Klymakterra

Klymakterra byla Wookiee z Kashyyyku, košíkářka a příslušnice rodu Malrys. Měla dost nekvalitní srst, ale o to šikovnější ruce.

Historie

Narodila se roku 393 BBY v Tyrvrarru a ačkoliv patřila do váženého rodu Malrys, nijak nad poměry si nežila. Její matka Anerrzzka byla skromná žena, která žila téměř asketickým způsobem života, a od Klymakterry a jejích sester Mennopaauzy a Netytykaffky se očekávalo to samé. Neměla s tím nejmenší problém, vyučila se košíkářkou a zásobila pak všechny domácnosti v Tyrvrarru kvalitními košíky, křesly, pomlázkami a dalším proutěným zbožím. Na chlapy měla zpočátku hroznou smůlu a asi díky jejímu povolání si ji vyhlédlo hned několik proutníků, kvůli nimž na nějaké hledání vztahu na dlouhou dobu zanevřela. Volný čas pak věnovala péči o seniory, jimž často předčítala Tarzarra.
Vhodného partnera potkala až o Vánocích roku 122 BBY, na besídce v domově důchodců, kde byl převlečený za Srandu Clawse. Po akci si ještě nějaký čas povídali, později se začali vídat pravidelněji a o dva roky později se vzali. Následujících deset let se urputně pokoušeli počít potomka a málem to vzdali, ale nakonec se jim poštěstilo a na svět přišla Aarnyrra.
O tu se Klymakterra starala jako o vymodlené dítě, kterým byla, a s nadšením sledovala, jak roste a jak je děsně chytrá. Podporovala ji ve všech životních rozhodnutích, zejména proto, že to byla rozhodnutí dobrá, a nikdy se za ni nemusela stydět. V roce 34 BBY si pobrečela na její svatbě a těšila se na vnoučata, ale měla smůlu, protože Bearr byl většinu času na misích. Aarnyrra se jí navíc odstěhovala do Lurkooro, Klymakterra s ní už nebyla tak často v kontaktu a pomalu ale jistě vykročila na cestu nejvšetečnější tetky v celém Tyrvrarru. Její snahy pomáhat a radit všem ostatním byly zpočátku roztomilé, později to však začalo vyvolávat konflikty a ze znevážené Klymakterry se stala protivná babka, co zanevřela na nerozvážnou mladou generaci.
S koncem války klonů si s chutí zamávala holí, kterou nepotřebovala, na přilétající imperiální transportéry, načež byla při razii zajata a nasazena v jednom z prvních pracovních táborů. V roce 15 BBY, už na pokraji sil, byla přesunuta do Tábora 27, kde se dočkala trochu lepšího zacházení a vyhnula se implantaci inhibičního čipu. Propásla ale narození svého vnuka Frodirra a musela hledat koku, jinak hrozilo, že otrokáři osekají končetiny jejích sousedů a známých, což nehodlala dopustit, i když ji někteří dřív fakt štvali. Poslušně tedy sbírala, přispívala k produkci Kokafoly a doufala, že se Impérium co nejdřív zhroutí.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License