inkvizitora snadno chytí. Také však kontaktoval Chlouppka, zjistil, že ten je zrovna i s Champbaccou a Fidorkkou také na pašeráckém měsíci, a společně si dali sraz v bio Bulva, kde si vyměnili informace a plány. Kody tak zjistil, co se stalo s Emily, a neměl z toho radost.
Zaútočila tam na ně dvojice inkvizitorů s jednotkou vojáků, ale ostrouhali a Kody se mohl Frau pochlubit prvním pořádným úspěchem, hlavou Dergola.

Potenciália

Bude se mít dobře a jako správný kapitán teplák začne co nevidět trochu přibírat na váze.

d20

během cest s bratrem po Neznámých regionech
Soldier 3 / Scout 5 / Jedi Sentinel 6
STR 10 / DEX 15 / CON 10 / INT 14 / WIS 14 / CHA 16
Bluff +18, Diplomacy +13, Affect Mind +12, Knowledge (body language) +10, Move Object +10, Repair +10, Sense Motive +10, Telepathy +10, Computer Use +8
Cosmopolitan (Bluff), Ambidexterity, Dodge, Two-Weapon Fighting, Quick Draw, Weapon Finesse (lightsaber), Combat Expertise, Improved Feint, Trustworthy
Inspire Outrage, Demoralize Opponent, Skill Mastery (Bluff)

po akci v Táboře 52
Soldier 3 / Scout 5 / Jedi Sentinel 7
STR 10 / DEX 15 / CON 10 / INT 14 / WIS 14 / CHA 16
Bluff +20, Diplomacy +15, Affect Mind +12, Move Object +12, Knowledge (body language) +10, Repair +10, Sense Motive +10, Telepathy +10, Computer Use +8
Cosmopolitan (Bluff), Ambidexterity, Dodge, Two-Weapon Fighting, Quick Draw, Weapon Finesse (lightsaber), Combat Expertise, Improved Feint, Trustworthy, Force Wave, Lightsaber Defense
Inspire Outrage, Demoralize Opponent, Skill Mastery (Bluff)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License