Klon sem Klon tam

Klon sem Klon tam: 4 BBY
Kdo se zúčastnil: Wyrrgy, Chlouppek, Voh-Jin Sanseator Misto, Kody-Kann Tonewy, Regid, Asyrk Aatashu
Místo určení: ?, ?

Stručný děj:
Při odletu z Idigara byla Wyrrgyho loď poměrně slušně poškozena a jako už několikrát i tentokrát se pokusili o skok do hyperprostoru naslepo.

2.3. 4BBY
Po vystoupení z hyperprostoru se objevili u planety, která nebyla zanesená do galaktických map. Z planety však zachycovali slabý, starý republikový signál. Letěli ke zdroji a zjistili, že na povrchu se nachází zbytek staré klonové flotilky, jednoho acclamatoru a venatoru. Přivítali je kloni, ze kterých urychlený růst udělal staříky. Pohovořili spolu, pomohli jim opravit Wyrrgyho loď a bylo jim vysvětleno, že ztroskotali těsně před Rozkazem 66 a celou tu dobu o nich Impérium nevědělo a oni udržovali většinu posádky v hibernaci a zbavovali je inhibitor čipů.
Poděkovali jim za pomoc a chtěli se rozoučit, ale dostali naléhavou zprávu od Deeka.
Na planetu Atalay se vrátil Rody se svou flotilou a snažil se získat pro sebe moc Zřídla.
Voh-Jin, Asyrk a Ještěrka vyrazili rychle zpět na planetu, Kody s Wyrrgym a Chlouppkem zůstali s klony a snažili se je přesvědčit, aby jim pomohli v boji proti inkvizitorovi a jeho jednotkám.
Nebylo třeba je přemlouvat dlouho a do druhého dne oba křižníky skočili do hyperprostoru.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License