Kerberra

Kerberra byla Wookiee z Coruscantu, příslušnice rodu Maquahutti, která se v dospělosti věnovala diplomacii. Byla to distinguovaná dáma vybraných mravů, která však na mnohé působila poněkud stroze a odměřeně a do bábovek dávala nejen cligy, ale taky rozinky.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se v roce 101 BBY na Coruscantu, kam se její rodiče přestěhovali z Kashyyyku. Konkrétně šlo o dva průměrně bohaté šlechtice, kteří doufali, že se v galaktickém centru budou mít líp, což jim celkem vyšlo. Kerberra se na základní škole učila jen průměrně, ale na střední pak prokázala velký talent na jazyky a galaktické právo a po stáži v Senátu dostala permanentní místo ve sboru senátora Yaruy.
V roce 46 BBY si vzala kapitána Bulgurra, ale protože byla oddaná službě v Senátu, do jiného stavu přišla až o devět let později, načež se jí narodila dvojčata Merumeccu a Quaylemeccu. Ani během těhotenství a následné péče o děti se nepřestala věnovat svému zaměstnání a dál fungovala jako poradce senátora Yaruy, kterému připravovala podklady k jednáním a často volala trandoshanského ajťáka Geytsse. Druhou z dcer pak osobně zasvěcovala do tajů oboru, aby se mu mohla sama věnovat, a to až do konce války klonů, kdy Quaylemeccu zemřela krátce po vyhlášení rozkazu 66 na palubě konzulárního křižníku u Kachirha. S pádem Republiky ale přišly i další nepříjemnosti.

Občanská válka

Kerberra byla ve vykonstruovaném procesu zbavena funkce, oddělena od ještě tvrději potrestaného manžela a musela začít pracovat jako uklízečka v jednom z obchodních center. V roce 10 BBY ji její přeživší dcera našla a poslala k lodi kapitánky Borroro, která je měla dostat z planety na Alaris Prime, do relativního bezpečí. Protože se ale při pokusu o obdobně rychlé získání Bulgurra cosi poštvalo, Kerberra tam nakonec letěla sama s Tarbowem a Kauchiirem, bývalými senátními gardisty, které neznala. V cíli s nimi a se skupinou trandoshanské disidentky Hessky nějakou dobu pobývala v lese, nicméně protože neměla absolutně žádné zkušenosti s životem v přírodě, byla brzy zajata a začleněna do otrockých prací ve městě Chendrrl.
Až tři týdny po zničení Hvězdy smrti se znovu setkala s Merumeccu, která jí musela nejdřív překládat povely k nastoupení na transport, ale se kterou byly následně společně se stovkami dalších otroků zachráněny při zátahu Šošonského krále na Tábor 52. Následně přesídlila na Jolly Jedie, kde se opět setkala se švagrem Fatayyrem, a stala se součástí posádky.
Protože senátorů bylo na lodi po čertech málo a nikdo jiný si od ní radit nenechal, snažila se své diplomatické nadání uplatnit jinde, například při řešení nemnohých sporů posádky. Intenzivně při tom doufala, že válka brzy skončí a ona se bude moct vrátit na hlavní planetu a zase sloužit v senátu, ale prozatím se musela spokojit s tím, že své bohaté zkušenosti použila jako rozhodčí na zápasech palubního fotbalového týmu.
Když se začátkem dubna dozvěděla tu radostnou zprávu, že si její dcera bude brát kapitána,1 napadlo ji uspořádat čajový dýchánek s jeho rodiči. Protože však Erris nemohla opustit ošetřovnu, účastnil se ho kromě ní a Fatayyra pouze Champbacca, přičemž na sebe vzájemně moc dobrý dojem neudělali. Kerberra mu ale úspěšně vysvětlila, že její dcera není zlatokopka, a on pak úspěšně navrhl přípitek korýšovicí, načež se ona zeblila a on spokojeně odcházel.
Svatba se pak ale povedla, Kerberra byla navzdory permanentně kamenné tváři tuze šťastná a už se těšila, až válka skončí.

d20

Noble 4 / Political Advisor 4 / Fringer 1
STR 10 / DEX 10 / CON 12 / INT 16 / WIS 10 / CHA 18
Diplomacy +16, Gather Information +16, Knowledge (bureaucracy, politics) +14, Bluff +12, Craft (food) +10, Disguise +10, Intimidate +10, Knowledge (Coruscant) +10, Sense Motive +10
Aristocrat's Honor, Bureaucratic Flair, Trustworthy, Fame, Influence, Rugged, Alertness

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License