Klatooine

Klatooine byla suchá planeta v Huttském prostoru.

Historie

V roce 6 BBY tam proběhlo setkání Honoluluho s Chlouppkem, na němž došlo k prodeji Meče poznání.

Rodáci:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License