Kerm Desert

Kerm Desert byl mistr Jedi v posledních letech Republiky. Kolem roku 24 BBY přijal za padawan Orn Zhar, na kterou byl nesmírně přísný a občas jí dával najevo, že si nemyslí, že by měla šanci stát se rytířem Jedi.
Krátce před vypuknutím války klonů byli společně vysláni na Bespin, aby tam vyřešili spor o těžební plošiny, a byli napadeni droidy Cebbara Dora. Mistr střet nepřežil, učednici zachránil planetární pozorovatel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License