Kira Lewis

Kira Lewis, později Kira Fox, byla rytířka Jedi v posledních letech Republiky, manželka Dava Foxe, matka Ziry a přeživší rozkazu 66. Používala unikátní světelný meč s vínovou čepelí.

Historie

Narodila se roku 55 BBY na Chandrile, do rodiny vinařů a dodavatelů hroznů pro Meilleur. Záhy v ní ale byla objevena citlivost na Sílu a ona byla odvedena do Chrámu Jediů na Coruscantu, kde patřila do stejného ročníku jako Cas Mell, Dave, Rimbol, Tyrkus a Zir Sull. Pro krystaly na Ilum letěli společně a jejím mistrem byl od roku 46 BBY Kerm Desert. S ním létala nejen po galaxii, ale navštívila i senátní banket, kde zjistila, že ani odloučení od rodiny nijak neotupilo její sommeliérské geny.1 Postupem času se do ní Zir zamiloval, ale ona jeho city neopětovala a naopak si padla do oka s Davem, čímž mezi dvěma bývalými přáteli vznikla doživotní rivalita.
Rytířské zkoušky splnila v roce 31 BBY, krátce nato si za vlastní padawan zvolila Nikki a snažila se jí předat všechno, co uměla. Společně cestovaly po galaxii, ale často se vracely do Chrámu a krátce před bitvou o Geonosis tam Kira trávila delší čas s Davem, což se neobešlo bez následků.
Její těhotenství bylo pro mistra Foxe posledním impulsem k opuštění Chrámu a Kira souhlasila, ačkoliv jí bylo líto, že nedokončí výcvik své učednice. Po pohřbu Derka Yalla společně nastoupili na Rychlý dráp, opustili Chrám a uklidili se spolu s Tyrkusem na Palau VI, kde se s Davem vzali a kde Kira začátkem roku 21 BBY porodila zdravou holčičku.
Čistku přežila, pomáhala manželovi s péčí o farmu a žila šťastně až do smrti.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License