Kerberra

Kerberra byla Wookiee z Coruscantu, dcera kashyyyckých diplomatů, která se v dospělosti sama věnovala diplomacii.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se někdy po roce 100 BBY na Coruscantu.
Před rokem 36 BBY si vzala kapitána Bulgurra a měla s ním dvojčata Merumeccu a Quaylemeccu, ovšem ani během těhotenství a následné péče o děti se nepřestala věnovat svému zaměstnání a dál fungovala jako poradce senátora Yaruy, kterému připravovala podklady k jednáním a často volala trandoshanského ajťáka Geytsse. Druhou z dcer pak osobně zasvěcovala do tajů oboru, aby se mu mohla sama věnovat, a to až do konce války klonů, kdy přišla změna režimu a s ní spojené problémy.

Občanská válka

Kerberra byla ve vykonstruovaném procesu zbavena funkce, oddělena od ještě tvrději potrestaného manžela a musela začít pracovat jako uklízečka v jednom z obchodních center. V roce 10 BBY ji její přeživší dcera našla a poslala k lodi kapitánky Borroro, která je měla dostat z planety na Alaris Prime, do relativního bezpečí. Protože se ale při pokusu o obdobně rychlé získání Bulgurra cosi poštvalo, Kerberra tam nakonec letěla sama s Tarbowem a Kauchiirem, bývalými senátními gardisty, které neznala. V cíli s nimi a se skupinou trandoshanské disidentky Hessky nějakou dobu pobývala v lese, nicméně protože neměla absolutně žádné zkušenosti s životem v přírodě, byla brzy zajata a začleněna do otrockých prací ve městě Chendrrl.
Až tři týdny po zničení Hvězdy smrti se znovu setkala s Merumeccu, která jí musela nejdřív překládat povely k nastoupení na transport, ale se kterou byly následně společně se stovkami dalších otroků zachráněny při zátahu Šošonského krále na Tábor 52. Následně přesídlila na Jolly Jedie a stala se součástí posádky.

Potenciália

Protože senátorů bylo na lodi po čertech málo a nikdo jiný si od ní radit nenechal, snažila se své diplomatické nadání uplatnit jinde, například při řešení nemnohých sporů posádky. Intenzivně při tom doufala, že válka brzy skončí a ona se bude moct vrátit na hlavní planetu a zase sloužit v senátu.

d20

Noble 4 / Political Advisor 4 / Fringer 1
STR 10 / DEX 10 / CON 10 / INT 16 / WIS 10 / CHA 18
Diplomacy +16, Gather Information +16, Knowledge (bureaucracy, politics) +14, Bluff +12, Craft (food) +10, Disguise +10, Intimidate +10, Knowledge (Coruscant) +10, Sense Motive +10
Aristocrat's Honor, Bureaucratic Flair, Trustworthy, Fame, Influence, Rugged, Alertness

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License