Kessel

Kessel byla planeta ve stejnojmenném sektoru poblíž Huttského prostoru. Jediný přístup k ní byl skrz labyrint plný bizarních kosmických úkazů, černých děr a gigantických vesmírných tvorů. Ačkoliv si ho spousta obyvatel galaxie představovala jako nehostinný asteroid ve tvaru brambory nebo i podivněji, ve skutečnosti to byla docela obyčejná sférická planeta.1

Historie

Planeta byla osídlena v dávných dobách před sithskými válkami, povětšinou vyhnanci z Huttského prostoru. S objevem ložisek koaxia a koření na severní polokouli a rozvojem těžby se však obyvatelé polokoule jižní rychle stali bohatou aristokracií a než si je podmanil Syndikát, užívali si života plnými doušky. V dolech na severu mezitím otročily tisíce tvorů, což se za vlády Syndikátu jenom zhoršilo.
Jižní civilizace fungovala i za Impéria, které si na planetě otevřelo několik vlastních dolů a posílalo tam politické vězně, těžké zločince a další nešťastníky. Roku 10 BBY tam propuklo kratší povstání iniciované Hanem Solo a jeho bandou, ale ačkoliv se několika vězňům včetně 2-D0 povedlo uniknout, pořádek byl rychle obnoven.
Mezi vězni byli nějakou dobu i Asyrk Aatashu, Demonbacca, Kanrryuh, Regid, Scary a Snowflejk, kteří ale roku 7 BBY utekli.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License