Klaus Richter

„Prosím, pomozte mi, mistře. Jste naše jediná naděje.“
- Klaus citově vydírá slepého popeláře

Kapitán Klaus Richter byl imperiální důstojník zapojený do operace Valkýra. Ve volném čase se věnoval samostudiu galaktické ekonomiky a zkoumání dopadu průmyslové činnosti na urychlování planetárních klimatických cyklů.

Historie

Narodil se roku 46 BBY na Chandrile a už od mládí rád chodil do Trojlístku na pivo s kamarády z akademie, na kterou nastoupil. Stal se bojovým pilotem a v době míru žil pohodlně a klidně.
S klonovými válkami byl včleněn do Velké armády Republiky a po několika bojových misích byl povýšen na důstojníka. S rozkazem 66 se pro něj změnilo pramálo, jen místo droidů naháněl rebely a odpůrce Impéria. Brzy si ho všimla admirálka Engels, která z něj udělala kapitána, a on začal sloužit na ISD Brünnhilde. Roku 4 BBY se dozvěděl o operaci Valkýra a okamžitě přijal její myšlenky za své. Moff Ronif byl ale naneštěstí zabit a aktivace operace se posunula o několik let.
Roku 0 ABY byl vybrán Frau, aby se účastnil operace Trebuchet, a krátce se i s celou lodí účastnil cvičení na oběžné dráze Gamorru, kde se celá jeho posádka učila fungovat pod bitevní meditací mistra Champbaccy.
28. 8. 0 ABY si v bitvě o Karafuto vedl skvěle a přišel o pouhých šest pilotů. Zajistil sestřelení únikových modulů z Citadely a ještě měsíc v soustavě Urma zůstal a pátral po přeživších. Poté se přesunul zpátky ke Gamorru, kde chvíli hlídkoval, při “náhodné” kontrole rádiového ticha z Karafuta zjistil, že je Citadela zničená, a nahlásil to velení.
Skrze Frau byl následně pověřen vyšetřováním toho, co se stalo, a dostal na palubu přidělenou specialistku od ISB, Wilhelminu Lenico. Po několika měsících pak ale nejen vypátral obětní beránky, kterých se v březnu roku 1 ABY zbavil, taky se mu povedlo Mínu zlákat na jejich stranu. Za odměnu dostal týden opušťák, který trávil na rodné planetě.
Po návratu z dovolené byl zrovna na palubě Brünnhilde, když obdržel zprávu od admirálky Engels, aby se přesunul na Coruscant. Ve zprávě však rozklíčoval skrytý příkaz k okamžitému únikovému plánu na Valhallu. Bez váhání vykonal přesun na místo srazu, kde se nakonec sešlo sedm křižníků věrných Valkýře. Polovina trasy k cíli zůstala v rukou admirálky, ale kapitán přesto rozhodl o urychleném přesunu do Neznámých regionů, aby se zachránili před hněvem Císaře.
On i jeho sedm lodí putovali zrádnými cestami v oblasti a pak zůstali viset. Kapitán vyslal průzkumníky do okolí na obezřetný průzkum, ale nesliboval si od toho zázraky a raději se rozhodl využít konexí agentky Lenico. Od té zjistil, že za prozrazením Valkýry stojí Kody-Kann Tonewy, a následně jí věnoval zprávu s prosbou o pomoc, kterou měla předat mistru Champbaccovi. Když na Filoméně opustila hangár Brünnhilde, pokračoval ve vymýšlení záložních plánů, ale mnoho možností mu nezbývalo a byl tak odkázán na úspěch operace Bifröst.

d20

Noble 2 / Soldier 3 / Officer 2 / Naval Officer 3
STR 10 / DEX 18 / CON 10 / INT 14 / WIS 12 / CHA 16
Diplomacy +15, Pilot +14, Bluff +12, Astrogate +10, Computer Use +10, Knowledge (bureaucracy, tactics) +10, Sense Motive +10, Intimidate +8, Spot +8, Tumble +8, Knowledge (climatology, economy) +7
Aristocrat’s Honor, Trustworthy, Iron Will, Starship Operation (starfighters, capital ships), Starship Dodge, Zero-G Training

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License