Klekipetra

[„Hvězdy mi říkají, že jste důvěřivé pako.“]
- Klekipetra, astrolog

Klekipetra byl bílý Wookiee z Kashyyyku, svého času vážená hlava rodu Appachi a pracovník Komise odborného posouzení rodu. Měl dcery Rorscharrch a Klekitrifuk. Patřil k těm bytostem, co jim pro jejich moudrost spousta ostatních vůbec nerozuměla, a na sklonku života ho to nesmírně frustrovalo.

Historie

Narodil se roku 875 BBY v Okikuti do relativně bohaté rodiny nižší šlechty, takže nemusel už od mládí rubat dřevo. Místo toho se začal vzdělávat, získal značný přehled o historii starých kashyyyckých rodů a už před splněním zkoušky dospělosti byl považován za natolik vyspělého, že si k němu pro rady chodili i mnohem starší drvoštěpové.
Klekipetra se stal komisařem domácí genealogické organizace a kapacitou nejen na rozpoznávání dědičných znaků, ale postupně ho začal iritovat úpadek zájmu domorodců o sledování vznešené krve. Po několika marných pokusech o osvětu rezignoval, roku 450 BBY odcestoval na Shurr VI a utratil velkou část svého jmění za tajnou přestavbu Baccallovy důlní šachty na sejf se zálohou své genealogické databáze. Doufal, že tam snáz přežije jak jeho, tak období nezájmu, načež se jistě bude náramně hodit budoucím generacím.
Po návratu v roce 444 BBY se oženil s bezpečně vzdálenou sestřenicí Appanachkou, opustil komisi a přestěhoval se do Tunnatutikanu, kde začal docela nový život a kde se mu narodily obě dcery. Živil se astrologií a hlavně výrobou horoskopů, protože soudil, že když jsou lidé kolem něj tak zabednění, měl by z toho taky něco mít.
Zemřel v roce 337 BBY, rok před narozením jeho první vnučky.

d20

Noble 4
STR 12 / DEX 10 / CON 10 / INT 16 / WIS 17 / CHA 12
Knowledge (astrology, genealogy, history, Kashyyyk) +12, Astrogate +10, Computer Use +8, Craft (droids) +8, Diplomacy +8, Intimidate +6, Appraise +5
Iron Will, Living History

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License