KGB

Konfederace galaktických betonáren, zkráceně KGB, byla společnost zabývající se výrobou a distribucí stavebního betonu. Její ředitelství sídlilo na planetě Lythos X v Korporátním sektoru, ale pobočky měla napříč galaxií. Kromě řady nákladních tankerů a dalších míchacích lodí měla ve vozovém parku také Betonovou banthu.

Historie

Jednotlivé betonárny, které pozdější konfederace zaštiťovala, vznikly převážně v době první vlny osidlování Korporátního sektoru a těžily z rychlého růstu tamních kolonií. Návrh sjednotit se a zefektivnit tak dodávky betonu na nová sídliště padl už v roce 486 BBY, trvalo však několik let, než byla dohodnuta právní stránka věci a než se ke konfederaci přidala i úplně poslední betonárna.
Za oficiální rok založení je tak z praktických důvodů považován rok 455 BBY, kdy konfederace objevila Lythos X a začala s jeho osidlováním. Správní budova, která tam vyrostla, byla už od nákresů plánovaná jako velitelství celé konfederace a díky tamním nalezištím vápence a odbytu v okolním sektoru neměla nová společnost nouzi o zakázky ani materiál. Ze získaných prostředků pak odkupovala i betonárny ve vnější galaxii a kolem roku 100 BBY skutečně sdružovala většinu galaktických výrobců a distributorů betonu.
Ačkoliv ze zásady nedodávala beton otrokářům, u velké pyramidy na Sarininu udělala na základě podvodné poptávky výjimku.1 Od roku 27 BBY byla výhradním dodavatelem pro Joruna Galactic Mining.
Za Impéria se vyhnula znárodnění pod podmínkou, že bude odvádět daně a v případě potřeby upřednostní státní zakázky. Začátkem roku 14 BBY byla profesorským sborem zvažována jako dodavatel betonu pro zasypání enklávy na Miu Leptonis IV, ale pro nedostatek času od toho bylo upuštěno.2
V roce 4 BBY u ní na pozici regionální manažerky nastoupila Valla Rhake,3 která se později stala generální ředitelkou a dovedla společnost do nové zlaté éry.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License